Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Aylar: Şubat 2014

Tarih Makaleleri

Tesbih’in Tarihçesi

Tesbih’in Tarihçesi Tespihin hikayesi Allahın her türlü kusur ve noksan sıfatlardan yoksun olduğunu dile getirmek maksadıyla söylenen süphanallah  kelimesinin kökünden süpha dan türeyip avuçlarımıza yerleşir. Sabrın ve tevekkülün nişanesi …
Genel

Çanakkale Resimleri

Çanakkale  Zaferi Resimleri Bir Tarih Öğretmeni Olarak Çanakkale Savaşının geçmiş olduğu mekanları gezme imkanı buldum ve gezi ruhumda çok derin izler bıraktı. Bu gezimi fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye çalıştım fotoğraf makinamla. …
Dökümanlar

Proje Ödevi Değerlendirme Formu

Proje Ödevi Değerlendirme Formu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.           Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performansçalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, …