Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık
I.Bölüm ( 30  puan)
1.Halifelik …………………………………………….. döneminde  saltanat haline gelmiştir.
2.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu …………………………………., İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti………………………….dır.
3.Kuran-ı Kerim………………….zamanında Kitap haline getirilmiş,…………………………………….. döneminde de çoğaltılmıştır.
4.Türkler ve Müslümanlar ilk defa ………………………..………………. Zamanında karşılaşmıştır.
5.Dandanakan savaşı B.Selçuklular ile ………………………………….arsında olmuştur.
6. Hicri takvim ……………………. zamanında düzenlenmiştir
7.Türkler ……………………. yılındaki……………………. Savaşından sonra kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.
8.…………………… olayı Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaştır.
9..İslam dünyası …………………… olayından sonra  Şiiler ve Sünniler olmak üzere kesin olarak iki gruba ayrıldı.
10. Mekkeliler Müslümanları ………………………………………ile resmen tanımıştır.
II. BÖLÜM ( 20 puan) ( D)  ( Y)
(    ) Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.
(    ) Türk-İslam devletlerinde devlet hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılırdı.
(    ) Türkler Dandanakan Savaşından (1040) sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.
(    ) Tolunoğulları ve Ihşidiler Mısır’da kurulan Türk- İslam devletlerindendir.
(    ) Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Alparslan’dır
(    )  Endülüs Emevi devleti fetih yapmaktan çok bilimsel ve kültürel çalışmalara önem vermiştir.
(     ) Horasan topraklarının tamamı Pasinler savaşı ile B.Selçukluların hâkimiyetine geçti.
(     ) Emeviler zamanında İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı.
(     ) İlk İslam donanması Muaviye tarafından kurulmuştur.
(     )  Öşür ,Müslümanlardan alınan ürün vergisidir.

----

 

 III.BÖLÜM.
1.Emeviler in yıkılışının en önemli nedenini yazınız.(10 puan)
2. Pasinler ve Malazgirt savaşının Türk Tarihi açısından önemini yazınız. (10 puan)
3.Gazneli Devletinin Türk-İslam tarihindeki önemini yazınız. (10 puan)
4.Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk-İslam devleti hangisidir? .(10 puan)
5.Tolunoğulları ve İhşitler devletlerinin ortak özelliklerini yazınız. .(10 puan)   ,
Açıklama: Soruların puan değeri üzerindedir. Boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları üzerine yapılacaktır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Süreniz 40 dakikadır.

CEVAPLAR

 

----

I.Bölüm ( 30  puan)

1.Halifelik EMEVİLER  döneminde  saltanat haline gelmiştir.

2.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu KARLUKLAR, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti KARAHANLILAR  dır.

3.Kuran-ı Kerim HZ EBUBEKİR zamanında Kitap haline getirilmiş HZ. OSMAN  döneminde de çoğaltılmıştır.

4.Türkler ve Müslümanlar ilk defa HZ OSMAN Zamanında karşılaşmıştır.

----

5.Dandanakan savaşı B.Selçuklular ile GAZNELİLER arsında olmuştur.        

6. Hicri takvim HZ ÖMER . zamanında düzenlenmiştir

7.Türkler 751 yılındaki TALAS Savaşından sonra kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.

8. CEMEL olayı Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaştır.
9..İslam dünyası HAKEM olayından sonra  Şiiler ve Sünniler olmak üzere kesin olarak iki gruba ayrıldı.

10. Mekkeliler Müslümanları HUDEYBİYE ile resmen tanımıştır.
II. BÖLÜM ( 20 puan) ( D)  ( Y)
(D) Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.
(D) Türk-İslam devletlerinde devlet hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılırdı.
(Y) Türkler Dandanakan Savaşından (1040) sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.
(D) Tolunoğulları ve Ihşidiler Mısır’da kurulan Türk- İslam devletlerindendir.
(Y) Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Alparslan’dır
(D)  Endülüs Emevi devleti fetih yapmaktan çok bilimsel ve kültürel çalışmalara önem vermiştir.
(Y) Horasan topraklarının tamamı Pasinler savaşı ile B.Selçukluların hâkimiyetine geçti.
(Y) Emeviler zamanında İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı.

----

(D) İlk İslam donanması Muaviye tarafından kurulmuştur.

(D)  Öşür ,Müslümanlardan alınan ürün vergisidir.

 

 III.BÖLÜM.
1.Emeviler in yıkılışının en önemli nedenini yazınız.(10 puan)

2. Pasinler ve Malazgirt savaşının Türk Tarihi açısından önemini yazınız. (10 puan)

3.Gazneli Devletinin Türk-İslam tarihindeki önemini yazınız. (10 puan)

4.Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk-İslam devleti hangisidir? .(10 puan)

5.Tolunoğulları ve İhşitler devletlerinin ortak özelliklerini yazınız. .(10 puan)   ,

SPONSOR--REKLAM
12 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir