Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları
Aşağıya Örnek sorularını eklediğimiz 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları en alttan tamamını indirerek kullanabilirsiniz. bildiğiniz gibi inkılap Tarihi Orta okullarda 8 sınıflarda okutulur ve son derece önemli bir derstir.


5- Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye reddedilmiştir.
Buna göre Erzurum ve Sivas kongreleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kurtuluş Savaşında yabancı devletlerden destek alınması kararlaştırılmıştır.
B) Ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanması amaçlanmıştır.
C) Saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıkılmıştır.
D) Kurtuluş mücadelesinin bölgesel yollarla sürdürülmesi hedeflenmiştir.

6- Mondros 24. Madde : Altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. Bu madde ile İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
Aşağıdaki yazılı Millî cemiyetlerden hangisi bu madde ve bu maddenin amacının yol açacağı işgali önlemek amacıyla kurulmuştur?
A)Anadolu Kadınları
B)Trakya Paşaeli
C)İzmir Müdafa
D)Doğu Anadolu müdafaa

7-“Türk halkı asırlardan beri hür yaşamış ve istiklali, hayatın gereği kabul etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşamayacaktır”
Buna göre Atatürk Türk milleti ile aşağıdakilerden hangisini daha çok özdeşleştirmiştir?
A) Doğruluk
B) Çalışkanlık
C) Bağımsızlık
D) Dürüstlük

8- Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) Çok yönlülüğünü B)İleri görüşlülüğünü
C) Mantıklılığını D) Eğitimciliğini

9-TBMM’nin ilk siyasal başarısıdır.
Türkiye-Ermeni Savaşı son bulmuştur.
Yukarıda hangi anlaşmanın özellikleri yer almaktadır?
A) Mondros
B) Sevr
C) Gümrü
D) Kars

10- TBMM çıkan ayaklanmaları bastırmak için hangi kanunu çıkarmıştır?
A)Hıyanet-i Vataniye
B) Teşkilat-ı Esasiye
C) Takrir-i Sükun
D) Kanuni Esasi

11 – I.Dünya Savaşı öncesinde “Üçlü İttifak” Devletleri arasında yer alan; savaşın başlamasıyla taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Almanya
C) Osmanlı
D) Macaristan

12- Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde hangi komutan görev yapmıştır?
A)İsmet İnönü
C) Nene Hatun
B)Kazım Karabekir
D) Fevzi Çakmak

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

One Response

Leave a Reply