Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

16. Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıç meridyeni Greenwich’ten geçmektedir.
B) Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır.
C) Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.
D) Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser.

17. Aşağıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur?
A) Turizm faaliyetleri
B) Hayvancılık
C) Yer altı kaynakları
D) Bitki örtüsünün dağılışı

18. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır?
A) İzmir de iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı nüfusun yoğun olması
B) İstanbul’da sanayinin gelişmiş olmasından dolayı nüfusun yoğun olması
C) Adana’da düz ve verimli arazilerin bulunmasından dolayı nüfusun yoğun olması
D) Antalya’da kışların ılık geçmesinden dolayı nüfusun yoğun olması

19. Aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden biri değildir?
A) Hava sıcaklığı yıl boyu 0°C’nin altındadır.
B) Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
C) Eskimolar Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde yaşarlar.
D) Köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır.

20. Türkiye’de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsiminin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde tahıl üretimi yapılmaktadır.
Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur?
A) Meyve suyu Fabrikası
B) Zeytinyağı Fabrikası
C) Çay Fabrikası
D) Un Fabrikası

21. Zeki Öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinde ‘’Eski Kültür ve Uygarlıkları’’ konusunu işlemiştir. Bu konuyla alakalı sınıfa eski uygarlıklardan kalan alet, malzeme, ev eşyası gibi maddi kalıntıları getirmiştir.
Buna göre Zeki Öğretmen hangi bilim dalının verilerinden yararlanmıştır?
A) Arkeoloji
B) Ekonomi
C) Coğrafya
D) Hukuk

22. Günümüzde insan hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik gelişme yaşanmaktadır.
Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekte insan yaşamı daha az etkileyeceği söylenebilir?
A) Bilgisayar
B) Telgraf
C) Cep telefonu
D) Yapay zekâ

23. Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgilidir?
A) Telif hakkı alınmış ürünlerdir.
B) Üzerlerinde Kültür Bakanlığı bandrolü vardır.
C) Ürünlerin vergisi devlete ödenmiştir.
D) Başkalarının ürünlerini izni olmadan yasa dışı yollarla kopyalanmasıdır.

24. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde birçok olumlu etkisi vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olumlu etkilerden biri değildir?
A) Geniş insan kitlelerine daha kolay ulaşılması
B) Duygu ve düşüncelerin paylaşımını kolaylaştırması
C) Kolay bir şekilde bilgi alışverişi yapılması
D) Daha güçlü insan ilişkilerinin kurulması

25. Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Eser sahibinin emeğinin karşılığını alamamasına
B) Sanat adamlarının çoğalmasına
C) Yeni eserlerin teşvikine
D) Devlete verilecek verginin artmasına

26. Ceren ve arkadaşları araştırma için kütüphaneye gitmişler burada ulaştıkları bilgileri not almış, yaptıkları alıntıları tırnak (‘’ ‘’) içinde kullanmışlar ve notların altına da konunun adı, yazarın adı, kitabın adı, cilt ve sayfa numaraları ve basım yılını yazmışlardır.
Buna göre Ceren ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine dikkat etmişlerdir?
A) İnsan Hakları Sözleşmesine
B) Telif ve Patent Hakkına
C) Düşünce ve Hürriyet Hakkına
D) Basın Hakkına

27. Aşağıda verilen tıp alanındaki gelişmelerden hangisinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığı söylenebilir?
A) Açık kalp ameliyatlarının yapılması
B) Kan bağışı kampanyasının düzenlenmesi
C) Lazer ile gözlük kullanımın azalması
D) Şeker hastaları için insülin üretilmesi

28. Yer şekilleri ve iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapmaktadırlar.
Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha gelişmiştir?
A) Otomotiv
B) Konserve
C) Meyve suyu
D) Et ve süt ürünleri
29. Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinin çoğunlukla kıyı bölgelerde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı bölgelerde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
B) Kıyı bölgelerde nem ve yağış miktarının fazla olması
C) Kıyı bölgelerde yaşayan insanların temel ekonomik faaliyet olarak ormancılığı kabul etmesi
D) Kıyı bölgelerde turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapılması

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Leave a Reply