Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

7. Sınıf Hz. Muhammedin hayatı dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları

 7. Sınıf Hz. Muhammedin hayatı dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları
1-Farz ne demektir?
A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaptığı güzel davranışlar
B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
C) Dinimizce yapılması yasaklanan iş ve davranışlar
D) Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler

 

2-Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Ebu Talib ile birlikte Şam’a ticaret için yolculuğa çıktığında Busra’da verdikleri molada amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir?
A) Meysere
B) Varaka bin Nevfel
C) Bahira
D) Haris

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir?
A) Emanetler sahiplerine verilmelidir.
B) Her türlü faiz haramdır.
C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır.
D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır.

 

4-Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir.
C) İlk haccını 627 yılında yapmıştır.
D) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır.

 

5-Aşağıdakilerden hangisi ahirette ilk hesaba çekileceğimiz ibadet olacaktır?
A) Oruç
B) Namaz
C) Zekat
D) Hac

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ibadet anlayışıyla uyuşmaz?
A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde gösterişten kaçınılır.
D) Hiç ara vermeden bütün yıl oruç tutulur.

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir?
A) Ali
B) Ömer
C) Ebu Bekir
D) Osman

  

8-“…Ve kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 71)
Kuran’ı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Akıl
B) Sünnet
C) Duyu organları
D) Din alimleri

   

9-Peygamberimizin (s.a.v.), “Merhaba ey Rabbimin bana itab ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi” diye iltifat ettiği âmâ (kör) sahabe efendimiz kimdir?
A) Ümmü Âmâ
B) Erkam bin Ebil Erkâm
C) Abdullah b. Ümmü Mektum
D) Cafer-i Tayyar

 

10-İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı Safa Tepesi’nin eteğinde bulunan evin adı nedir?
A) Dar-ul Erkam
B) Hılful Fudül
C) Mescid-i Haram
D) Suffa Mektebi

 

Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.” diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
11-Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül
B) Azim
C) Şükür
D) Zikir

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.
12-Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
B) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
C) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için de ister.
D) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.

 

“Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31)
13-Hangisi israf etmek sayılmaz?
A) Moda olduğu için elbisesi varken fazladan elbise almak
B) Karnı tok olduğu halde yemeye devam etmek
C) Cebindeki ihtiyacının fazlası parayı yoksula vermek
D) Tabağında kalan veya bayatlayan yemek artığını evcil veya sokak hayvanlarına vereceğine çöpe atmak

 

“Allah’ın Resûlünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21)
14-Ayet-i kerime ile ifade edileni hangi cümle yanlış anlatır?
A) Resulullah (s.a.v.) bizim için güzel örnektir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) örnekliğine ihtiyacımız vardır.
C) Peygamberimizin (s.a.v) yaptıkları Rabbimizden onaylıdır.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) yaptıkları yanlış da olsa örnektir.

 

15-“Elbiseni temiz tut.” (Müddessir, 4) ayet-i kerimesi en geniş manasıyla nasıl ifade edilebilir?
A) Peygamber elbisesini temizlemelidir.
B) İnanan bir insana elbise temizliği de inancının gereği olarak emredilmiştir.
C) Temizlik, sadece toplumsal bir gerekliliktir.
D) Temizlik keyfi bir meseledir, başkasını ilgilendirmez.

 

16-Dinimizin giyim ve kuşamdaki emrini hangi seçenekteki cümle daha doğru tarif etmiştir?
A) Sade, temiz ve israftan kaçınarak giyinmek
B) Süslü ve gösterişli giyinmek
C) Pahalısından ve marka giyinmek
D) Canımızın istediği gibi yakışanı giyinmek

 

17-Seçeneklerden hangisi Müslüman erkek ve kadının giyiminde dikkat etmesi gereken ortak kurallardan biri değildir?
A) Pahalı ve gösterişli olması
B) Vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmaması
C) Vücut hatlarını gösterecek kadar şeffaf olmaması
D) Toplumda yadırganmayacak kadar sade olması

 

18-Aşağıdakilerden hangisi Farz ibadet değildir?
A) Namaz
B) Sadaka
C) Zekat
D) Oruç

 

19-Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdığı bir husus değildir?
A-
Zamanı iyi kullanmayı öğretir.
B-Allah’a yakınlaştırır.
C-Boş zamanı değerlendirmeyi sağlar.
D-Toplumun bütünleşmesini sağlar.

 

20-Temizlenme, arınma, bereket ve çoğalma anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Namaz
B)Zekat
C) Oruç
D) Hac

 

21-Aşağıdaki şıkların hangisinde haccın farzları bir arada verilmiştir?
A-
Tavaf- Vakfe- Şeytan Taşlama
B-İhrama girmek- Tavaf- Vakfe
C-Kurban Kesmek- Şeytan Taşlama- Vakfe
D-Tavaf- İhrama girmek-Şeytan taşlamak

 

22-Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A) Huşû
B) İhlas
C)Sünnet
D) Salih Amel

23-Hz.Hamza (ra)’nin şehit olduğu okçuların yerinden ayrıldığı ve 70 müslümanın şehit olduğu savaş hangisidir?
A)Bedir Savaşı
B)Uhud Savaşı
C)Hendek Savaşı
D)Mute Savaşı

24-Tüm benliğinle Rabbine yönelerek Dünyevi şeylerden Soyutlanıp Allah’ın huzurunda olduğumuzu düşünerek namaza odaklanıp namaz kılmaya ne ad verilir?
A)Huşu
B)
Tevazu  
C)
Riyâ
D)
Huzur

25-İslam Tarihinde ilk inşa edilen mescit hangi mesciddir?
A) Mescid i Nebi
B)
Mescid  i Haram
C) Kuba Mescidi
D)
Mescid i Aksa

 

 

Leave a Reply