Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik- Yeni Müfredat

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Yeni Müfredat

Aşağıya eklediğimiz Sorular 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik yazılı Sınavı için Örnek Oluşturabilir. İncelemenizi Tavsiye Ederim.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Balkan Antantına üye ülkeleri ve antantın amacını yazınız? (15 Puan)
2) 1923-1930 döneminde Türkiye’nin dış politikadaki konulardan 5 adet yazınız? (15 Puan)
3) Türkiye’nin dış politikadaki temel ilkelerden 5 adet yazınız(10 Puan)
4) Atatürk ve inkılapların dayandığı temel esaslardan 5 adet yazınız(15 Puan)
5) Halkçılık ilkesini açıklayınız ve bu ilke ile ilgili yapılan 5 adet inkılap yazınız (15 Puan)
6) İzmir iktisat kongresinde alınan kararlardan 5 adet yazınız? (15 Puan)
7) Türkiye Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde çok partili hayata geçiş denemelerini ve geçmek istemesinin amaçlarını açıklayınız? (15 puan)

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Cevapları

7 Comments

  1. blank
  2. blank
  3. blank
  4. blank
  5. blank
  6. blank
  7. blank

Leave a Reply