Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2016 KPSS Önlisans Tarih Çıkmış Sorular

2016 KPSS Önlisans Tarih Çıkmış Sorular

Değerli KPSS Çalışanları. 2016 KPSS Ön lisans Soruları yayınandı ve bizde hemen sizler için sadece Tarih Sorularını Seçerek web sitemizde yayınlayalım istedik. 2016 KPSS Önlisans Tarih Çıkmış Sorularına baktığımız zaman 27 adet olduğunu göröyüruz. KPSS Tarih Sorularını sitemize eklemiştik daha öncekiler bakmak için KPSS Çıkmış Sorular   kategorisine göz atabilirsiniz. Elimizden geliğince hepsini eklemeye çalışıyoruz. 

2016 KPSS Önlisans Tarih Çıkmış Sorularını konu dağılımı ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiş görünüyor. 

 

 

2016 KPSS Önlisans Tarih Çıkmış Soruları

1-Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlar’a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır.

Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde;

I. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması,

II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri,

III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. II ve III
 5. I, II ve III

 

2-1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sencer
 2. Melikşah
 3. Berkyaruk
 4. Muhammed
 5. Tapar
 6. Kutalmış

3-

 • Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı.
 • Savaş sonrasında Moğolların Anadolu’yu tahrip etmesi ticareti olumsuz etkiledi.
 • Moğolların önünden kaçan Türkmenler daha batıdaki bölgelere yerleşti.

Bazı sonuçları verilen bu savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Malazgirt
 2. Miryokefalon
 3. Yassıçemen
 4. Kösedağ
 5. Dandanakan

 

4-Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a geçişini kolaylaştıran durumlardan biridir?

 1. Anadolu’daki bazı Türk beylerinin Timur’a sığınması
 2. Papalığın, Ortodoks ve Katolik mezheplerini birleştirme çabaları
 3. Karesioğulları’nın deniz gücünün Osmanlı Devleti’ne katılması
 4. Kırım Hanlığı ordusunun Osmanlılara destek vermesi
 5. Bazı Osmanlı şehzadelerinin Bizans Devleti’ne sığınması

 

 

5-Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde donanma gücüyle kuşatılmasına karşın Turgut Reis’in şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilememiş olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Malta
 2. Kıbrıs
 3. Rodos
 4. Girit
 5. Sicilya

Leave a Reply