Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları Test

9. sınıf Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları Test

9. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularının sorulacağı sınava hazırlanmak isteyen Öğrencilerimiz. Eğer bu sınavdan başarılı olmak istiyorsanız uymanız gereken bir kaç kural var. Bunlardan ilki ve en Önemlisi Bunu istemek. İkinci olarak ise Dersi dinlemek ve dikkatli olmak. Üçüncüsü Sitemizi ziyaret edip 9. Sınıf Tarih konu tarama Testlerine göz atmak ve tekrar tekrar çözmek. Son olarak ise yine 9.Sınıf Tarih Ders Notlarına sitemizden göz atmak olacaktır. Aşağıda verilmiş olan 20 Soruluk Test soruları ve Cevapları 9. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Konu olarak ise tüm ders Müfredatını geriye doğru ağırlıklı olacak şekilde ilgili sorular bulunmaktadır. Web Ortamında kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen ya da konu olarak çok alakasız sorularla uğraşmaktansa bir kaç ufak düzenleme, ekleme ve çıkarma ile bu soruları kullanabilirsiniz. Üstelik Cevapları da var. Buradan Eklemiş olduğumuz test sorularını da inceleyebilirsiniz. 9. Sınıf 2. Dönem 2. yazılı sorularını Test yapmak istiyorsanız işinize çok yarayacaktır.

9. sınıf Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

1-Anadolu Selçukluları Kösedağ yenilgisi ile dağılma dönemine girmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu dönemde gerçekleşmemiştir?
a-Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
b-Moğollara karşı Memlüklerden yardım istenmesi
c-Baba İshak Ayaklanması
d-Anadolu’da Moğol egemenliği
e-Karamanoğulları’nın Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan etmesi

2-Türk tarihinde ilk defa denizaşırı sefer yapan Türk hükümdarı kimdir?
a-I.Gıyasettin Keyhüsrev
b-Süleyman Şah
c-I.Mesut
d-I.Alaettin Keykubat
e-I.Kılıç Arslan

3-Aşağıdaki beyliklerin hangisi Karadeniz’de kurulmamıştır?
a-Pervaneoğulları
b-Candaroğulları
c-İsfendiyaroğulları
d-Taceddinoğulları
e-Germiyanğulları

4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler
b-Karesioğulları
c-Çaka Bey
d-İnançoğulları
e-Sökmenliler

5-Türklerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadeleleri Haçlı Seferlerine neden olmuştur?
a-Fransa
b-Macaristan
c-Rusya
d-Bizans
e-Roma

6-Türkiye Selçuklu Devleti Gerileme Dönemine hangi hükümdarı ile girdi?
a-İzzeddin Keykavus
b-I.Gıyasettin Keyhüsrev
c-Sadettin Köpek
d-Alaeddin Keykubat
e-II.Gıyasettin Keyhüsrev

7-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım
b-Hayvancılık
c-Ticaret
d-Kültür
e- Eğitim

8-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Konya
b-Balıkesir
c-İzmir
d-İznik
e-Erzurum

9-Anadolu Beylikleri içinde denizcilikteki başarılarıyla ön plana çıkmış,Gazi Umur Bey gibi önemli bir denizci yetiştirmiş beylik hangisidir?
a-Aydınoğulları
b-Menteşeoğulları
c-Çaka Bey
d-Karesioğulları
e-Saruhanoğulları

10-Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı ilk akınları hangi Türkler yapmıştır?
a-Sibirler
b-Avrupa Hunları
c-Uygurlar
d-Oğuzlar
e-Yaka Türkmenleri

11-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

12-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu
b-Hüseyin Baykara
c-Ali Şir Nevai
d-Reşidüddin
e-Uluğ Bey

13-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır?
a-Dandanakan
b-Pasinler
c-Malazgirt
d-Yassıçimen
e-Miryokefalon

14-Aşağıdaki beyliklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-Germiyanoğulları
b-Eretna
c-Karamanoğulları
d-Hamitoğulları
e-Eşrefoğulları

15-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçlarından biri değildir?
a-Anadolu’nun kapıları Türkler’e açıldı
b-Bizans Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı
c-Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu
d-Türkiye tarihi başladı
e-İslam Dünyasının liderliği Türklere geçti

16-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularının parçalanmasından sonra kurulan beyliklerin ortak amacıdır?
a-Bizans İmparatorluğunu yıkmak
b-Moğollar’ı Anadolu’dan çıkarmak
c-Anadolu’da İslamiyeti yaymak
d-Anadolu Selçuklularını yeniden kurmak
e-Anadolu Türk birliğini kurmak

17-Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi gücü artmıştır?
a-Katvan
b-Miryokefalon
c-Yassıçimen
d-Kösedağ
e-Malazgirt

18-Türk tarihinin ilk deniz aşırı seferi nereye yapılmıştır?
a-Kırım
b-Antalya
c-Rodos
d-Alanya
e-Adana

19-Aşağıdaki beyliklerden hangisinin fethi ile Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır?
a-Dulkadiroğulları
b-Ramazanoğulları
c-Germiyanoğulları
d-Akkoyunlular
e-Karesioğulları

20-Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?
a-Karesioğulları
b-Aydınoğulları
c-Menteşeoğulları
d-Germiyanoğulları
e-Çaka Bey Beyliği

21 -Yassıçemen Savaşı ve Baba İshak Ayaklanması gibi olaylar aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
a-Moğolların Anadolu’ya girmesine
b-Haçlı Seferlerinin durmasına
c-Osmanlı Beyliğinin kurulmasına
d-Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine
e-Bizans’ın Anadolu’yu terk etmesine

22-IV.Haçlı Seferinin Bizans üzerine yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a-Seferlerin amacından saptığının
b-Bizans’ın güçlendiğinin
c-İstanbul’un Haçlılarca kutsal olduğunun
d-Bu seferlere kralların katılmadığının
e-İznik ve Trabzon’da Rum İmparatorluklarının kurulduğunun

23-Saruhanoğulları Beyliğinin merkezi neresidir?
a-Muğla
b-Niksar
c-İzmir
d-Bursa
e-Manisa

9 Comments

Leave a Reply