Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

7. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1-Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez?
A)Haksızlıklar çok yaygındı.
B)İnsanların çoğu putperestti.
C)Kabileler halinde yaşarlardı.
D)Kadınlara çok değer verilirdi

2-Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir?
A) 20 Nisan 571 pazartesi günü – Medine
B) 20 Nisan 571 pazartesi günü – Mekke
C) 10 nisan 571 Cuma günü- İstanbul
D) 20 nisan 610 yılı kadir gecesi- Suriye

3-Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir?
A)Dedesi
B) Amcası
C) Babası
D) Dayısı

4-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?(5 puan)
A)Zeynep
B)Kasım
C)Ali
D)Fatma

5-Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Hatice
C)Hz. Ömer
D) Hz. Zeyd

6-Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?
A) Bedir
B)Uhut
C) Hendek
D) Mekkenin Fethi

 7-Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir?
A) Dürüstlük
B) Adaletlilik
C) Güvenilirlik
D) Kin tutma

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşamla ilgili sözlerinden biri değildir?
A) Temizlik, imanın yarısıdır.
B) Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir.
C) Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.
D) Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşam konusundaki tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) Herkesin aynı renkleri tercih etmesini isterdi.
B) Sade ve temiz giyinmeye özen gösterirdi.
C) Bulunduğu ortama uygun giyinirdi.
D) İnsanların giyimlerinde israftan kaçınmalarını isterdi.

10) Farz ne demektir?
A) Peygamber Efendimizin güzel davranışlarına verilen isim
B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
C) Allah’ın yapılmasını kesin bir şekilde emrettiği iş ve davranışlar
D) Dinimize göre yapılması yasaklanan söz ve davranışlar

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ibadet anlayışıyla uyuşmaz?
A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde riya için yapılır.
D) İbadetler Allah emrettiği için yapılır

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ibadetlerinde dikkat ettiği bir konu değildir?
A) İbadetlerini sadece Allah rızası için yapması
B) Devamlı ibadet etmesi başka bir iş yapmaması
C) Sahabelere güçleri ölçüsünde nafile ibadet yapmalarını tavsiye etmesi
D) Nafile ibadetleri devamlı yapması

 

13) Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A)Salih Amel
B)İhlas
C)Sünnet
D)Huşû

14-Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?
A) Kan davaları kalkmıştır
B) Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir
C) Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir
D) Irkçılık ret edilmiştir

 

15-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşamla ilgili sözlerinden biri değildir?
A) Temizlik, imanın yarısıdır.
B) Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir.
C) Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.
D) Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşam konusundaki tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) Herkesin aynı renkleri tercih etmesini isterdi.
B) Sade ve temiz giyinmeye özen gösterirdi.
C) Bulunduğu ortama uygun giyinirdi.
D) İnsanların giyimlerinde israftan kaçınmalarını isterdi.

 

17-Farz ne demektir?
A) Peygamber Efendimizin güzel davranışlarına verilen isim
B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
C) Allah’ın yapılmasını kesin bir şekilde emrettiği iş ve davranışlar
D) Dinimize göre yapılması yasaklanan söz ve davranışlar

 

18-Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ibadet anlayışıyla uyuşmaz?
A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde riya için yapılır.
D) İbadetler Allah emrettiği için yapılır

 

19-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ibadetlerinde dikkat ettiği bir konu değildir?
A) İbadetlerini sadece Allah rızası için yapması
B) Devamlı ibadet etmesi başka bir iş yapmaması
C) Sahabelere güçleri ölçüsünde nafile ibadet yapmalarını tavsiye etmesi
D) Nafile ibadetleri devamlı yapması

 

20-Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A)Salih Amel
B)İhlas
C)Sünnet
D)Huşû 

CEVAP: DBACC BDCAC CBACC ACCBA

6 Comments

Leave a Reply