Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

----

S.1-Türklerin İslmı kabul etmesini kolaylaştıran nedenleri yazınız.(8 puan-dört madde)
S.2-Hulafa-i Raşidin kimlerdir Bu döneme neden ‘’cumhuriyet dönemi denmektedir..(8p)
S.3-İslamiyet’ten önceki Arabistan yarımadasındaki sosyal hayat ve yaşayış hakkında bilgi veriniz.(8p)
S.4-Kerbela Olayı’nın tarihi ve önemi hakkında bilgi veriniz.(8p)
S.5-Hendek Savaşı’nın meydan geldiği yılını yazarak sonuçlarını açıklayınız.(8p)
S.6Soru:……………………………………………………………………………………………………..?

 Yukarıdaki sorunun doğru cevabı “E” şıkkı ise siz boşluğa uygun bir soru yazınız.(4 puan)

  1. Bağdat         B) Fustat          C) Merv            D) Tebriz             E) Samarra

 

S.7-Boşluk doldurma soruları:(20p)
A)Allah’ı tanımayı ve ona kalp yolu ile ulaşmayı amaç edinen ilim dalına …………………………. denir.
B)Tarihte adlarına ilk kez para bastıran Türk boyu…………………………………
C)Tuna Bulgarları ……………………….. zamanında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.
E)Japonların milli dinine …………………… denir.

----

 

S.8-Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız:(20p)
A) Zımmi:
B) Divanı Mezalim:
C) Avicenna:
D) Manas Destanı:

S.9-  Hz.Ebu Bekir ilk önce Yemen’de ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır ve ardından zekat vermek istemeyen kabileleri mağlup etmiştir.
    Yalnızca buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?(4p)
I-İslam’ın tam olarak yerleşmediği,
II-Eski düzene dönme çabalarının olduğu,
III-İslam’ın Mısır’a kadar yayıldığı.

  1. Yalnız I    
  2. B) Yalnız II    
  3. C) Yalnız III        
  4. D) I ve II           
  5. E) II ve III

S.10- “Talas Savaşı-Araplar-Çinliler-Orta Asya”kavramlarını kullanarak tanım yapmadan tarihi bir paragraf oluşturunuz.(12p)

 

----
SPONSOR--REKLAM
4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir