Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

16. Türkiye fiziki haritası incelendiğinde doğusunda kahverengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ova ve yaylaların çok olması
B) Yükseltinin fazla olması
C) İklimin soğuk olması
D) Nüfusun seyrek olması
17.
• Yazlar sıcak ve kurak geçer.
• Kış ayları ılık ve yağışlıdır.
• Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır.
Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karasal İklim
B) Karadeniz İklimi
C) Bozkır İklimi
D) Akdeniz İklimi

18. Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangınlarının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır.
Bu duruma Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir?
A) Dağlık bir bölge olması
B) Her mevsiminin yağışlı olması
C) Ekonomisinin orman ürünlerine dayanması
D) Deniz kenarında olması

19. Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulunan toprağın su, rüzgâr vb. etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşınmasında erozyon denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değildir?
A) Aşırı ve şiddetli yağış
B) Bitki örtüsünün yok edilmesi
C) Meraların aşırı otlatılması
D) Boş arazilerin ağaçlandırılması

20. Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için alınan tedbirlerden değildir?
A) Resmî sitelerden araştırma yapmak
B) Bilimsel araştırmalardan yararlanmak
C) Ulaşılan bilgileri başka kaynaklarla karşılaştırmak
D) Güncel olmayan siteleri kullanmak

21. Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Parola bilgileri gizli tutulmalıdır.
B) Güvenlik önlemleri olan bilinir siteler tercih edilmelidir.
C) Ortak kullanılan ağlar yerine kişisel ağ tercih edilmelidir.
D) Doğum tarihi gibi kolay hatırlanabilir şifreler kullanılmalıdır.

22. Teknoloji insanların yaşamlarını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerindendir?
A) Gidilecek yere daha hızlı ulaşılması
B) Hastalıkların daha kolay tedavi edilmesi
C) Aile içi iletişimin zayıflaması
D) Kısa sürede hızlı üretim yapılması

23. Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur.
Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Gözlemci
B) Sabırlı
C) Tutumlu
D) Şüpheci

24. Aşağıdakilerden hangisi, bilim insanları tarafından ortaya konulan buluşların yararlarından değildir?
A) İnsanları tüketime alıştırması
B) Zamandan tasarruf sağlaması
C) Yaşam kalitesini artırması
D) Eğitimi kolaylaştırması

25.
• Türk İslam bilim adamıdır
• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır
• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur
özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbni Sina
B) Mimar Sinan
C) Isaac Newton
D) Cahit Arf

26.
• Yükselti fazladır.
• Tarım alanları sınırlıdır.
• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.
Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir?
A) Tarım
B) Hayvancılık
C) Turizm
D) Sanayi

27. Bölgede doğal ve beşerî ortamın uygun olması, bölgedeki ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday bunlardan bazılarıdır. Bölgenin önemli şehirlerinden İstanbul, tüm Türkiye’nin ithalat, ihracat, bankacılık ve sigortacılık merkezi hâline gelmiştir.
Yukarıdaki metinde özellikleri sıralanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi

28. Doğu Anadolu Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin göç vermesinin en önemli nedenidir?
A) Yazların kurak geçmesi
B) Maden çeşitliliğinin fazla olması
C) Otlakların geniş yer kaplaması
D) İş imkanlarının yetersiz olması
29. Ülkemizde yetiştirilen buğdayın olgunlaşma süresi bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Yer şekilleri
C) Bitki örtüsü
D) Makine kullanımı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Leave a Reply