Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları
Merhaba Değerli takipçilerimiz. Bu yazımızda sizlere 12 sınıflarda okutulan İnkılap Tarih dersine ait MEB yayınları kitap cevaplarının 2. Ünitesini vereceğiz. İnkılap Tarihi dersinin önemini burada defalarca anlattığımız için da fazla detaya girmeden 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları  Cevapları hakkında hazırladığımız eğitim materyallerini sizlere sunalım.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 55 Cevapları
SORU:Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında yapılan işgaller karşısında Türk milletinin tepkilerini ve örgütlenmek için yaptıkları faaliyetleri araştırınız.
CEVAP:Direniş cemiyetleri kurmak
Mitingler düzenlemek
Kongreler tertiplemek
Kuvayı Milliye birlikleri oluşturmak gibi 4 adet faaliyet sayılabilir.
SORU:► Mustafa Kemal Paşa’nın işgaller karşısındaki tutumu nedir ve işgallerden kurtulmak için hangi çareleri düşünmüştür?
CEVAP: İşgallere karşı Anadolu’da tepkilerin gösterilmesi ile umutlanan Mustafa Kemal İstanbul’da bulunan arkadaşları İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa ile görüşerek Mili Mücadele’nin ne şekilde yapılacağı ve nasıl sevk ve idare edileceğine ilişkin çeşitli ve detaylı kararlar aldılar. Halkı işgallere karşı yürütülecek olan mücadeleye çekmek ve bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak maksadıyla Anadolu’ya geçmek gerektiğini kararlaştırdılar.

SORU:► Millî Mücadele’de kadınların hangi alanlarda önemli rolleri olmuştur? Araştırınız.
Kadınların her alanda rolleri olmuştur. Örneğin Edebiyatçı olarak Halide EDİP insanlara mitingler düzenlemiştir. CEVAP: Cephe gerisinde kadınlar silah ve mühimmat taşımışlardır. Kimi kadınlar ise cephede bizzat savaşmışlardır. Kurtuluş savaşı tarihimiz nice kahraman kadınlarla doludur. bunun İçin Kurtuluş Savaşındaki Kadın Kahramanlar Kısaca adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU:► Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan kongreler hangileridir?
CEVAP:Amasya Kongresi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Alaşehir Kongresi
Balıkesir Kongresi
Not Kongreler hakkında ayrıntılı bilgi için üzerine tıklayınız
SORU:► Kuvay-ı Millîye birlikleri ile düzenli ordu arasındaki farklar nelerdir? Niçin düzenli ordu kurulmak istenmiştir? Araştırınız.
CEVAP: Düzenli Ordu belirli bir örgütlenmesi olup emir komuta zinciri altında hareket eden ve son derece nizami güçlü bir yapılanmadır.Kuvayı Milliye ise Her bölgede ayrı ayrı ortaya çıkmış ve tek çatı altında toplanması mümkün olmayan bir organizasyon olmuştur.  Düzenli Ordunun kurulmak istenmesinin nedeni ise elbetteki bağımsızlığı kazanmanın ancak top yekun bir mücadele ile düzenli bir ordu ile mümkün olacak gibi görünmesindendir.
Not: Kuvayı Milliye daha sonra Düzenli orduya dönüşmüştür.
SORU:► İstiklal Mahkemeleri hakkında araştırma yapınız.
CEVAP:İstiklal Mahkemeleri Hakkında Kısa Bilgiye İlgili makalemizden ulaşabilirsiniz.
SORU:► Batı Cephesi’nde düzenli ordunun yaptığı savaşlar hangileridir?
CEVAP:Batı Cephesinde Başlıca dört Savaştan bahsedebiliriz.
1. İnönü Savaşları
2. İnönü Savaşları
Kütahya Eski Şehir Savaşları
Büyük Taarruz Savaşları
SORU:► Lozan Konferansı görüşmeleri hangi nedenlerle uzun sürmüştür?
CEVAP:Bir Çok konuda yaşanan Tartışmalar Bu konferansın uzamasına neden olmuştur.


 

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 56 Cevapları
SORU:
1. Ekonomik ve askerî açıdan her anlamda yetersiz olunmasına rağmen Millî Mücadele’nin kazanılması hangi nedenlere bağlanabilir?
CEVAP:Vatan Sevgisi ile yapılan mücadeleye bağlanabilir. Bağımsızlık Aşkına ve bağımsız yaşama isteğine bağlanabilir.
SORU:2. Güçlü bir devletin himayesi altına girmek bir kurtuluş çaresi midir? Açıklayınız.
CEVAP:Elbetteki Çare değildir. Tek çare kendi bağımsızlığını yaşamaktır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 57 Cevapları
SORU:Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun birçok yeri işgal edilmesine rağmen İzmir’in işgalinin bu kadar ses getirmesinin sebebi nedir?
CEVAP:Çünkü Haksız ve Hukuksuz yere işgal edilen izmir Yunanlılar tarafından işgal edilmişti.
SORU:A. Bristol’un raporunda Türkler’in haklı olduğunu belirtmiş olmasına rağmen İtilaf Devletleri’nin sessiz kalmalarının sebebi ne olabilir?
CEVAP:Çünkü Böyle bir surum onların çıkarlarına uygun olduğu için Osmanlıyı yalnız bırakmışlardır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 60 Cevapları
SORU:Osmanlı Dönemi’nde azınlıklar geniş haklara sahip olmalarına rağmen Milî Mücadele Dönemi’nde neden işgalci güçlerle iş birliği yapma gereği duymuşlardır?
CEVAP:Çünkü İtilaf devletlerinin kışkırtmalarına kanmışladır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 62 Cevapları
SORU:Okuma parçasını inceleyip Sultan Vahdettin’in Millî Mücadele’ye bakışını değerlendiriniz.
CEVAP: Bu okuma parçasına göre Padişah Milli mücadeleyi destekliyor görünmektedir.
SORU:Millî kuvvetler tanımı kimleri kapsıyor olabilir?
CEVAP: 1. Dünya savaşı sonrası işgal edilen yurdumuzda düşman işgaline karşı çıkan herkes milli kuvvetler olarak değerlendirilebilir.
SORU:Mustafa Kemal’in özellikle Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
CEVAP:İstanbulun İşgal kuvvetlerinin baskısı altında olması ve Anadolunun bu konuda daha şanslı olması


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 63 Cevapları
SORU:İşgaller karşısında yapılmak istenen mitinglerle ulaşılmak istenen amaç nedir?
CEVAP:Halkta bir uyanış meydana getirmek ve bir farkındalık yaratmak için olabilir. Halkı düşman karşısında bilinçlendirmek ve örgütlemek amacı güdülebilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 65 Cevapları
SORU:Millî Mücadele’de kongreler düzenlenmesinin ne gibi faydaları olmuştur?
CEVAP:Örgütlenme açısından faydası olmuştur. İnsanlar Bir kongre etrafında örgütlenerek fikirlerini beyan etmişlerdir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 68 Cevapları
SORU:Kongrelerde ulusal egemenlik vurgulanırken Misak-ı Millî’de yer almamasının sebebi nedir? Açıklayınız.
CEVAP:Öncelik öncelikle vatanın bağımsızlığını kazandırmak olduğu bilindiği için bu misakı milli de sadece sınırlar ifadesi ile belirtilmiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 69 Cevapları
SORU:Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında iletişim araçlarının rolünü değerlendiriniz.
Kurtuluş savaşı sürecinde, Atatürk iletişim araçlarını, Anadoluda ve yurt dışında yaşayan insanlara haber vermek için, Sivas Kongresinin kararlarını yaymak için, Kurtuluş savaşı dönemlerinde milli mücadeleyei anlatmak için, savaştan sonra da cumhuriyeti tanıtmak için kullanmıştır.

Telgraf; Milli Mücadele döneminde acil durumlar içinde en çok kullanılan iletişim aracıdır. Hızlı olması sebebiyle Atatürk’ün mümkün olduğunca çok kullanmıştır.

Gazete; Kurtuluş savaşı döneminde Anadolu’nun haklı mücadelesini, Anadolu ve Dünya’ya duyurmak için kurulmuş, ve bu görevini başarı ile yerine getirmiştir. Milli Mücadele ilk zamanından itibaren gazeteler çıkartılarak, Atatürk’ün sözleri ve mesajları Anadolu’nun her tarafına yayılmıştır.

Anadolu Ajansı, Türk kamuoyunu; yanlış yollara sürükleyecek, ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı ulusu uyarmak, ulusal kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka ulaştırmak suretiyle hükümetle halk arasındaki bağlantıyı kurmakla görevlendirilmişti.

Radyo; 1927 yılında kurulmuştur. Tesirli ve çok hızlı bir araçtır. Bir haberi, bildiriyi, yada mesajı ülkenin her yerine biranda ulaştırmak mümkündür. Bununla ilgili Atatürk’ün sözleri; Bir insanın, herhangi bir yerde söylediği sözleri sadece orada bulunanlar işitebilir, tesiri ani ve sınırlıdır. Bu sözler radyo ile söylenirse bütün dünya işitebilir. Telgraf da fikirlerin yayılmasında en seri araçtır. Fakat söz, bir gramofon plağına geçerse özellikle bir gazete ya da kitaba geçerse fikir, yazılı hâle gelmiş olur ve bütün dünyada okunur, doğal olarak gelecek nesillere de ulaşır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 70 Cevapları
SORU:Bir ülkede çıkan ayaklanmaların o ülkeye verdiği zararlar neler olabilir? Araştırınız.
CEVAP:Ayaklanmalar gerek ekonomik gerekse psikolojik ve hatta sosyolojik olarak zararlar verebilir. Devlet halkın yararına harcanacak kaynaklar ayaklanmaları bastırmak için kullanılabilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 71 Cevapları
SORU:Savaş ortamında olunmasına rağmen meclis çalışmalarına önem verilmesinin amacı ne olabilir?
CEVAP: Savaş ortamında olunmasına rağmen meclis çalışmalarına önem verilmesi, savaşın stratejik olarak yönetilmesi, siyasetin belirlenmesi, dış güçlerin hamlelerin boşa çıkarılması için gereklidir. Bu nedenle savaş ortamındaki hassas durumların yönetilmesi, askeri hamlelerin yapılması ve siyasi planların gerçekleştirilmesi için meclis çalıştırılmalıdır. Milli Mücadele yıllarında da Kurtuluş Savaşı safhasında bu şekilde meclis sürekli olarak çalışmıştır.

SORU:İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele’ye karşı şeyhülislamdan fetva alırken neyi amaçlamıştır?
CEVAP: Milli mücadelenin geçersizliğini kanıtlamak için dini temellere dayandırmak amacını taşımakta olabilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 72 Cevapları
SORU:Millî Mücadele’de din adamlarının rolünü ve etkisini değerlendiriniz.
CEVAP: Milli Mücadele din adamları gerek halkı örgütlemek gerekse bizzat cepheye inerek mücadeleye bizzat katılmışlardır. Elbette milli mücadeleye karşı çıkan din adamları da olmuştur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 74 Cevapları
SORU:Bir devleti yok etmeye kadar götüren bir antlaşmayı imzalayıp barış sağlayama çalışmak, bir kurtuluş çaresi olabilir mi?
CEVAP: Olamaz Öncelikle tüm yönleri ile böyle bir anlaşmaya karşı çıkmak gerekir. Önce böyle hukuksuz anlaşmayı imzalayıp sonra da vatanı kurtarırız demek son derece yanlıştır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 75 Cevapları
SORU:Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele’ye etkilerini değerlendiriniz.
CEVAP:Sevr Anlaşması hakkında geniş bilgiyi SEVR ANLAŞMASI HAKKINDA TÜM BİLGİLER adlı makalemizde bulabilirsiniz. Ama soruya binaen şöyle diyebiliriz. Milli mücadeleyi olumlu ve olumsuz yönde etkilemiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 76 Cevapları
SORU:Millî Mücadele’de ordunun yanı sıra halkın da mücadeleye katılması nasıl sağlanmıştır?
CEVAP: Tekalif-i Milliye Emirleri ile halkın bizzat katılması sağlanmıştır. İkinci olarak zaten  halk gönüllüler olarak askere  gitmiş ve cephede savaşmıştır. Tekalifi-i Milliye emirleri hakkında daha fazla bilgi için Tekalif-i Milliye Emirleri Hakkında Kısaca Bilgi adlı makalemize bakabilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 77 Cevapları
SORU:Mondros Ateşkes Anlaşması’nın “Osmanlı ordusu terhis edilecek” maddesine rağmen Kazım Karabekir’in 15. Kolordu’yu dağıtmaması nasıl açıklanabilir?
CEVAP:Kazım Karabekir son derece ileri görüşlü bir komutan olarak tam bir vatan sever gibi davranmış ve hazır ordusunu dağıtmayarak ileri de hazırlanacak olan Milli mücadeleye katılmaya karar vermiştir.
SORU:General Harbord Raporu’na göre Ermeni iddiaları geçersiz sayılmış mıdır?
Evet sayılmıştır. Zira General Harbord verdiği raporda Ermeni iddalarının doğru olmadığını söylemiştir. Bu konuda daha Önce General Harbourd Raporu Nedir adlı makalemize bakabilirsiniz. Zira daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 78 Cevapları
SORU:Pierre Loti (Piyer Loti) ve Claude Farrere (Klod Farer) gibi ünlü Fransız yazarların Türkiye lehindeki yazıları Fransa kamuoyunun Millî Mücadele’ye bakışını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.
CEVAP:Elbetteki olumlu etkilemiştir zira Fransa kamuoyu gerçekleri öğrenme şansı yakalamıştır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 79 Cevapları
SORU:1. Düzenli birlikler olmadan yerel kuvvetlerle cephe savaşı yapılabilir mi?
CEVAP:Elbette sasağlanması zordur. Zira Düzenli ordu mühimmat ve silah olarak daha donanaımlı olduğu için daha güçlüdür.
SORU:2. Kimi savaşlar, bir ulusun kaderinde dönüm noktası olabilir mi? Açıklayınız.
CEVAP:Elbette olabilir zira Türk milleti için kader denk noktasına gelen bir çok savaş vardır. Çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı buna örnek verilebilir.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 81 Cevapları
SORU:Millî marşların o ülke insanları üzerindeki manevi etkisini değerlendiriniz.
CEVAP:Milli marşlar genelde o ulusun değerleri ile ilgili olur. Buda ulusu aynı kader denk noktasında buluşturur.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 82 Cevapları
SORU:Atatürk’ün bu sözleri üzerinden değerlendirdiğinizde, edebî eserlerin, tarihsel olaylar üzerindeki etkisini tartışınız.
CEVAP:Edebi Eserler çoğunlukla gücünü tarihsel olaylardan alırlar. Hatta edebi eserlerin en önemli konularından biri de gerçek tarihi olaylardır. Böylelikle bu tarihi olaylar halka aktarılır ve halkın ders alması olayları öğrenmesi ve dersler çıkarması sağlanır.
SORU:Diyap Ağa’nın bu tutumu Millî Mücadele’nin hangi yönüne işaret etmektedir?
CEVAP:Bağımsızlığa olan inanca ve her ne koşulda olursa olsun bağımsızlık için ölümüne mücadele edileceğine
SORU:TBMM ile SSCB’nin Millî Mücadele ile Cumhuriyet dönemindeki ilişkilerini kıyaslayınız.
CEVAP:Milli Mücadele Döneminde Özellikle Bolşevik ihtilali sonrası Dünyadan dışlanan SSCB ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olmuş e Moskova anlaşması bile imzalanmıştır. Hatta SSCB Yeni Türk hükümetini ilk yanıyanlar arasında yer almıştır. Ama daha sonra Türkiyenin batıya yakınlaşması ile iki ülke ilişkileri istene seviye de gelişmemiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 83 Cevapları
SORU:Atatürk’ün yukardaki sözünden yola çıkarak II. İnönü Muharebesi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini açıklayınız.
CEVAP:Daha Önceki yıllarda Yazılı Sınavlarda soru olarak çokça yer verdiğimiz bu sorunun cevabı için şunları yazmak yeterlidir. Siz orada Yalnız Düşmanı değil milletin kötü giden talihini yendinizden kasıt yıllardır cepheden cepheye koşan bu millet hep yenilgilerle ve toprak kayıpları ile göçlerle uğraşmıştır. Şimdi ise bu geri çekiliş durdurulmuştur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 84 Cevapları
SORU:Millî Mücadele’nin olağanüstü koşullarında Maarif Kongresi’nin toplanması nasıl açıklanabilir?
CEVAP:Milli Mücadele dönemi savaş dönemi şartları olarak bilinmektedir. Anadolu topraklarının içinde bulunduğu en zor dönemlerden biri olmuştur. Dört bir yandan saldıran düşman ordularına karşı halk ve düzenli ordular karşı koyma sorumluluğunu göstermiştir.

Bütün bu olağanüstü şartlar altında sosyal ihtiyaçların giderilmeye çalışılması da söz konusu olmuştur. Bunun için mücadele döneminde Maarif Kongresi toplanarak eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alınması, eğitimin devam etme zorunluluğunun bulunması gibi durumlar masaya yatırılmıştır. Savaş şartlarında bile eğitim ve öğretimin devam etmesi hem moral hem de sosyal olarak toplumsal bir ihtiyaç olarak gerçekleştirilmelidir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 85 Cevapları
SORU:Tekâlif-i Millîye emirlerini incelediğinizde halkın sorumluluk üstlenmesinin bir savaşın kazanılmasındaki önemini tartışınız.
CEVAP:Elbette Bir savaş top yekun millet destek verirse kazanılabilir. Tekalifi milliye emirleri ile halk Kurtuluş savaşına sahip çıktığını göstermiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 88 Cevapları
SORU:Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki başarının iç ve dış politika üzerinde ortaya çıkardığı etkiyi tartışınız.
CEVAP:İç politikada, bir güven ortamı oluşmuştur, birlik ve beraberlik sağlanmıştır, yeni bir devlet yapılanması ortaya konmak istenmiştir. Dış politikada ise galip devlet olma vasfı ile savaşın olumsuz etkilerinin azaltılması söz konusu olmuştur. Savaşların başarılı bir şekilde zaferle sonuçlanması durumunda anlaşmalar galip devletler lehine yapılmaktadır.
SORU:Millî Mücadele kahramanlarından hangisi sizi daha çok etkilemiştir? Neden?
CEVAP:Bu soruya Her kes kendince cevap vereceği için soru boş bırakılmıştır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 89 Cevapları
SORU:Kazanılan askerî zaferlerin siyasi zaferlere etkileri neler olabilir?
CEVAP:Askeri başarı oldukça siysi başarıda normal şartlarda gelir ve masa başına daha güçlü olursunuz.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 91 Cevapları
SORU:Bağımsızlığın kazanılmasında askerî zaferler ile diplomatik başarıların birbirini nasıl tamamladığını değerlendiriniz?
CEVAP:Yukarıdaki 89. sayfadaki soru ile bağlantılı olarak askeri zafer olduğunda siyasi başarıda gelmiyorsa elbetteki bir sorun var demektir. Ancak ikisi de olumlu olursa bağlantı olumlu olur denilebilir.
SORU:Lozan Barış Antlaşması’nda Misak-ı Millî kararlarının tam olarak gerçekleştirilememesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Lozan Barış Antlaşması’nda sınırlar Yunanistan, Suriye, Irak sınırları olarak gündeme gelmiştir. Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Hatay, Musul-Kerkük gibi coğrafyaların Misak-ı Milli kararları olarak gündeme gelmesi tam olarak gerçekleşmemiştir. Bunda diplomatların, memurların ve dış güçlerin baskılarının etkileri vardır. Çünkü petrol kuyuları bu durumu engellemiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 95 Cevapları
SORU:Yukarıdaki fotoğraflarda yer alan askerlerin hissedebilecekleri duyguları yorumlayınız.
CEVAP:Hasret, Özlem , Sevinç , Gurur,


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 96 Cevapları
İstanbul’daki İtilaf kuvvetleri ve padişah hükûmeti, bu ikinci kongreye (Sivas) engel olmak için çeşitli cephelerden harekete geçtiler. Fransız subayları Sivas Valisi Reşit Paşa’ya giderek eğer bu kongre olursa, beş gün içinde Sivas’ı alacaklarını söylediler. Bu ültimatomdan hemen sonra İngilizler, Samsun’a Batum’dan dört tabur asker çıkardılar. Albay Refet Bey hemen düzenli millî kuvvetlerle Samsun’a yürüyerek İngilizlerden kuvvetlerini geri çekmesini istedi ve onlar da hemen geri çektiler. Bundan hemen sonra Albay Selahattin Bey, Refet Bey’in yerine atandı. O da Albay Selahattin Bey’in millî ve vatani duygularından emin olduğu için yerini ona bıraktı. Albay Selahattin, milliyetçilere Sivas’ı savunacağına söz verdi. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da toplandı. Halide Edip ADIVAR, Türkün Ateşle İmtihanı, s. 45.
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Sivas Kongresi’nin toplanmasını İtilaf Devletleri ve padişah hükûmeti, sizce hangi nedenlerle istememişlerdir?
CEVAP:Çünkü İşgallerle ilgili bir örgütlenme olacağı için istememişlerdir.
SORU:2. Millî Mücadele yanlılarının, Sivas Kongresi’nin toplanmasına engel olmak için yapılanlara karşı aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:Damat Ferit Paşa, Elazığ Valisi Ali Galip Bey aracılığıyla Sivas Kongresi’ni dağıtmayı denemiş, yayınladığı bildiri ile halkı Mustafa Kemal Paşa’ya karşı isyana kışkırtmış ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarını “İttihatçı ve Bolşevik” olmakla suçlamıştı.


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:3. Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı direnişin kimlere karşı yapıldığını ve bu bölgedeki direnişin özelliğini yazınız.
CEVAP: Fransızlara karşı yapılmıştır. Bu bölgedeki direniş tamamen halk desteği ile yapılmıştır. Bu bölgedeki düşman yerel kuvvetlerle halledilmiştir.
SORU:4. Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule gibi kadın kahramanların Millî Mücadele’ye hangi alanlarda ne gibi katkıları olmuştur?
CEVAP: Evet değerli arkadaşlar bu konuda daha önce Kurtuluş Savaşındaki Kadın Kahramanlar Kısaca adlı hazırlamış olduğumuz içeriğimize bakabilirsiniz.
SORU:5. Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları nelerdir?
CEVAP: Sakarya Savaşı hakkında ayrıntılı bilgi için Sakarya Savaşı Hakkında Bilgi adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU:6. Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın sonuçları nelerdir?
CEVAP: Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız
SORU:7. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinin uzun sürmesinin sebepleri nelerdir?

Aşağıdaki şekile göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.
SORU:8. Millî Mücadele Dönemi’nde toplanan kongreler incelendiğinde kesişme noktasındaki Sivas Kongresi’nin
diğer kongrelerden en önemli farkı nedir?
CEVAP:  Sivas kongresini diğerlerinden ayıran en önemli özellike ULUSAL olmasıdır.
SORU:9. Millî Mücadele Dönemi’nde çok sayıda kongre toplanmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Görüşülen konular konusunda anlaşılamama durumu söz konusu olunca görüşmeler sürekli kesilmiştir.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?
A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.
B) Manda ve himaye kabul olunamaz.
C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

11. Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Borçları ödemek
B) Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasını sağlamak
C) Kongrelerin toplanmasını sağlamak
D) Ayaklanmaları önlemek
E) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları sayfa 97 Cevapları
12. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nin olumsuz gelişmelerinden birisidir?

A) Harbord Raporu
B) Bristol Raporu
C) Kuvay-ı Millîye
D) Kuvay-ı İnzibatiye
E) Misak-ı Millî

13. Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
I. Mavri Mira
II. Pontus Rum
III. Etniki Eterya
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan millî cemiyetlerden biri değildir?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

14. TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği
B) Ekonomik taviz verilebileceği
C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği
D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği
E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı

15. Sevr Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı Devleti temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
B) Sevr Antlaşması şartları Saltanat Şurası’nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
C) Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacaktır.
D) Kapitülasyonlardan tüm İtilaf Devletleri yararlanacaktır.
E) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde görüşülmüş ve onaylanmıştır.

16. Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

17. I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlıların yenilgiye uğramasıyla İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar verdi. Konferansa İstanbul Hükûmeti çağrılmış ve İstanbul Hükûmeti’nin yanında TBMM’yi temsilen bir yetkilinin de bulunmasını istemişlerdi.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?
A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir
B) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir
C) I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Anadolu’yu boşalttılar
D) TBMM’nin hukuki varlığını kabul etmişlerdir
E) Londra Konferansı’ndan sonra Yunanlılar geri çekilmiştir

 

I. İnönü Muharebesi Türk-Afgan Dostluk Antlaşması/Moskova Antlaşması
Sakarya Meydan Muharebesi Ankara Antlaşması/Kars Antlaşması
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Mudanya Ateşkes Anlaşması/ Lozan Barış Antlaşması
18. Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askerî alandaki başarıların siyasal alandaki başarıları etkilediğine
B) İmzalanan antlaşmaların yeni Türkiye Devleti’nin tanınmasını sağladığına
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin savaş döneminin sona erdiğine
D) Kars Antlaşması ile Türkiye-İran sınırının son şeklini aldığına
E) Türkiye’yi tanıyan ilk Müslüman devletin Afganistan olduğuna

——————-BİTTİ—————–

3 Comments

Leave a Reply