Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Felsefe Dersi 1.Dönem 1. yazılı Soruları

07Felsefe Dersi 1.Dönem 1:yazılı Soruları

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILISI

1.       Bilme olayının zihnin hangi işlemleriyle gerçekleşir?O işlemleri yazınız.

2.       “ Bir filozofun bir soruya vereceği cevabın veya görüşün,akıl ve mantık ilkelerine dayalı,kullandığı kavram ve

Kelimeler anlaşılır ve net olan,önermelerinin tutarlı ve mantıksal bütünlük içinde  olmasına “ ne denir?

3.       “Bilginin ,akıl ve deneyle oluşturulabileceğini  savunan düşünce akımına “ ne denir ?

4.       Soyutlama´yı tarif ediniz ?

5.       Descartes’e göre insan zihninde kaç çeşit bilgi vardır ?Açıklayınız

6.       “ Öz´ ün “ bilinebileceğini ileri süren Alman Filozofunun adını yazınız.

7.       Bilim varlığın…………………………………………..   araştırır, felsefede metafizik yoluyla varlığın …………………araştırır.

8.       “Fransız filozofudur. Ona göre doktoru teşhise,filozofu gerçeğe  ulaştıran hem zeka hem iç güdüdür” görüşünü

İfade eden filozofun adını  yazınız.

9.       (       )    Doğru Bilgi yoktur diyen filozoflara Doğmatikler denir.

(       )    Bir konuyla ilgili iki zıt ilkenin  varlığını kabul eden görüşe  doksa denir.

10.    (       )   Descartes  Düalist filozoftur.

(        )    Felsefe Düşünceyi kazanan kişi,konuları yüzeysel düşünür,olayların arka planını  öğrenmek istemez.

  

Not: Her Soru 10 ar puandır.                              

 

                                CEVAPLAR

 

1.Algılama,   Kavrama,   Sınıflandırma,   Soyutlama,    Genelleme,   Analiz,    Sentez

2.Temellendirme

3.Kritisizm

4.Maddenin kalıcı,değişmeyen  niteliklerini ,geçici niteliklerinden ayırt edilmesine soyutlama denir.

5. a- Tecrübeyle kazanılan bilgi         b- Zihnin ürettiği bilgi     c-Doğuştan gelen bilgidir.

6.EdmundHusserl

7.    a- Belli bir parçasını                b-Tümünü

8.HenriBergson

9.    Yanlış      Yanlış

10. Doğru     Yanlış

Leave a Reply