Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2013 LYS ÇTDT Soruları

2013 LYS ÇTDT Soruları

1- İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek istemesi, Cebelitarık-Malta-Süveyş-Aden bağlantı hattına hâkim olan hangi devletin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür?

A) Almanya

B) ABD

C) İngiltere

D) Fransa

E)İspanya
 

2- İkinci Dünya Savaşı sırasında Mart 1945’e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin

Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabileceği kararı, aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?

A) Kahire

B) Potsdam

C) San Francisco

D) Moskova

E)Yalta
 

3- İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye, savaş sonrasında Batılı Müttefik Devletler safında yer almaya çalışmıştır. Türkiye’nin böyle bir çaba içerisine girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya’nın savaştan yenilerek çekilmesi

B) Kıbrıs sorununun çözümünde destek bulma çabası

C) Çok partili hayata geçiş için yardım almak istemesi

D) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak talep etmesi

E)Müttefik Devletlerin çağdaş uygarlığı temsil etmesi
 

4- Aşağıdakilerden hangisi, 9 Mayıs 1950 tarihli Schumann bildirisiyle başlayan ve giderek Avrupa Birliğine dönüşen süreçle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Üye ülkeler arasında serbest dolaşım hakkının tanınması

B) Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin kurulması

C) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması

D) Üye devletler arasında ortak para birimine geçilmesi

E) NATO’nun kurulması
 

5- Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda 1924 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır?

A) Menemen Olayı

B) Çok partili siyasi hayatın başlaması

C) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması

D) 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi

E) 12 Mart 1971 Muhtırası
 

6- Aşağıdakilerden hangisi, ABD ile SSCB arasında yaşanan çıkar çatışmalarının Uzak Doğu’daki sonuçlarından biridir?

A) Hindistan-Pakistan anlaşmazlığının başlaması

B) Kore’nin Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması

C) Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması

D) Hindistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

E) Güneydoğu Asya Milletleri Birliğinin (ASEAN) kurulması
 

7- İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin fiilen katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran-Irak Savaşı

B) Vietnam Savaşı

C) Kore Savaşı

D) Körfez Savaşı

E) Arap-İsrail Savaşları
 

8- 1948 yılında başlayan İsrail-Mısır savaşının 26 Mart 1979’da resmen sona ermesini sağlayan, 5-17 Eylül 1978 tarihli Washington Görüşmeleri aşağıdaki adlardan hangisiyle anılmaktadır?

A) Camp David

B) Sina

C) Dayton

D) Quebec

E) Tahran
 

9- Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) SSCB

B) İran

C) Yugoslavya

D) İngiltere

E) ABD
 

10- Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde SSCB’den koparak bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri değildir?

A) Estonya

B) Slovakya

C) Letonya

D) Moldova

E) Litvanya

 

CEVAPLAR

1. C     2. E    3. D    4. E    5. D 6. B     7. C    8. A    9. E   10. B

 

Leave a Reply