Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

20.Yüzyıl Başlarında Dünya Konu Tarama Testi ve Cevapları

20.Yüzyıl Başlarında Dünya Konu Tarama Testi ve Cevapları
1) 1926’da Ermeni Soykırımı yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti mallarına Boykot uygulayan,1974’de de Kıbrıs Barış Harekatını gerekçe göstererek Türkiye’ye Ambargo Uygulayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sovyetler Birliği
B) Almanya
C) ABD
D) Yunanistan
E) Kanada

2) 8 Temmuz 1937’de Türkiye, Irak, İran ve Afganistan’ın oluşturdğu Sadabat Paktı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin saldırgan tutumuna karşı ortak mücadele amacıyla kurulmuştur?
A)İngiltere-Fransa
B)ABD-Sovyetler Birliği
C)Almanya-İtalya
D)Sovyetler Birliği-Almanya
E)İtalya-İngiltere

3)Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’den Boğazlardan Üs istemesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisini tanınmadığını gösterir?
A)Montrö Boğazlar Sözleşmesi
B)Lozan Barış Antlaşması
C)Sevr Barış Antlaşması
D)Londra Boğazlar Sözleşmesi
E)Paris Konferansı

4)”Amerika Amerikalılarındır” fikrinin ortaya çıktığı amerika kıtasını kontrol altında tutmayı amaçladığı ve ABD’nin Avrupa Siyasetine karışmamasını esas alan görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Wilson İlkeleri
B)Eisenhover Doktirini
C)Truman Doktrini
D)Monroe Doktrini
E)Marshall Planı

5) Orta Asya’da Türklerin bağımsız yaşama isteğiyle Sovyet Rusya’ya karşı gerçeklştirilen direniş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Basmacılık Hareketi
B)Bağlantısızlar Hareketi
C)Sessiz Direniş
D)Keşmir Sorunu
E)Soğuk Savaş

6)Hitlerin Almanya’da halk tarafından yönetime getirilmesinde,
I.Darbe Girişiminde Bulunması
Iı.Ülkenin Ekonomik Sorunlar Yaşaması
Iıı.Milliyetçi Düşünceye Sahip Olması
Gibi gelişmelerden hangilerinin doğrudan ilişkisi vardır?
A)Yalnız I
B) I VE II
C) I VE III
D) II VE III
E) I,II VE III

7)Aşağıdaki devletlerden hangisi Iı.Dünya Savaşı sonrasında totaliter bir yönetim anlayışına sahip olmamıştır?
A)Almanya
B)SSCB
C)İspanya
D)İngiltere
E)İtalya

8)İtalya’da Mussolini liderliğindeki Faşist Parti’nin iktidara gelmesi sonrasında yapmış olduğu eylemlerden Hangisi dış politikadaki gücünü kanıtlamaya yöneliktir?
A)Muhalif Tüm Partilerin Kapatılması
B)Habeşistan’ın işgal edilmesi
C)Sanayiyi canlandırıp,işsizliğin azaltılması
D)Karayolu Ve Demiryolu yapımına önem verilmesi
E)Tüm muhalif yayınlara sansür uygulanması

9)Aşağıdaki bilimsel çalışmalardan hangisi I.Dünya Savaşı sonrası döneme ait değildir?
A)DNA’nın bulunması
B)İnsülin’in bulunması
C)Nükleer Enerji’nin bulunması
D)Penisilin’in bulunması
E)C Vitamini’nin bulunması

10)Doğu Anadolu topraklarının Rusya’ya verilmesi düşüncesini ortaya koyan I.Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Londra Antlaşması
B)Sykes-Picot Antlaşması
C)Balfour Deklerasyonu
D)Petrogard Antlaşması
E)Saint De Maurienne Antlaşması

11)Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanmıştır?
A)Selanik Anlaşması
B)Mondros Antlaşması
C)Rethondes Antlaşması
D)Londra Antlaşması
E)Villa Gustie Antlaşması

12) 1925’te Avrupa Devletleri tarafından toplanan sınır güvenliğini sağlama amacına yönelik ve sorunların barış antlaşmaları ile çözüme kavuşturulması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A)Kellogg-Briand Paktı
B)Locarno Antlaşması
C)Paris Barış Konferansı
D)Appea Sement Politikası
E)Schman Planı

13)Fransa Ve ABD’nin öncülük ettiği Almanya,İngiltere,Belçika,Polonya,Çekoslavakya ve Rusya gibi devletlerin katıldığı sorunların barış yoluyla çözümünün esas alındığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eishenharer Planı
B)Sadabat Paktı
C)Marshall Planı
D) Locarno Antlaşması
E) Kellogg-Briand Paktı

14)Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Almanya’da hiper enflasyonun yaşanmasında etkili olmamıştır?
A)Savaş Tazminatı İle Borçlandırılması
B)Devletin Yeterli Vergi Toplayamaması
C)Dışarıdan Hammadde İhraç Edilmesi
D)İşcilerin İş Yavaşlatması
E)İşsizlik Rakamlarının 6 Milyonu Aşması

15)Aşağıda verilen Radyo,Tv ve Sinema çalışmaları ile ilgili eleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A)Radyonun Patenti -Morconi’ye aittir
B)ilk renkli Tv yayını -ABD’de başlamıştır
C)Televizyon -Baird tarafından icad edilmiştir
D)Türkiye’deki İlk Radyo -İstanbul Radyosudur
E)Düzenli Radyo Yayınları -Fransa’da başlamıştır
1-C 2-C 3-A 4-D 5-A 6-D 7-D 8-B 9-D 10-D 11-E 12-B 13-E 14-E 15-E

3 Comments

Leave a Reply