Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf Tarih dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları yeni müfredat

9. sınıf Tarih dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları yeni müfredat
1. Aşağıda verilen devletlerin veya uygarlıkların dünya tarihine katkılarını veya önemli özelliğini birer cümle ile yazınız.(10)
Fenikeliler:
Lidyalılar:
Sümerler:
2.A)MS 1789, B) MÖ.3200 ,C)MS 1453, D)MÖ.1280 E)MS.1923
Yukarıda verilen tarihleri en eskiden günümüze doğru sırasıyla yazınız.5
3. Kaynak Nedir? Kaynak çeşitlerini yazınız.(10)
4. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimleri yazınız?(10)
5.Bir zamanlar,iki hükümdar hakimiyet için karşı karşıya gelmiş.Mücadeleden hükümdarlardan biri yenik düşmüş..Yenik düşen hükümdarın toprakları paylaşılmış ve ülkesinde birlik bozulmuş.Yenik düşen hükümdarın topraklarında yıllar süren karışıklıklar başlamış.
Yukarıdaki metinde Tarihin tanımında geçen hangi öğelere yer verilmemiştir?10

6- Tarihsel olayların ‘tekrarlanamaz olması’ tarih araştırmalarında hangi bilimsel metoda başvurulmasını imkansız kılar?(5 puan)
7.Aşagıda verilenlerin karşısına olay yada olgu olduklarını yazınız.5
A) Türkiye’nin çağdaşlaşması :
B)İslamiyetin yayılması:
C)Malazgirt Savaşı:
8- Niçin Tarih öğrenmeliyiz? Tarih öğrenmenin bize sağladığı yararlardan 3 tanesini yazınız.(10)
9- Göbeklitepe nin İnsanlık tarihi açısından önemi nedir?.5
10. Alacahöyük’te bulunan ve M.Ö 2500 yıllarına ait olan bir kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu buluş Aslantepe kazı bölgesindeki bu kılıçlara dünyanın en eski kılıcı olma unvanını kazandırmıştır.
Yukarıdaki açıklamada tarih biliminin hangi özelliğine değinilmiştir? Açıklayınız. (10 Puan)1. 2.
10. Yukarıda verilen görseller tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi ile ilgilidir?10
1.Görsel:
2.Görsel:
11- Dini Bayramlarımız neden yılın hep aynı gününe denk gelmez?Bunun sebebini yazınız10

27 Comments

Leave a Reply