Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat

9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat

Sınav kapsamı Atmosferin Katları konusundan başlayıp Nem ve Yağış konusu dahil olacak şekilde hazırlanmıştır. Coğrafya dersinden yüksek not almak için Hazırlanan Klasik  Sorular , Doğru yanlış ve eşleştirme gibi soruları bulabilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Atmosferin katmanlarını yazınız.
2) Atmosferde bulunan gazları ve oranlarını yazınız.
3) 1200 metre yükseklikteki bir merkezin gerçek sıcaklığı 16°C ise bu merkezin indirgenmiş sıcaklığı kaç °C’dir?
4) Yükselti arttıkça basınç neden azalır?
5) Alçak basınç merkezinin özelliklerini yazınız.
6) Dünya’nın şekli sıcaklığın dağılışını nasıl etkilemektedir?
7) Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden beş tanesini yazınız.
8) Bakı kavramını açıklayınız.

9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

1) Atmosferin katmanlarını yazınız.
– Troposfer
– Stratosfer
– Mezosfer
– Termosfer
– Ekzosfer
2) Atmosferde bulunan gazları ve oranlarını yazınız.
– %78 Azot
– %21 Oksijen
– %1 Diğer Gazlar
3) 1200 metre yükseklikteki bir merkezin gerçek sıcaklığı 16°C ise bu merkezin indirgenmiş sıcaklığı kaç °C’dir?
Yüksek kesimlerden alçak kesimlere doğru inildikçe sıcaklık her 200 metrede 1 oC artmaktadır. İndirgenmiş sıcaklık bulunurken o yerin yükseltisi deniz seviyesinde kabul edilir.
1200:200= 6 oC sıcaklık farkı vardır.
16+6= 22 oC indirgenmiş sıcaklık değeri

4) Yükselti arttıkça basınç neden azalır?
Basınç değerleri yükseltinin artmasına bağlı olarak azalır. Bu şekildeki azalmanın temel sebebi, gazların yükseklerde yoğunluğunun azalmasıdır.
5) Alçak basınç merkezinin özelliklerini yazınız.
– Basınç değeri 1013 mb’ın altındadır.
– Yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
– Dikey hava hareketi yükselicidir.
– Yükselici hava hareketleri havanın bulutlu olmasına yol açmıştır.
– Hava bulutlu olduğu için ısı kaybı azdır.
– Yağış olasılığı kuvvetlidir.
6) Dünya’nın şekli sıcaklığın dağılışını nasıl etkilemektedir?
Dünya’nın şekline bağlı olarak Güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvator’dan kutuplara doğru daraldığından sıcaklık da genel olarak azalır. Buna enlem etkisi denir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı daraldıkça ışınların atmosferde aldığı mesafe uzar. Bu da atmosfer tarafından daha fazla enerjinin tutulmasına neden olur.
7) Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden beş tanesini yazınız.
– Nem
– Yükselti
– Dünya’nın şekli
– Okyanus akıntıları
– Kara ve denizlerin dağılışı
8) Bakı kavramını açıklayınız.
Cisimlerin Güneş’i gören tarafına bakı denir. Kuzey Yarımküre’de dağların güney yamacı, Güney Yarımküre’de dağların kuzey yamacı, dönenceler arasında ise dağların her iki yamacı da yıl içinde bakı özelliği taşır. Ülkemiz Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer aldığı için bakı yönü daima güneye bakan yamaçlardır. Bundan dolayı güney yamaçlar daima daha sıcaktır.


9. Sinif 2. Donem 1. Yazılı İNDİR 
9-Sınıf 2.Donem 1 .Yazılı cevap-anahtar İNDİR

Leave a Reply