Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 6. Ünite Cevapları

Merhaba Takipçilerimiz. 12. Sınıf İnkılap Tarihi 6. Üniteyi Cevaplandırmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz Ünitemizin adı İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünyadır.  Sayfa 175’ten başlayıp , sayfa 195’e kadar sürecek bu cevaplandırma sürecinde Ünite değerlendirme soruları da dahil 20 sayfalık bir soru cevaplandıracağız.  Derslerinizde yardımcı olacak bu sayfamızla birlikte 12. Sınıf İnkılap Tarihi 6. Ünite İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ders Notlarına , 12. Sınıf İnkılap Tarihi İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Konu Tarama Testlerine de bakmanızı tavsiye ederiz.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevapları

► Bloklaşma:
► Çoğunluk sistemi:
► Ekonomik yardım:
► Çoğunluk sistemi:
► Kutuplaşma:
► Liberalizm:
► Seçim sistemleri:
► Siyasal seçimler:
► Soğuk Savaş:
► Uluslar arası güvenlik örgütleri:
► Yabancı sermaye:
► Yayılmacılık:
SORU:Soğuk Savaş kavramı size ne çağrıştırıyor?
SORU:Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı hâlde ekonomik sıkıntı çekmiş midir?
SORU:II. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin Türk siyasal hayatına etkileri neler olmuştur?
SORU:II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletler arasında neden bir ayrışma yaşanmış olabilir?
SORU:Türkiye, coğrafi olarak kendisine uzak olan Kore Savaşı’na neden asker göndermiş olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 176 Cevapları

SORU: 1. Bir ülkede tek partili hayattan çok partili hayata geçildiğinde insanların günlük hayatında neler değişmiş olabilir?
SORU:2. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinin tamamlayıcısı mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

SORU:Dönemin siyasi partileri isimlerini seçerken nelere dikkat etmiş olabileceklerini dönemin şartlarını göz önünde tutarak değerlendiriniz

SORU:Liberal ekonomi ile devletçi ekonomi anlayışlarını karşılaştırınız

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 178 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

SORU:CHP ve DP seçim afişlerine bakarak bu partilerin seçimde belirlediği önceliklerini kıyaslayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 180 Cevapları
SORU:Dönemin şiir anlayışını yansıtan Garip Akımı temsilcilerinden Orhan Veli Kanık’a ait yukarıda verilen şiiri okuduğunuzda dönemle ilgili ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 181 Cevapları

SORU:1. ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın her yerine müdahale etmek istemesinin nedeni neler olabilir?
SORU:2. Devletler tek başlarına mı yoksa ittifaklar kurarak mı dış politikada daha güçlü olurlar?
SORU:Nükleer silahlar dünyayı yeni savaşların eşiğine mi getirdi yoksa daha büyük savaşların çıkmasını mı önledi?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 182 Cevapları
SORU:II. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu yıkımın Batı demokrasisindeki olumsuz etkilerini yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 183 Cevapları

SORU:SSCB tehdidine karşı Batı savunmasında Türkiye ve Yunanistan’ın önemli olmasının nedenleri neler olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 184 Cevapları

SORU:ABD’nin dış politikası açısından Türkiye ve Yunanistan’ın önemi nedir?
SORU:Doğu Bloku’nun dağılmasına rağmen NATO’nun hâlâ varlığını sürdürmesinin sebepleri nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 186 Cevapları
SORU:ABD’nin Türkiye’nin NATO’ya katılmasını istemesiyle Türkiye’nin NATO’ya katılmak istemesinin gerekçeleri aynı mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 187 Cevapları
SORU:Kore Savaşı’na katılmış bir Türk askerinin ailesine yazdığı mektubu okuyarak, savaşın asker üzerindeki duygusal etkisini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 188 Cevapları
SORU:Marshall Planı doğrultusunda yapılan ekonomik yardımların Türk ekonomisine etkilerini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 189 Cevapları

SORU:Bir vatandaşın mektupla başbakana ulaşabilmesi halk ile yönetici ilişkileri açısından nasıl bir etki yaratır?Tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 190 Cevapları

SORU:Yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım yapmasının olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 192 Cevapları

SORU:Halıcı Kız filmini izleyip dönemle ilgili dikkat çeken detayları sınıfta tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları

Kore’deki Türk tugayındaki askerlerden Astsubay Süleyman Dilbirliği, annesi-babası öldürülmüş Koreli küçük kız Kim Eunja’yı ölümden kurtardı. Çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi baktı. Savaş bitip de Türkiye’ye dönünce, Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamadı. Fakat altmış yıl sonra yapılan girişimlerle 2010’da Süleyman Dilbirliği ve Ayla adını verdiği Kim Eunja Güney Kore’de buluştular. Yukarıdaki resmi inceleyerek Koreli küçük kız Ayla’nın hikâyesinden Türk askerinin savaşta bile yaşattığı insani ve millî değerleri yorumlayınız.


VI. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

Türkiye’nin çok partili döneme geçtiği II. Dünya Savaşı sonrasında en çok tartışılan  konulardan biri, ülke kalkınmasında tarıma mı, sanayi yatırımlarına mı öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği idi. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğu açıktı. Yabancı uzmanların önerileri tarım alanı üzerinde yoğunlaşıyordu…
Demokrat Parti yönetiminde tarımsal gelişmeyi sağlayabilmek için gereken her yola başvurulmuştur. Tarım alanlarını genişletebilmek için devlet elindeki toprakların bir kısmı dağıtılmış, meraların bir kısmı da ekin alanına dönüştürülmüştü. Asıl önemlisi, tarımda makineleşmeye öncelik ve ağırlık verilmişti. Karasabandan traktöre geçilirken yurt dışından bu yeni tarım araçlarını getirtmekle yetinilmeyip yurt içinde de bunların üretimine başlanmıştı. Çiftçiye geniş kredi olanakları tanınmıştı. Üretilen malların korunabilmesi ve saklanabilmesi için de Toprak Mahsulleri Ofisince yaptırılan betonarme büyük silolar yerine, küçük çaplı depo yapımına geçilmişti. Nihayet, üretilen malların taban fiyatları yüksek tutularak köye ve köylünün eline para geçmesi sağlanmıştı.
1-3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Yukarıdaki parçayı inceleyip DP döneminde takip edilen ekonomi politikası hakkında değerlendirme yapınız.
SORU:2. II. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik kalkınması için sizce ne gibi farklı önlemler alınabilirdi?
SORU:3. Yabancı uzmanların Türkiye’de sanayi yerine tarım alanında yatırım yapılmasını önerme sebepleri nelerdir?
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:4. II. Dünya Savaşı’nda ABD ve SSCB müttefik devletler olmalarına rağmen savaştan sonra bu iki devletin karşı karşıya gelmelerinin nedenleri nelerdir?
SORU:5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Türkiye’den istekleri karşısında Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir?
SORU:6. Varşova Paktı’nın kurulma amacı nedir?
SORU:7. 1945-1960 yılları arasında Türkiye’nin siyasal hayatında yaşanan değişiklikler nelerdir?
SORU:8. Demokrat Partinin kurulmasının Türk siyasal hayatındaki önemini açıklayınız.
SORU:Aşağıdaki tabloda II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloku ve Batı Bloku tarafından kurulan kuruluşlar y er almaktadır. Tabloya göre 9. ve 10. soruları cevaplayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

SORU:9. Tablodaki kuruluşların etkinlik sahalarına bakarak her iki blokun birbirleriyle mücadelede hangi alanlarda daha çok rekabet ettikleri söylenebilir? Neden?
SORU:10. Her iki blokun birbirleriyle mücadelede kurdukları kuruluşlardan hangisi diğerlerinden daha öne çıkmış olabilir? Neden?
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
11. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Doğu Bloku içerisinde yer almaz?
A) Arnavutluk
B) Macaristan
C) Çekoslovakya
D) Bulgaristan
E) Yunanistan

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 195 Cevapları

12. SSCB, uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek ve ideolojik faaliyetlerini tek bir merkezden idare etmek için aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?
A) Comecon
B) Cominform
C) Varşova Paktı
D) NATO
E) Marshall Planı

13. I-Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile tarıma açılan yeni toprakların işlenip üretimin artırılması amaçlandı.
II-7 Eylül 1946’da Türk Lirası’nın değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü. Bu devalüasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı.
Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye’nin ekonomik anlamda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu
B) Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı
C) Devletin yerli ürünlerin üretimini artırmak için çalışmalar yürüttüğü
D) Sanayinin ülkedeki diğer sektörlerin önünde yer aldığı
E) Batılı ülkelerinin Türkiye’ye ekonomik yardımlarda bulunduğu

14.I.Vietnam Savaşı
II.Kore Savaşı
III.Stalingrad Savaşı
Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla yukarıda verilen savaşlardan hangilerine asker göndermiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

15.I.Varşova Paktı
II.NATO
III.Comecon
IV.Avrupa Konseyi
Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri günümüzde etkinliğini devam ettirmektedir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

16. Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin kurucuları arasında yer almaz?
A) Şemsettin Günaltay
B) Celal Bayar
C) Refik Koraltan
D) Fuad Köprülü
E) Adnan Menderes

17.1-Kore Savaşı’nın başlaması
II-Varşova Paktı’nın kurulması
III-NATO’nun kurulması
Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I- II- III
B) I-III- II
C) II- I- III
D) II-III-I
E) III- I- II

18. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden düzenlenmesini istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Boğazların önemini kaybetmesine
B) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin sona ermesine
C) Türkiye’nin ABD ile yakınlaşmasına
D) Boğazlar Komisyonunun kurulmasına
E) Türkiye’nin SSCB ile antlaşma imzalamasına

19. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Partinin iktidar olduğu yıllarında meydana gelmiştir?
A) Yalta Konferansı’nın toplanması
B) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
C) Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılması
D) Potsdam Konferansı’nın toplanması
E) Birleşmiş Milletlerin kurulması

20. Yukarıda verilen partilerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?
I.Millet Partisi
II.Köylü Partisi
III.Hürriyet ve İtilaf Partisi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Leave a Reply