Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf Tarih dersi 2. dönem 1.yazılı soruları ve Cevapları Karışık Yeni Müfredat

9.sınıf Tarih dersi 2. dönem 1.yazılı soruları ve Cevapları Karışık Yeni Müfredat

A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(20 puan)
1-(D)  Tarihte Türk adını taşıyan ilk Türk devleti Köktürkler’dir.
2-(Y)  Abbasiler Arap milliyetçiliği politikası takip ederek, Arap olmayan Müslümanlara “mevali” gözüyle bakmışlardır.
3-(D) Hicret esnasında muhacirlere yardım eden Medinelilere “ensar” denmiştir.
4-(D) Mute Seferi, Arabistan dışına yapılan ilk sefer olması bakımından önemlidir.
5-(D) Müslümanların Uhud Savaşı’nda istenilen başarıyı elde edememesinin en önemli sebebi okçuların bulundukları yeri terk etmesidir.

BAşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(20 puan)
  1-İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu ……AVARLAR………………………’ dır.
2- Kur’an-ı Kerim ……HZ EBUBEKİR…… zamanında kitap haline getirilmiştir.
3-İslam tarihinde İslamiyet’ten önceki döneme …………CAHİLİYE DÖNEMİ…….denir.
4-Dünyanın en uzun destanı kabul edilen ……MANAS….. Destanı Kırgızlara aittir.
5- Hz. Ayşe’nin bindiği devenin etrafındaki savaş …CEMEL.. Vakası olarak bilinir.

C-Aşağıdaki ifadeleri uygun olan açıklamalarla eşleştiriniz.(20 puan)
(…E..)1- Ukaz                                    A- Müslümanlar arası kesin ayrılıklar
(C.)2- Puvatya Savaşı                    B- Mekke’den Medine’ye göç edenler
(…D..)3- Hendek Savaşı                     C- Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişinin durması
(…A..)4- Kerbela Olayı                      D- Müslümanların son savunma savaşı
(…B..)5- Muhacir                               E- Panayır

 

D-Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız(40p)
1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasındaki devletlerden değildir?
A) Bizans
B) Sasani
C) Göktürk
D) Hindistan
E) Abbasiler

2.    İslam Devleti aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kurulmuştur.
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hicret Olayı 622
D) Deve Olayı
E) Sıffin Savaşı

 

3. Müslümanlar ile müşriklerin yaptığı  ilk savaş hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaş

 

4. Aşağıdakilerden hangisi saltanatı getirmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman          

  

5.    Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

6. İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

7.Aşağıdakilerden hangisi dört halife arasında yer almaz?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Hamza
E) Hz. Osman

 

8.  Yalancı peygamberler  sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

41 Comments

Leave a Reply