Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 8. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 8. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 225 Cevapları

► Abluka
► İç savaş
► İnsani yardım
► Koalisyon
► Millî irade
► Mülteci kampları
► OHAL
► Toplu göç

Askerî darbeler Türkiye’ye hangi alanlarda zarar vermiştir?
Ekonomik krizlerin sebepleri neler olabilir?
Terörle hangi alanlarda mücadele yürütülür?
Türkiye’nin AB’ye üye olması ne gibi kazanımlar sağlayacaktır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 226 Cevapları

1. Bir ülkenin ekonomik kalkınmasıyla siyasi istikrarı arasında bir bağlantı var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Terörle, silahlı güçler dışında nasıl mücadele edilebilir? Öğreniniz.
3. Türkiye’de askerî darbelerin hepsi aynı yöntemlerle mi yapılmıştır? Araştırınız.
Ekonomik sorunları çözmek için kısa mı yoksa uzun vadeli mi yaklaşımlar daha etkili olur?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 227 Cevapları

Siyasi krizler ekonomik krizleri nasıl başlatır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 228 Cevapları
Kişi başına düşen yıllık gelirin artmasının ekonomiye sağladığı katkılar nelerdir?
Atatürk’ün bu görüşü doğrultusunda halkın kendi iradesi ve demokratik yolla seçtiği yöneticilerinin silah gücü ile tehdit edilmesini demokrasi ve insan hakları bakımından
yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 230 Cevapları
Siyasi partilerin kapatılması demokrasi ile bağdaşır mı?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 231 Cevapları
12 Mart 1971 Muhtırası ile 27 Nisan 2007 E-Muhtırası’nın benzer ve farklı yönleri nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 232 Cevapları
Darbeci askerlerin Türk milletinin sembolü olan TBMM’yi bombalaması nasıl değerlendirilebilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 234 Cevapları
Atatürk’ün bu değerlendirmesini 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni direnen halkı göz önünde tutarak değerlendiriniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 235 Cevapları
Terör saldırılarının medyada tüm detayları ile verilmesi insan psikolojisinde nasıl bir etki oluşturur?
Terörle mücadele kapsamında ne gibi tedbirler alınabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 237 Cevapları
1. Çatışmaların çoğu neden Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’da görülmektedir?
2. Mülteciler meselesine ne gibi çözümler üretilebilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 239 Cevapları
Türkiye, yurt dışında yaptığı ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle neyi  hedeflemektedir?
Atatürk, 1936’da yaptığı bu değerlendirmesiyle ileride Orta Asya Türkleri bağımsız olduğunda Türkiye’nin nasıl bir dış politika izlemesi gerektiğini öngörmüştür?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 241 Cevapları
Doğu Bloku’nun dağılmasının ardından nüfus ve ekonomik kapasite bakımından Türkiye’den geride olan Balkan ülkeleri AB’ye üye olarak kabul edilirken Türkiye neden hâlâ aday ülke
aşamasında bekletilmektedir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 242 Cevapları
Bosna Savaşı’nda Hırvat milislerin özellikle tarihi Mostar Köprüsü’ne saldırmasını nasıl değerlendirirsiniz?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 244 Cevapları
Mavi Kelebeğin İzinde belgeselini izleyerek sınıfta düşüncelerinizi paylaşınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 245 Cevapları
İşgalci İsrail güçlerine karşı Filistin halkının taş ve sopalarla direnişte bulunması Filistin bağımsızlık mücadelesine neler katmıştır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 246 Cevapları
Filistinli mülteciler çoğunlukla hangi ülkelerde yaşamaktadırlar? Araştırınız.
Körfez Savaşı ile enerji kaynakları arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 247 Cevapları
Irak’ın BM denetimini ve tüm yaptırımları kabul etmesine rağmen ABD’nin Irak’a saldırması nasıl açıklanabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 248 Cevapları
Arap ülkelerinde demokratik taleplerin 2010 yılına kadar dile getirilemeyişinin sebepleri neler olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 249 Cevapları
Muhammed Mursi’nin Mısır’ın tarihi boyunca seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Tunus’ta başlayan Arap Baharı neden Suriye’de, Libya’da ve Yemen’de yıkıcı bir iç savaşa dönüştü?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 252 Cevapları
Fırat Kalkanı Operasyonu yapılmasaydı Türkiye hangi olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirdi?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 253 Cevapları
Yukarıdaki fotoğraflara bakarak Fransa ve Türkiye’nin mülteci sorununa nasıl yaklaştığını açıklayınız.

VIII. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları
12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 254 Cevapları
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler, daha önceki yıllarda olduğu gibi 1994’ten sonra da genelde soğuk, zaman zaman da gergin oldu. Bu da özellikle Suriye’nin Hatay ili üzerindeki hak iddia eder şeklindeki hareketlerinden, “Su Sorunu”nu ortaya atmasından sonra PKK’nın ülkesinde barınmasına ve Türkiye’ye karşı eylem yapmasına izin verip onu desteklemeyi sürdürmesinden kaynaklandı. Bu arada Şam Yönetimi’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan
ve antlaşmalarla Türkiye’nin toprağı sayılan Caber Kalesi’ndeki Süleyman Şah’ın mezarını ve oradaki nöbet tutan Türk askerlerini başka yere taşıttırması, 1998 yılı sonlarında da baraj yapımı gerekçesiyle oranın da Türkiye tarafından boşaltılmasını istemesi, Türkiye-Suriye İlişkilerinde yeni bir krize yol açtı.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin  Kıvrıkoğlu’nun Şam Yönetimi’ni uyaran açıklamaları oldu. Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada; “…Şam Yönetimi ile aramızdaki durum, ilan edilmemiş savaş hâli 1984’ten beri teröre destek veriyorlar, uyarılarımız sonuç vermemiş görünüyor. Sabretmemizin nedeni
iş birliği yollarını tüketmemek”. Ankara Yönetimi, yukarıdaki açıklamaları yaparak Suriye’yi uyarırken bir taraftan da Suriye sınırına askerî birlikler kaydırdı ve oralarda manevra hazırlıklarına yöneldi. Bunlarla da Türkiye, Suriye’nin düşmanca tutum ve davranışlarından vazgeçmediği taktirde bu ülkeye karşı bir askerî hârekat yapma kararlılığında olduğunu
gösterdi.
1-3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Atatürk’ün Hatay Meselesi konusundaki görüşleri ile günümüzdeki Türkiye-Suriye ilişkileri
arasında nasıl bir benzerlik görüyorsunuz? Kıyaslayınız.
2. Orduların devletlerin dış politikasına desteği ve etkisi hangi konularda olabilir? Tartışınız.
3. Devletler arasında geçmişten günümüze taşınan sorunlar nelerden kaynaklanır ve bu sorunların günümüz ilişkilerine yansıması neler olabilir?

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
4. Askerî darbeler hangi alanlarda ülkeye zararlar vermektedir?
5. Türkiye özellikle dış destekli terör hareketlerine maruz kalmaktadır. Bu hareketleri destekleyen devletlerin Türkiye konusunda a maçları neler olabilir?
6. Türkiye’nin Türk coğrafyası üzerinde iş birliği ve yardımlaşmayı organize etmek maksadıyla 1990’lardan sonra kurduğu teşkilatlar hangileridir?
7. Arap Baharı hakkında bilgi veriniz.
Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.

8. Askerî darbeler ekonomiye nasıl etki etmiştir?
9. Askerî darbeler insanların günlük yaşam kalitesini nasıl etkilemiştir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 255 Cevapları
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. Aşağıda verilenlerden hangisi 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen gelişmeler arasında gösterilmez?
A) AK Parti iktidara geldi.
B) Cumhuriyet Senatosu kuruldu.
C) Turgut Özal vefat etti.
D) Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.
E) Süleyman Demirel cumhurbaşkanı seçildi.

11-I-12 Mart Muhtırası
II-28 Şubat Süreci
III-27 Nisan E-Muhtırası
Yukarıda verilenlerden hangileri demokratik süreç açısından olumsuz gelişmelerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

13-I-AET
II-TİKA
III-NATO
Türkiye, yukarıda verilen kuruluşlardan hangisine üye değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

13. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Orta Doğu’da yaşanan sorunlar arasında yer almaz?
A) Filistin meselesi
B) Srebrenica katliamı
C) Körfez Savaşları
D) Su Sorunu
E) İran-Irak Savaşı

14-
I-Irak’ın Kuveyt’i işgali
II-Şattülarap su yolu sorunu
III-SSCB’nin Afganistan’ı işgali
Yukarıda verilenlerden hangileri I. Körfez Savaşı’nın nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

15. 15 Temmuz darbesiyle darbeciler tarafından rehin alınan Genel Kurmay Başkanı kimdir?
A) Işık Koşaner
B) Hulusi Akar
C) İlker Başbuğ
D) Necdet Özel
E) Yaşar Büyükanıt

16. Bosna Savaşı, aşağıda verilen antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?
A) Zürih Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Dayton Antlaşması
E) Camp David Antlaşması

17. Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde, bazı devletler ekonomik veya politik çıkarları gereği, diğer devletlere karşı dolaylı yıpratma ve dayatma yöntemi olarak terör örgütlerini bir silah olarak kullanmaktadırlar. Bu devletlerin gizli destekleri sonucu terörizm, günden güne yaygınlaşmış ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Terörizmin dünya
devletlerince belirlenmiş ortak bir tanımı, terörist örgütlenmeleri kendi gizli emelleri için araç olarak kullanan devletler yüzünden yapılamamaktadır. Bu sebeple terörle mücadelede dünya devletleri birlik içinde hareket edememektedir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A-Orta Doğu’daki siyasi karışıklıkların temelinde etnik ve dinî anlaşmazlıklar vardır.
B-Terörizm, bölgesel nitelik gösteren bir sorundur.
C-Batılı devletler terör örgütlerini bir silah olarak kullanmaktadırlar.
D-Terörizmle mücadelede en büyük sorun terörün ortak tanımının olmamasıdır.
E-Terörle mücadele kavramı devletlerin siyasi dayanışmasını artırmıştır.

Leave a Reply