Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2014 YGS Tarih Soruları ve Cevapları

2014 YGS Tarih Soruları ve Cevapları
2014 yılı itibari ile yapılan YGS sınavının sorularının kamuoyu ile paylaşılmayacağı açıkladı. Anacak soruların belli oranda paylaşıma açılmasına karar verildi. Öğrenciler ve veliler ve eğitimciler bu duruma itiraz etseler de sonuç değişmedi ve ÖSYM soruları yayınladı ve 2014 YGS Tarih sorularının payına 3 soru düştü. Bizde bu soruları arşivimize alarak sizlere sunuyoruz. Öğretmen arkadaşlar belki yazılılarında falan kullanabilirler.

 2014 YGS Tarih Soruları ve Cevapları
1-Dört Halife Devri’nde Hz. Ebubekir’in ardından Hz. Ömer halife seçilmiştir. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. İslam Devleti’nde saltanat sistemine geçildiği,
II. İslam ordularının güçlü olduğu,
III. İslamiyet’in yayıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
DOĞRU CEVAP D

2-Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetlerin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür.
Enes’in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden  hangisine yaptığı söylenebilir?
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
DOĞRU CEVAP E

3-Bir tarih araştırmacısı, 1. Dönem TBMM için “Milletin ta kendisidir.” demiştir.
Araştırmacının bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir?
A) Olağanüstü şartlarda kurulmasına
B) Meclis Hükûmeti sistemini benimsemesine
C) Farklı görüşteki üyelerden ve gruplardan oluşmasına
D) Seçimlerin iki yılda bir yapılmasına
E) İstanbul’un işgal altında olmasına
DOĞRU CEVAP C

Leave a Reply