Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

İşte sizlere bir adet daha 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları . Kolaylıkla indirebilirsiniz. Cevaplarıda mevcuttur. Örnek olarak sorular da ekliyorum ki bir fikir edinebiliseniz. 

S1- Aşağıdaki doğal bitki türlerinin hangisinin hâkim olduğu yörelerde güneş ışınlarının yıl içindeki geliş açısı daha az değişir?

A) Yağmur ormanları       

B) Maki       

C) Bozkır

D) Tundra                      

E) Savan

 

S2- İklim olayları hangi atmosfer katında meydana gelir?

A) Termosfer              

B) Mezosfer          

C) Stratosfer   

D) Ozonosfer             

E) Troposfer

 

S3- Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?

 A) Yer şekiller           

B) İklimleri         

C) Yer yapısı                

 D) Yağış miktarı        

E) Maden yatakları

 

S4- Yerkabuğunun üst kısmında silisyum ve alüminyumdan oluşmuş kayalar geniş yer tutar. Buraya sial katı da denir. Sial sürekli uzanış göstermez yer yer parçalanmıştır. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde bu katman daha kalındır?

A)Deniz kıyısında 

B)Kıyı ovalarında   

C)Okyanus diplerinde

D)Alçak düzlüklerde        

E)Sıradağlarda

 

S5-Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A)Yeryüzünde iklimin soğuması

B)Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması

C)Yer’in iç ısısını kaybetmesi

D)Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması

E)Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılması

 

S6- Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde batıdan doğuya doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi akarsular üzerinde görülebilecek bir değişme olabilir?

A)Akış hızlarının artması  

B)Yatak eğimlerinin azalması  

C)Rejimlerinin daha düzenli olması   

D) Debilerinin azalması            

E) Taşımacılığa daha elverişli olmaları    

 

A GRUBU 9. SINIFLAR ORTAK SINAV İNDİR

Leave a Reply