Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve Cevapları

Bu yıl Yazılı soruları sistemimizi biraz değiştirdik. Derslerde beraber çözdüğümüz Kurs testleri olarak adlandırdığımız MEB Testlerinden öğrencilerimi sorumlu tuttum. Tabiki sorularda buna göre şekillendi ve klasik sorular daha az iken  Test soruları daha da çoğaldı. Aşağıdan sorulara bakabilir ve aynen uygulayacağınız gibi 9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları kendinize göre değiştirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları öğrencilermiz içinde bir örnek soru teşkil edecektir.
1-) Türk adına, çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adına verilen anlamları karşılarına yazınız. (5P)
Kaşgarlı Mahmut’ a göre:
Ziya Gökalp’ e göre :
2-) Eski Türk toplumunun sosyal yapısı hangi unsurlardan meydana gelmiştir sırayla yazınız.(5p)
a-……………………b-………………….c-……………….…d-………………………e-…………………………
3-) İslamiyetten önceki dönemde Türk Kağanları’nın kullandığı hükümdarlık unvanlarından ve hükümdarlık sembollerinden dörder tanesini yazınız. (8P)
4- 375 yılında meydana gelen ‘’Kavimler Göçü’ nün ‘’ sonuçlarından 2 tanesini yazınız.(5P)
5- Türklerin bilinen ilk ana yurdu olan ‘’ Orta Asya’dan ’’ göçlerinin sebeplerini yazınız. (5P)
6- Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemi kimin dönemidir? Bu dönemde yapılan askeri faaliyetler hakkında bilgi veriniz.(10p)
7- Uygur Devletindeki din değişikliği hangi hükümdar döneminde olmuştur? Kabul edilen dinin adını belirterek, bu dini kabul etmenin sonuçlarını yazınız.(10P)
8-a)Kut anlayışı nedir? Kut anlayışı ile ilgili bilgi veriniz(5P)
b) İkili teşkilat yönetim şekli hakkında bilgi vererek olumlu ve olumsuz yönlerini belirtiniz(5P).
9-Orhun Kitabeleri ile ilgili soruları cevaplayınız. (5P)
a) Kimler adına  dikilmiştir?
b) Hangi devlete aittir
c) Yazarı kimdir?
d) Önemi nedir?
10-Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemi kimin dönemidir? Doğu Roma(Bizans)ile imzaladıkları anlaşmaları yazınız.(5P)
11- İslamiyet öncesi döneme Arabistan Yarımadası’nın özelliklerinden 4 tanesini yazınız.(5P)
12-Müslümanların Mekkeli Müşrikler ile yaptığı Bedir Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.(7p)
13-Aşağıda verile boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10 P)
*İstanbul’u 2 kez kuşatan Türk Devleti…………………………………..dır.
*Devlet kuramayan tek Türk topluluğu …………………………………dir.
*Hazarlar bünyesinde bir çok dini barındırmış ve hoşgörüleri sayesinde barış ve huzurun sağlandığı bu döneme………………………………………..……….Çağı denmiştir.
*Tarihte Türk adı ile kurulan ilk devlet…………………………………….….Devletidir.
*Orta Asya’nın en eski kültür bölgesi………………………………….…Kültür bölgesidir.
*Eski Türk Devletlerinde eli silah tutan herkesin asker sayıldığı askeri sisteme…………….……………………denir.
*Kağanın Kök Tengri’den aldığı iktisadi güce……………………………….denir
*İlk Türk devletlerindeki sözlü hukuk kurallarına…………………………denir.
*Avrupalılarca “Tanrının Kamçısı”olarak adlandırılan hükümdar………………………………………………dır.
*Arabistan’da görülen şehirli halka………………………………….denir.

14-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” yazınız.(10P)
(…..)Türk ordusu ücretli askerlerden oluşur.
(…..)Köktürkler İpek yolu hakimiyeti için Bizans ile ittifak kurmuştur.
(…..)İlk Türk kara ordusu Teoman tarafından oluşturulmuştur.
(…..)Demirkapı Siri Deya ve Amuderya Nehirleri arasında kalan Maveraünnehr’in diğer adıdır.
(…..)Kağan ülüş yetkisine dayanarak ülkeyi çocukları arasında paylaştırmıştır.
(…..)Türklerin savaşlarda kullandığı en önemli taktik Hilal Taktiği’dir.
(…..)Türkler’e ait en eski kütür bölgesi Afanesyevo’dur.
(…..)Macarlar Avrupa’ya göç ettikten sonra Hıristiyalığı kabul ederek zamanla asimile olmuştur.
(…..)I. Köktürk Devletinin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
(…..)Hendek Savaşında Hendekleri kazma fikrini Selmanı Farisi vermiştir.

9.SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

Leave a Reply