Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

12. Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

Merhaba İnternetten derlediğimiz Aşağıdaki bir bölümünü eklediğimiz 12. Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 2. yazılı soruları ve Cevaplarını içeriğin en altından indirebilirsiniz. Başarılar dileriz.

12. Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 2. yazılı soruları

1) Aşağıda verilen turistik mekanlardan hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan turistik mekanlardan biri değildir?
A) İshak Paşa Sarayı
B) Peribacaları
C) Erciyes Kayak Merkezi
D) Derinkuyu Yer altı Şehri
E) Gök Medrese

2) Türkiye’de turizmin gelişmesini ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla geçmişten günümüze kadar çeşitli uygulamalarla turizm politikaları yürürlüğe konmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi turizm politikalarını gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) 1934 yılında Türkiye Turizm Kurumu’nun kurulması
B) 1957 yılında Turizm Bakanlığı’nın kurulması
C) 1962 yılında Turizm Bankasının kurulması
D) 1985 yılında Turizmi Geliştirme Eğitim
Vakfı’nın kurulması
E) 1992 yılında TEMA Vakfı’nın kurulması

3) Türkiye’ye her yıl yaklaşık 20 milyondan fazla yabancı turist gelmektedir. Yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünü Alman vatandaşları oluşturur. Bu ülkeden sonra sırasıyla Rusya, İngiltere, Bulgaristan, Hollanda, Peru ve İran gibi ülkelerden gelen turistler ülkemizi ziyaret eder.
Yukarıdaki sıralamada hangi ülkenin silinip yerine Fransa yazılması durumunda paragraftaki yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) İngiltere
B) Bulgaristan
C) Peru
D) Hollanda
E) İran

4) 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı gemiciler özellikle Hindistan, Çin ve Afrika gibi bölgelere ulaşmak için keşif seyahatlerine çıkmışlardır. Avrupalıların kendilerini Asya ve Afrika’nın fakir komşusu olarak görmeleri bu ilk keşif seyahatlerinin esin kaynağı olmuştur.
Buna göre Avrupalıların, Asya ve Afrika’da bol olarak bulunduklarına inandıkları, kendilerinde ise yeterince bulunmadığını düşündükleri maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çeşitli mücevherler
B) İpek ve halılar
C) Baharat ve porselen
D) Altın ve resimli duvar örtüleri
E) Petrol ve doğal gaz

6) • Avrupa limanlarından Hint Okyanusu’na ulaşan yolların kısalması
• Ümit Burnu’ndan geçen ticaret yolunun öneminin azalması
• Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması
gibi olaylar aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Marco Polo’nun Çin’e seyahat etmesiyle
B) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla
C) Macellan’ın dünyayı dolaşmasıyla
D) Pusulanın icad edilmesiyle
E) Kristof Kolomb’un Orta Amerika’ya Ulaşmasıyla

7) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik özelliklerinin belirlenmesinde en etkili olan kriterdir?
A) Ürettiği tarım ürünlerinin çeşidi
B) Hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalar
C) Volkanik dağlara sahip olması
D) Önemli bir siyasi birliğe veya bölgeye yakınlığı
E) Bitki örtüsünün orman olması

8) TANAP ile Türkiye’den geçecek olan enerji nakil boru hattı sayesinde ülkemizin coğrafi konumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir?
A) Sanayide üretilen ürünlerin çeşitlenmesinde
B) Kullanılan enerjinin çeşitlenmesinde
C) Ülkemizin jeopolitik öneminin artmasında
D) Ulaşım imkânlarının çeşitlenmesinde
E) Boru hatlarının geçtiği illerin gelişmesinde

9) Yukarıdaki harita üzerinde işaretli yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere rastlanmaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

10) Ülkelerin gelişip- gelişmediklerini yalnızca kişi başına düşen milli gelir ile açıklamak mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Çünkü milli gelir fazla olduğu halde bir ülkede demokratik işleyiş yeterli olmayabilir ya da özgürlük ortamı kısıtlı olabilir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin milli geliri fazla olmasına rağmen söz konusu nedenlerden dolayı insanî gelişme endeksi düşük olduğu için gelişmiş ülkeler grubunda yer aldığı söylenemez?
A) Kanada
B) Belçika
C) Suudi Arabistan
D) Somali
E) Etiyopya

11) Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Okullaşma oranı
B) Kişi başına tüketilen kâğıt ve enerji miktarı
C) İşsizlik oranları
D) Ortalama insan ömrü
E) Ülkenin bulunduğu kıta

Leave a Reply