Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Aylar: Aralık 2015

1000 Soruda Tarih

Şeyh Sait Ayaklanması

Şeyh Sait Ayaklanması             Nedenleri: Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları. T.C.F’nin meclisteki tavırlarının, eski rejim yanlılarını cesaretlendirmesi. İngilizlerin Şeyh Sait ve yanlılarını kışkırtarak Musul sorununun İngiltere lehine sonuçlanmasını sağlamak …
1000 Soruda Tarih

Feodalite (Derebeylik) Ne demektir

Feodalite (Derebeylik) Ne demektir Feodalite (Derebeylik): Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa’ya girmesiyle büyük karışıklıklar yaşandı. Merkezî otoritenin bozulmasıyla feodalite denilen siyasi bir yapı ortaya çıktı. Barbar istilası sonucu hayatları tehlikeye …
1000 Tarihi Kişilik

Şahin Bey Kimdir

Şahin Bey Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Şahan Bey olarak da bilinir. Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi’ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi’nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı ile …