Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2015 YGS Tarih Soruları

2015 YGS Tarih Soruları
2015 YGS Tarih Sorularının biliyorsunuz belirli bir kısmını yayınlamştı ÖSYM ve tarih Sorularına da 3 soru düştü. Aşağıda inceleyebilirsiniz.
2015 YGS Tarih Soruları
1-Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur.
Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir?
A)Ferman
B)Tarihî para
C)İstiklal madalyası
D)Şehidin hatıratı
E)Halil İnalcık’ın eseri

2-Galata Karakolu Tabur Ağasına müracaat eden bir Hristiyan, kendisine gâvur diyen bir Müslümandan şikâyetçi olmuş, bunun üzerine Tabur Ağası, Müslümanı karakola çağırarak “Oğul, anlatamadık mı? Şimdi Tanzimat var, gâvura gâvur denmeyecek.” demiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Millet sisteminin uygulanmaya başlandığına
B)Kanunuesasi’nin ilan edildiğine
C)Müslüman olmayanların yönetime katıldığına
D)Avrupa devletlerinin Müslüman olmayanları kışkırttığına
E)Din ve inançlarından dolayı kimsenin aşağılanmayacağına

3-Mustafa Kemal, “Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir.” demiştir.
 Mustafa Kemal’in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkelerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Laiklik
B)Halkçılık
C)Devletçilik
D)Milliyetçilik
E)Cumhuriyetçilik
Cevap
1-E
2-E
3-A

Leave a Reply