Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevapları

9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevapları

1Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Çekirdek  –  Dünya’nın en sıcak katmanı

B-Irmak adası – Akarsu birikim şekli

C-Manto –  Dünya’nın hamurumsu katmanı

 D-Polye –  Karstik aşınım şekli

E-Hörgüç kaya – Rüzgar aşınım şekli

 

2- Günümüzde yer kabuğu hareketlerini açıklamada kabul edilen en son teori, Alman bilim adamı Wegener’in ‘ kıtaların kayma teorisi’dir. Bu teoriye göre, kıtalar önceleri tek bir kıta olan Pangea’yı oluştururken, daha sonraları parçalanarak birbirinden uzaklaşmış ve bugünkü görünümünü almıştır.

Buna göre, kıtaların aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu görüşü daha çok destekler?

A) Kenarlarında haliçlerin görülmesi

B) Benzer İklim olaylarının görülmesi

C) Kuzey-güney yönünde geniş alan kaplaması

D) Kenarlarında sıcak ve soğuk su akıntılarının etkili olması

E) Birbirinden binlerce km uzakta bulunan kıtalarda aynı fosil örneklerinin bulunması.

 

3- Lapya,  polye ve obruk gibi yer şekillerinin yaygın olduğu bir bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A)  Yazlar sıcak ve kuraktır.

B)  Volkanik araziler yaygındır.

C)  Deprem bölgesidir.         

D) Çözünebilen kayaçlar yaygındır.   

E)  Her mevsim yağışlıdır

 

 4-Delta; Akarsuların taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle oluşan bir yüzey şeklidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kıyıda delta oluşabilmesi için gerekli şartlardan birisi olamaz?

A) Akarsuyun bol miktarda alüvyon taşıması

B) Gel-git olaylarının az olması.

C) Kıyıda güçlü akıntıların bulunmaması

D) Akarsu boyunun uzun ve akarsu ağının sık olması.

E) Kıyının sığ (az derin) olması.

 

 

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dış kuvvetlerin etkisi ile oluşmuş aşınım şekilleri bir arada verilmiştir?

A)Mantar kaya-Delta ovası

B)Sarkıt-Çentik vadi

C)Barkan-Kaldera

D)Peri bacası-Moren

E) Falez-Yardang

 

 

9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test İNDİR

Leave a Reply