Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

9.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları ve Cevapları

---

9.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları ve Cevapları
Merhaba değerli ziyaretçilerimiz sizlere tarih ve felsefe dersi yazılı sorularından sonra şimdide Coğrafya dersi yazılı sorularını sunuyoruz. Artık coğrafya derslerinden de yüksek notlar alacaksınız. 9.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları ve Cevapları word formatında hazırlanmıştır. Aşağıda bir kısım örnek sorular veriyor ve gerisini indirmeniz için en son ekliyorum. 9. sınıflar artık Coğrafya dersi hiçte zor değil.

---

1-Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevaplanma­sında, coğrafyanın dağılış ilkesinden yararla­nılır?
A) Afrika ülkeleri neden gelişememişlerdir?
B) Antalya neden Samsun’dan daha sıcaktır?
C) Kaçkar Dağları’nda neden buzul şekilleri oluşmuştur?
D) Türkiye’de maki bitki örtüsünün görüldüğü alanlar nerelerdir?
E) Batı Avrupa kıyılarının sık nüfuslanmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

2-Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bunların yayılış alanlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyocoğraya
B) Jeomorfoloji
C) Hidrografya
D) Klimatoloji
E) Turizm coğrafyası

3-Aşağıdakilerden hangisi, insan ve doğa etkile­şimine örnek olarak gösterilemez?
A) Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüş­türülmesi
B) Bazı ülkelerde denizin doldurularak yerleşi­me açılması
C) Su kaynaklarından buharlaşma yoluyla at­mosfere nem karışması
D) Dağlık ve engebeli alanlarda köprü, tünel ve viyadüklerin yapılması
E) Dar ve derin vadilerden geçen akarsuların üzerine baraj inşa edilmesi

---

Bir haritada, X ve Y merkezleri arasındaki uzaklık Z cm ile gösterilmiştir.
4-Buna göre, X ve Y merkezleri arasındaki uzak­lığın gerçek değeri nasıl bulunur?
A) Z, harita ölçeği ile çarpılır.
B) Z, harita ölçeğinin payı ile çarpılır.
C) Z, harita ölçeğinin paydası ile çarpılır.
D) Z’nin karesi harita ölçeğinin payı ile çarpılır.
E) Z, harita ölçeğinin paydasının karesi ile çarpı­lır.

---

5-Eşit ebatlı sayfalara ayrı ayrı çizilmiş aşağıda ki haritalardan hangisinin ölçeği daha büyüktür?
A) Asya Kıtası
B) Afrika Kıtası
C) Avrupa Kıtası
D) Dünya haritası
E) Türkiye haritası     Yazılının devamını  A Grubu için buraya>> B Grubu için Buraya>> Cevaplar için buraya>>

 

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir