Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2013 Orta Öğretim Yönetmeliği Değişikliği

Değerli Tarih Öğretmeni Arakdaşlar; 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılına bir haftadan az kala MEB tarafından Orta Öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğin kısa bir özetini web ortamında alıntı yaparak sizlerin yorumuna sunuyorum. 

7 Eylül 2013 Tarihinde Yayımlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği"nin önceki yönetmeliklerden farklı yönlerini 25 Maddede değerlendirdim. Değerlendirmeler tamamen kendi yorumum olup, her hangi bir yerden alıntı değildir. 

DEĞERLENDİRE NOTLARI

1- Ders Saatleri bütün ortaöğretim kurumlarında 40 dakika olarak belirlenmiştir. Teneffüsler en az 5 dakika olacak şekilde ayarlanacaktır. 

2- Seçmeli dersler en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Daha sonra azalsa bile aynı şekilde devam edilir.

3- Önceki yönetmeliklerde görülen “Öğrenci Dosya Talebi” tarihe karışmıştır. Zaten bütün bilgiler e-okul sistemi içinde görünmektedir.

4- Sınavla öğrenci alan okullardan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerindeki bir şubedeki öğrenci sayısı 30, diğerlerinde ise 34 olarak belirlenmiştir. Sınavsız öğrenci alan okullarda yine 34 öğrenci olarak belirlenmişse de, okulunu fiziki durumu göz önünde bulundurularak 40 öğrenciye kadar çıkarbilecektir. ortaogretim-kurumlari-yonetmeligi-değişikliği

5- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9. Ve 10. Sınıflarda sınıf oluşturulabilmesi için en az 12 olması gerekmektedir. (Sınıfta kalanlar dahil=

6-Pansiyonlu okullarda yatılı kalan öğrencilerin eğitim ve öğretim işleri için okul idarecilerinden birisi veli olarak ilişkilendirilebilir.

7-Birinci dersin haricindeki geç gelişler devamsız olarak kaydedilir. Günlük ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyen öğrencilerin devamsızlığı tam, altında olanlar için yarım gün sayılır. 

8-Özürsüz olarak iki gün art arda okula gelmeyen öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir. 

9-Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları aynı gün velisine duyurulur. 

10-Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşarsa başarısız sayılır. 

11-Şartların tutulması kaydıyla, sınavla alan bütün okullardan Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Anadolu öğretmen ve Anadolu imam hatip liselerine, birbirinden veya diğer okullardan geçiş yapılabilir. 

12-Anadolu Sağlık Meslek Liselerine diğer okullardan geçiş yapılmaz.

13-Sınavla alan bütün meslek liseleri arasında geçiş mümkündür. Alan bulunmuyorsa alan değiştirmek 10. Sınıfın birinci dönem sonuna kadar, dal bulunmuyorsa da aynı alanda dal değiştirmek şartıyla 11. Sınıfın birinci dönem sonuna kadar nakil mümkündür. 

14-Öğrencinin geçer not alabilmesi için puanı 45’ten, 50’e çıkarılmıştır. Dersten geçmek için en az 50 almak gereklidir. 

15-Yazılı sınavlarda klasik yani yoruma dayalı yapılması esas olmakla birlikte, dönemde her dersin bir sınavı test olarak uygulanabilir. 

16-Yazılı Sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması halinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. (Yapılabilir demiyor. Mecburiyet var.)

17-İlköğretideki Proje ve performans çalışması Ortaöğretime de getirilmiştir. Öğrenciler, her dönmede bütün derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getireceklerdir. Bunlar puanla değerlendirilecektir.

18-Yönetmelikte sözlü sınavlar ilgili her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun yerine, öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans kapsamında notla değerlendirilme hükmü getirilmiştir.

19-Doğrudan sınıf geçmek için bütün derslerden başarılı olmak veya başarısız dersi olsa bile yıl sonu başarı puanının en az 50 olması şartı getirilmiştir. 

20-Sorumluluk sınavların (şubat-haziran) ayları yerine, kasım ve nisan aylarında yapılması esası getirilmiştir. 

21-Karneleri kağıda basmak öğrencinin isteğine bırakılmıştır. Karnede esas olan e-Karne’dir. 

22-Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere “İşyeri Açma Belgesi” verilir. 

23-İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlerde olduğu gibi, Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere de sene başında ve sene sonunda mesleki çalışma şartı getirilmiştir. 

24-Ortaöğretim Kurumundaki öğrenciler için de Üstün Başarı Belgesi getirilmiştir. 

25-İftihar listesinde yer almak için alınacak takdir belgesi sayısı 2’den 3’e çıkarılmıştır.

Hüseyin GÖKSAL
Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi Müdürü

Leave a Reply