Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Aylar: Kasım 2015

Padişahlar

Sultan Mehmet Reşat Kimdir

Mehmed Reşad (1909 – 1918)  Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim …
Padişahlar

Sultan 2. Abdulhamit Kimdir

II. Abdülhamid (1876 – 1909)  Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta …
Padişahlar

Sultan 5. Murat Kimdir

V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)  Sultan Beşinci Murad 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk-Efza Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan Beşinci Murad, …
Padişahlar

Sultan Abdulmecit Kimdir ?

Abdülmecid (1839 – 1861)  Sultan Abdülmecid, 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan'dır. Sultan Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü …
Padişahlar

2. Mahmut kimdir ?

II. Mahmud (1808 – 1839)  Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve …