Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevaplı

9. sınıf Coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevaplı

S1- Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça her 200 metrede sıcaklık 1 °C azalır.
Buna göre, 1000 metre yükseltide yer alan Konya’da sıcaklık değeri 23 °C iken, aynı anda 400 metre yükseltide yer alan Denizli’de sıcaklığın kaç derece olması beklenir?
A) 18
B) 20
C) 26
D) 28
E) 30

 

S2-   aYağış rejimi düzensizdir.
b- En fazla yağış ilkbahar ve yazın düşer.
c- Sıcaklık ortalaması düşüktür
Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) Karadeniz iklimi
C) Karasal iklim
D) Marmara iklimi
E) Muson iklimi

S3-Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez?
A) Volkan konilerinin
B) Delta ovalarının
C) Depremlerin
D) Deniz gerilemesinin
E) Sıradağların

S4-Ege denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu hangi jeolojik zamanda meydana gelmiştir?
A) 1. jeolojik zaman
B) 2. jeolojik zaman
C) 3. jeolojik zaman
D) 4. jeolojik zaman
E) İlkel zaman

S5- Kıyı tiplerinin oluşmasında; buzullaşma, dalga hareketleri ve kıyı gerisindeki yer şekilleri gibi faktörler etkilidir. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gereklidir?
A) Enine kıyıların
B) Ria tipi kıyıların
C) Deltalı kıyıların
D) Haliçli kıyıların
E) Boyuna kıyıların

 9. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı soruları test cevaplı İNDİR

Leave a Reply