Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

---

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı katkılarından biri değildir?
A) Dünyadaki kültürleri tanımak
B) Tarihimizi ve kültürümüzü öğrenerek ulusal bilincimizi geliştirmek
C) Vatandaş olarak sahip olduğumuz hak ve sorumlulukların farkında olmak
D) Zihinden işlem yapabilmeyi öğrenmek

---

2.
 Sofrayı kurarken ve kaldırırken anneme yardım ederim.
 Odamı ve eşyalarımı düzenli tutmaya özen gösteririm.
Sınıf arkadaşlarına bu bilgiyi veren Yavuz, aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirdiğini belirtmiştir?
A) Kendisine karşı sorumlukları
B) Ailedeki sorumlulukları
C) Okuldaki sorumlulukları
D) Çevresine karşı sorumlulukları

3. Nihan Hanım diyor ki: “ Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim.”
Buna göre Nihan Hanım için söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nihan Hanım, yardımsever bir insandır.
B) Nihan Hanım, çok iyi bir annedir.
C) Nihan Hanım, sorumluluk almaktan hoşlanmayan birisidir.
D) Nihan Hanım ’ın farklı gruplar içinde farklı rolleri vardır.

4. Selim, ailesiyle beraber akşam evde sohbet etmektedir. Babası, Selim’e “Yarın sinemaya gitmek ister misin oğlum?” diye sorar. Selim de babasına “Evet babacığım gidebiliriz. Çok mutlu olurum.” diye cevap vererek düşüncesini söyler.
Buna göre Selim babasıyla geçen konuşmada hangi hak ve özgürlüğünü kullanmıştır?
A) Özel hayatın gizliliği
B) Eğitim hakkı
C) Düşünce ve ifade özgürlüğü
D) Temiz bir çevrede yaşama hakkı

---

5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden biri değildir?
A) Şiddet içeren filmlerin çocuklara izletilmesinin yasaklanması
B) Çocuklara sigara ve alkol satışının yasaklanması
C) Çocukların 16 yaşına kadar çalıştırılmalarının yasaklanması
D) Yöneticilerini seçme hakkının verilmesi

---

6.
• Ziggurat adını verdikleri tapınakları gözlemevi olarak kullandılar.
• Mısırlılar ile Kadeş Antlaşmasını yaptılar.
• Asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından biridir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklarla eşleştirildiğinde hangi uygarlık dışarıda kalır?
A) Hititler
B) İyonlar
C) Sümerler
D) Babiller

7. Tarihte ilk kez parayı icat ederek ticarette takas usulüne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
C) Asurlular
B) Mısırlar
D) Lidyalılar

8. Urartular, mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.
Bu bilgiye göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zengin oldukları
B) Madencilikte ileri gittikleri
C) Birden çok tanrıya inandıkları
D) Ölümden sonraki hayata inandıkları

9. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir?
A) Süleymaniye Camii
B) Efes Antik Kenti
C) Dolmabahçe Sarayı
D) Ağrı Dağı

10. Uzun yıllar aynı geçmişi paylaşan Türk milletinin ortaya koyduğu her şey, Türk kültürünü oluşturmuştur. Bu Türk milletinin milli kültürüdür. Yemeklerimizde kültürün ögeleri arasında yer alır.
Buna göre aşağıdaki yemeklerimizden hangisi bizim kültürümüze ait bir yemek değildir?
A) Kebap
B) Lahmacun
C) Mantı
D) Hamburger

11. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nevruz bayramı baharı müjdeler.
B) Kurban bayramı millî bir bayramdır.
C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır.
D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır.

---

12. Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerin tümüne “Kültür” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biri olamaz?
A) Halk oyunları
B) Örf, âdet ve gelenekler
C) Düğünler
D) Yeryüzü şekilleri

---

13. Türkiye fiziki haritasına baktığımızda doğuya doğru gidildikçe dağların renginin koyulaştığı görülür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yüksekliğin artmasıyla
B) Sıcaklığın azalmasıyla
C) Ovaların çok olmasıyla
D) Ormanların fazla olmasıyla

14. Ülkemiz, iklim çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir?
A) Karadeniz İklimi
B) Akdeniz İklimi
C) Karasal İklim
D) Ekvatoral İklim

15. Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir?
A) Yükselti değerleri
B) Bitki örtüsü
C) Yağış miktarı
D) Enlem derecesi

16. Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı yapı malzemelerinin kullanılmasında iklim özellikleri de etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen iklim – ev tipi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Kerpiç Ev Ahşap Ev Taş Ev
A) Karasal – Karadeniz – Akdeniz
B) Akdeniz – Karasal – Karadeniz
C) Karadeniz – Akdeniz – Karasal
D) Karasal – Akdeniz – Karadeniz

17.Haber Gazetesi
Uçak Seferleri İptal Edildi
Samsun’da dün gece başlayan, bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Verilen gazete haberinde iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinden etkisine örnek verilmiştir?
A) Halkın giyim biçimi
B) Evlerin yapı malzemeleri
C) Ulaşım faaliyetleri
D) Yetiştirilen tarım ürünleri

18. Yeryüzünün herhangi bir yerinde görülen kısa süreli hava olaylarına……………………. uzun süreli hava olaylarına ise …………………..denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) Hava durumu- İklim
B) İklim- Sel
C) Hava durumu- Heyelan
D) Sıcaklık- İklim

19. Aşağıda verilen iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Akdeniz Karasal Karadeniz
A) Maki Orman Bozkır
B) Orman Bozkır Maki
C) Orman Maki Bozkır
D) Maki Bozkır Orman

20.
 Yazları sıcak ve kuraktır.
 Deniz turizmi gelişmiştir.
 Muz yetiştirilir.
 Seracılık yoğun olarak yapılır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine ait olabilir?
A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
CEVPLAR: DBDCD BDDDD BDADA ACADD

 

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir