Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

12. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
1. Peygamberimiz (s.a.v.) ve onun kişiliği hakkında bildiklerimiz sahabenin tespit ettiği ve bize ilettiği bilgilerden ibarettir. Sahabe olmasaydı elimizde Kur’an-ı Kerim dışında Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında güvenilir bir bilgi bulunmayacaktı.
Bu bilgiden hareketle,
I. İslamiyet’in yayılmasıyla ilgili tek başvuru kaynağının sahabiler olduğu,
II. Sahabenin Peygamberimizin (s.a.v.) kendisinden sonraki kuşaklara tanıtılmasında etkili olduğu,
III. Sahabenin İslamiyet’in yayılması dönemiyle ilgili temel kaynak oluşturduğu,
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2. Davet mektuplarını taşıyan sahabilerin seçiminde Peygamberimizin (s.a.v.) ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ensardan seçilmeleri
B) Yabancı dil bilmeleri
C) Gidecekleri ülkeleri tanımaları
D) Okuma yazma bilmeleri
E) Diplomatik ilişkileri bilmeleri

3. Sahabe, Peygamberimizle (s.a.v.) sosyal ilişkilerde beşeriyet sınırları içinde iletişim kurardı. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) meclislerinde sıkça yer alır, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) kendi içlerinden biri olarak görürler, düşüncelerini, isteklerini ona rahatlıkla dile getirirlerdi. Sahabilerin hayat tarzı bunun şahididir. Onlar günlük işlerinden devletler arası ilişkilere varıncaya kadar pratik hayatın her safhasında bu yolu izlemişlerdir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sahabiler için örnek oluşturması
B) İslam dininin tanıtılması ve yayılmasının yavaş olması
C) Sahabilerle Hz. Peygamber (s.a.v.) arasında güçlü bir iletişim olması
D) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sahabilerin düşüncelerini rahat ifade edebilecekleri ortam sağlaması
E) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ilişkilerinde insani vasıflarını öne çıkarması

4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice (r.a.) onun tedirginliğini ve heyecanını şöyle yatıştırmaya çalışmıştır: “Allah (c.c.) seni hiçbir şekilde utandırmayacaktır. Çünkü sen akrabalarınla ilgilisin, onları ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorarsın. Borçluların borcunu ödersin. Fakirlere yardım edersin. Misafirlere ikramda bulunursun. Doğruları destekler ihtiyaç sahiplerinin ıstırabını dindirmeye çalışırsın.’’
Bu bilgide yol arkadaşlarının Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bakışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Cesurluğu
B) Yardımseverliği
C) Cömertliği
D) İnsanlarla iletişimi
E) Vefakârlığı

5. Abdullah b. Mes’ud (r.a.) İslamiyet’i seçtiğinde Müslümanların sayısı çok azdı. Açıktan Kur’an-ı Kerim’i okuyamaz ve Kâbe’de namaz kılamazlardı. Bu duruma bir son vermek isteyen Abdullah b. Mes’ud (r.a.) müşriklerin ileri gelenlerinin Kâbe çevresinde toplu hâlde bulundukları bir sırada yüksek sesle Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra Kâbe’de açıktan Kur’an-ı Kerim’i okuyan ilk sahabi olmuştur.
Buna göre,
I. Müslümanların güç kazanmaya başladığı
II. Kâbe’nin putlardan temizlendiği
III. İslamiyet’in açıkça tanıtılması yolunda ilk çalışmanın gerçekleştirildiği
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Sahabiler Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bizzat eğitilmiştir. Onlar Kur’an-ı Kerim’in indirilişine şahit olmuş, Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) gözetiminde içlerine sindire sindire öğrenip yaşamışlardır. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’i yazıya geçiren vahiy kâtiplerinin tamamı sahabedendir.
Buna göre,
I. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İslam dinini yayarken sahabeyle birlikte hareket etmesi
II. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İslamiyet’i çok iyi bilen bir kadro oluşturması
III. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile sahabe arasında güvene dayalı bir ilişki kurulması
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

12. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Leave a Reply