Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınav Soruları

9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınav Sorularını yeni orta öğretim değişikiliği dolayısıyla Kasım ayında yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Aşağıda tarih  dersi sorumluluk sınav sorularını bulabilirsiniz. Sorumluluk sınavları bildiğiniz gibi Artık Kasım ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kere yapılıyor ve Ortalam yükseltme sınavları kalktı. Önceden Okulda bir nevi merkezi sınavla yapılan sorumluluk sınavlarında artık o dersin öğretmeni herhangi bir zamanda yapabiiyor. Aşağıya 2013 Meb orta Öğretim yönetmrliğinde ki değişikliği maddeler halinde yazıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın buna göre dikatli olmaları ve tedbirlerini almaları gerekmektedir.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu hamsi oyun sayıya dâhil edilmez.

(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

9. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınav Soruları

1- Tarih te Sınıflandırma yapılmasının sebebi nedir.

2- Arkeoloji bilimi hangi alanda tarih yardımcı olur.

blank

3- Yazıyı ilk kullanan uygarlığın adını yazınız.

4- Kur'anı Kerim hangi halifeler zamanında çoğaltılmış ve de hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir.

5- Orta Asya da Türk adı ile ilk kurulan devletin adını yazınız

6- Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran savaşın adını yazınız

7-Türklere ait en eski yazılı kitabenin adını yazınız

8- Anadolunun kapısını Türklere açan ve Anadolunun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaşların adını yazınız

9- Tarihte ilkkez Sultan Ünvaının kullanan Türk hükümdarının adını yazınız.

10-  Tarihçide bulunması gereken özelliklerden iki tanesini yazınız.

 

CEVAPLAR

1- Öğrenme ve araştırmayı kolaylaştırmak

2- Kazı Bilimi

3- Sümerler

4- Çoğaltan = Hz. Osman   –   Kitap Hlian Getiren = HZ. Ebubekir.

5- Göktürk

6- Talas Savaşı

7- Orhu Abideleri

8- Kapı açan = Malazgirt          Yurt Olduğu kesinleşen = Miryakefelon

9- Gazneli Mahmut

10- Tarafsız olmalı,, zamanın şartlarını iyi bilmeli, Osmanlıca ve arapça bilemeli, Araştırmacı bir ruha sahip olmalı

12 Comments

 1. blank
 2. blank
 3. blank
 4. blank
 5. blank
 6. blank
 7. blank
 8. blank
 9. blank
 10. blank
 11. blank
 12. blank

Leave a Reply