Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları ve Cevapları

Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aşağıdaki soruları birebir kullanabilirsiniz. İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Ünitesi kapsayan bu soruların bir kısmı da İslam Tarihi Ünitesini kapsamaktadır. 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları ve Cevapları adlı makalemiz ile birlikte ayrıca 9. Sınıf Tarih dersi yazılıları içeriğimize bakabilirsiniz.  9. Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Test şeklinde adlı yazılı sorularına da bakabilirsiniz.     10 Adet Klasik Sorudan Oluşan bu sınavda Tüm sorular etraflıca cevaplanmıştır. Klasik Sorular bizzat ders kitabından seçilmiştir. Milli Eğitim Müfredatına birebir uyumlu ve kazanımların çoğunu kapsamaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları

SORU:1- Türk Adının Anlamı ile İlgili görüşleri Yazınız.
SORU:2-Orta Asya Türk Devletlerinde Hükümdarların Kullandıkları Ünvanlara Örnekler veriniz.
SORU:3-Kurultay- Kut -Töre- ikili Teşkilat-Cahiliye Dönemi
SORU:4- Aşağıda Verilen Özellikle Hangi Türk Devletine aittir yazınız?
♦Orta Asyada Kurulan İlk TürkDevleti
♦Türk Adı İle Kurulan İlk Türk Devleti
♦Yerleşik Hayat Geçen İlk Türk Devleti
♦Museviliği Benimseyen İlk Türk devleti
♦Manas Destanının ait olduğu Devlet
SORU:5-Türk Göçlerinin Sebeplerini yazınız?
SORU:6-Kavimler Göçünün Sonuçlarını yazınız
SORU:7- Aşağıdaki Çembere Türklerde Devleti oluşturan unsurları yazınız

SORU:8-“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?
SORU:9-Hulafa-i Raşidin Ne demektir. İsimlerini Yazınız.
SORU:10-Hz.Muhammed Döneminde Müşriklerle Yapılan savaşları yazınız


NOT: Soruların Word Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

9. Sınıf  Tarih Dersi 2. Dönem 1 Yazılı Cevapları

CEVAP: 1-Türk adı; Çin kaynaklarına göre “miğfer”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam sahibi” anlamına gelmektedir. Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen “güç, kuvvet” anlamına geldiği 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır.
CEVAP:2-Türk devletlerinde hükümdarlara; şanyü, tanhu, han, yabgu, ilteber, idikut, erkin ve kağan gibi unvanlar verilmişti.
CEVAP:3
Kurultay:  Eski Türklerde devlet işlerinin yürütülmesinde devlet başkanına her açıdan yardımcı olan kurumların başında Kurultay veya Toy gelirdi.
Kut : Türklerde Hükümdarlara Tanrı tarafından verildiğine inanılan Yönetme Yetkisi.
Töre: bir toplumda yazılı olmayan, gelenekleşmiş kanun ve kurallar. Eski Türklerde Devleti yönetilmesinde ki kurallar
İkili Teşkilat: Orta Asya Türk Devletleri’nde ülke yönetim bakımından iki kısma (Doğu-batı, kuzey-güney, sağ-sol gibi) ayrılırdı. Doğu merkez kabul edilirdi. Batı ise iç işlerinde serbest, dışişlerinde doğuya bağlı olurdu. Buna “ikili teşkilat” denir.
Cahiliye Dönemi: İslamiyet Öncesi Arap yarım adasında yaşanılan döneme verilen addır.
CEVAP:4-♦Orta asyada Kurulan İlk Türk Devleti : Asya Hunları
♦Türk Adı İle Kurulan İlk Türk Devleti : Göktürkler
♦Yerleşik Hayat Geçen İlk Türk Devleti : Uygurlar
♦Museviliği Benimseyen İlk Türk devleti : Hazarlar
♦Manas Destanının ait olduğu Devlet : Kırgızlar
CEVAP:5-• Ekonomik sıkıntı yani ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması,
• Kuraklık, nüfus artışı ve otlak darlığı
• Sınırlı bir tarım dışında sadece hayvan yetiştirilebilmesi
• Türklerde bir boyun başka bir Türk boyunu yerinden çıkararak göçe mecbur etmesi
• Yabancı (Çin ve Moğol), ağır dış baskıya maruz kalmaları
• Başka milletlerin egemenliğini kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih etmeleri
• Fetih arzusu ve yeni vatanlar kurma fikri.
CEVAP:6-• Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
• Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
• Avrupa Hun Devleti kuruldu.
• Avrupa’da feodalite güç kazandı ve skolastik düşünce gelişti.
• Avrupalılar, Türk kültürünü tanıdı.
CEVAP:7- blank

CEVAP:8-İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları denilen “töre” oluşturmuştur.
-Bir Türk devleti yıkılsa da yeni kurulan devlette törelere göre yönetilmiştir.
-Töre, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur.
-Töreler toplumu yönetmek ve disiplin altında tutmakta etkili olmuştur.
-Töre Kağan dahil herkesin uyması gereken kurallar haline gelmiştir.
-Töre, Türk toplumunda gerek kağanın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşuldur.
-Töreler devletin temeli kabul edilmiş, kağanın hem keyfî hareket etmesini engellemiştir.
CEVAP:9. Reşit Halifeler demektir.
Hz Ebu Bekir
Hz. Ömer
Hz.Osman
Hz.Ali
CEVAP:10-Üç savaş yapılmıştır.
BedirSavaşı
Uhut Savaşı
Hendek Savaşı

NOT: Soruların Word Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

127 Comments

 1. blank
  • blank
  • blank
 2. blank
  • blank
   • blank
  • blank
 3. blank
 4. blank
 5. blank
 6. blank
 7. blank
  • blank
 8. blank
 9. blank
  • blank
 10. blank
 11. blank
  • blank
 12. blank
 13. blank
 14. blank
 15. blank
 16. blank
  • blank
   • blank
 17. blank
 18. blank
 19. blank
 20. blank
 21. blank
 22. blank
  • blank
 23. blank
  • blank
 24. blank
 25. blank
 26. blank
 27. blank
 28. blank
 29. blank
  • blank
 30. blank
 31. blank
 32. blank
 33. blank
 34. blank
  • blank
 35. blank
  • blank
 36. blank
 37. blank
 38. blank
 39. blank
 40. blank
  • blank
 41. blank
  • blank
 42. blank
  • blank
   • blank
 43. blank
 44. blank
 45. blank
 46. blank
 47. blank
 48. blank
  • blank
 49. blank
 50. blank
 51. blank
 52. blank
 53. blank
 54. blank
 55. blank
 56. blank
 57. blank
 58. blank
  • blank
 59. blank
 60. blank
 61. blank
 62. blank
 63. blank
 64. blank
 65. blank
 66. blank
 67. blank
 68. blank
 69. blank
 70. blank
  • blank
 71. blank
  • blank
 72. blank
 73. blank
 74. blank
 75. blank
 76. blank
 77. blank
 78. blank
 79. blank
 80. blank
 81. blank
 82. blank
 83. blank
 84. blank
 85. blank
 86. blank
 87. blank
 88. blank
 89. blank
  • blank

Leave a Reply