Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Süreleri

9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Süreleri

9. Sınıf (2 Ders Saati) Tarih Dersi Öğretim Programı Üniteleri, Kazanım Sayıları, Süreleri ve

Haftalık 2 ders saati esas alınarak hazırlanmış olan 9. sınıf tarih dersi öğretim programı, “Kadîm  Dünyada İnsan” üst başlığı altında 8 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: Tarih ve Tarih Okuryazarlığı

2. Ünite: Güç ve Yönetim

3. Ünite: Dinler, İnanışlar ve Felsefî Sistemler

4. Ünite: Hukuk ve Adalet

5. Ünite: Savaş ve Savaş Organizasyonu

6. Ünite: Göç ve Yerleşme

7. Ünite: Geçim ve Ekonomi

8. Ünite: Bilim, Edebiyat, Sanat

 

 

ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE / DERS SAATİ

ORANI (%)

1. Ünite: Tarih ve Tarih Okuryazarlığı

4

6

8

2. Ünite: Güç ve Yönetim

6

12

17

3. Ünite: Dinler, İnanışlar ve Felsefî Sistemler

4

8

11

4. Ünite: Hukuk ve Adalet

3

6

8

5. Ünite: Savaş ve Savaş Organizasyonu

4

10

14

6. Ünite: Göç ve Yerleşme

5

10

14

7. Ünite: Geçim ve Ekonomi

5

10

14

8. Ünite: Bilim, Edebiyat, Sanat

4

10

14

TOPLAM

35

72

100

 

 

 

 

 

Leave a Reply