Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2. Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2. Soruları ve Cevapları

1. Okuduğunuz Esir Şehrin İnsanları romanından hareketle aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 10p
*Romanın ikinci bölümüne verilen isim nedir?  …………………………
*Kamil Bey kimin oğludur?     ……………………………………………………………………………………
*Romanın asıl kahramanı olan Kamil Bey, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce hangi ülkede  bulunuyordu?…………………………….
*Mahalle imamına göre İstanbul neden işgal edilmiştir?…………………………………………………………………

*Kamil Bey, kimin çıkarttığı gazetenin başına geçiyor?   ……………………………………………………

*Gazetenin adı nedir? ……………………………………..

*Nedime’nin bu gazeteyle ilişkisi nedir? ………………………………………………………………………………..

*Kamil Bey, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının başlattığı milli mücadele  için nasıl bir katkıda bulunuyor?

………………………………………………………………………………………………………..

*Kamil Bey neden tutuklanıyor?  …………………………………………………………………………………

*Kamil bey hangi cezaya çarptırılıyor? …………………………………………………………………………….

 

1. METİN:

“…  Ayşe, “ O zaman çiftlik olur mu burası babacığım?” derken Dülger (marangoz)  Cemil Usta çıkageldi. Telaşlıydı. Soluk soluğa sordu:

-Duydunuz mu Kamil Bey?

-Hayrola?

-İngilizler bu sabah İstanbul’u işgal ettiler.

-Yok canım! -Kamil Bey, Garden Bar gecesi dans ederken Sabriye’nin söylediklerini hatırlamıştı.  Şaşırdı:

-Duymuştum da inanmamıştım.

… Kamil Bey , Sabriye’nin İngilizleri kızdırmamak için söylediklerini hatırlayıp kapıya doğru kaçamak baktı.

-Tutuklamışlar mı şunu,  bunu?

-Tutukladıklarını duymadım.

Kamil Bey kuşkulu birkaç gün geçirdi. Kapının her çalınışında  Nermin’e belli etmemeğe çalışarak irkiliyordu. Henri Dikson,  Musul’daki topraklarını satmadığı için bu karışıklıkta küçük bir bahane bulup kendisini biraz süründürebilirdi.

… Bereket  versin ki Halanımla Sabriye geldiler, söz arasında herifin selamını söylediler de rahatladı.

2. Esir Şehrin İnsanları’ndan alınan yukarıdaki  1. Metne göre yanıtlayınız.

a) Kaçıncı şahıs ağzından hangi bakış açısıyla anlatıldığını ve bunu nasıl anladığınızı yazınız.4p

b) Hangi anlatım türlerine ( biçimlerine) yer verildiğini ve bunu nasıl anladığınızı yazınız. 6p

 

3. Yazım (imla)  ve noktalama kurallarına uyarak öyküleyici  ve betimleyici  anlatımın bir arada bulunduğu en az beş cümleden oluşan  bir paragraf yazınız.15p (Öyküleme:3p, betimleme:3p, cümle sayısı:3p,  yazım-noktalama:3p, plan-düzen:3p.)

 

OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ

Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

 …”

Cahit Sıtkı Tarancı

 

ADIM SONBAHAR

nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

 

oysa ben akşam olmuşum

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar

Attila İlhan

 

SESSİZ GEMİ 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.         

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;        

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.            

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!           

        

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,        

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yahya Kemal Beyatlı

 4.Yukarıdaki şiirlerden hareketle aşağıda istenen bilgileri yazınız.  15p

  OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ 5p

 

    ADIM SONBAHAR 5p     SESSİZ GEMİ   5p
Nazım birimi:
Ölçüsü:
Uyak şeması( Şiirlerin tamamında):
Teması: 
Ahenk unsurları:

 

5.  Aşağıdaki dizelerde geçen en belirgin söz sanatlarının (edebi sanatların)  orijinal isimlerini  yazınız. 10p

*Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?”  ………………………………………  ve  ………………………….

*Yıllar yılı dost bildiğim aynalar :  ………………………………………..

*Dante gibi ortasındayız ömrün …………………………   ve            …………………..

*Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,/Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. ………………………………….

  * Nasıl iş bu? : ………………………….

 

6. Aşağıda verilen bilgileri D (doğru) / Y ( yanlış)  şeklinde değerlendiriniz. 10p

a) “ …gemidir bu /… matemidir bu”    sözcüklerinde zengin uyak ve redif vardır.(     )

b) “… aynalar / ….halkalar “    sözcüklerinde tam uyak   ve redif vardır.(     )

c) Sessiz Gemi şiirinde gemi sözcüğü ile tabut,  yolcu olarak da içindeki cenaze kastedilmiştir.(     )

d) Attila İlhan, yukarıdaki şiirde içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı ilkbaharın güzelliklerini yaşayamıyor.(      )

e) Tema, konunun kişi, yer. zaman ve bakış açsısı gibi unsurlarla sınırlandırılmış, somutlaştırılmış halidir.(       )

 

7. Aşağıda cümlelerde yapılan yazım ve noktalama yanlışlıklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.10p

Gökde yanlız  gezen yıldızlar. Bende sizin kadar  yanlızım.  Atatürk diyorki: Türk; öğün çalış güven!

 

8. Aşağıdaki cümlelerde beş farklı türde ses olayı bulup gösteriniz. Uyarı: Bir ses olayı tekrar örneklenmişse dikkate alınmaz. Beşten fazla ses olayı yazılmışsa sadece ilk beş örnek değerlendirilir.

Sana diyorum: Soruyu niçin yanlış cevaplıyorsun. Ömrümü çürüttün kardeşim.

 

9. Aşağıda verilen sözcüklerin köklerini, yapım ve çekim eklerini ayırarak gösteriniz; kök ve eklerin adlarını ayrıntılı olarak belirtiniz. 5+5p (Uyarı: Her  ek 1 puan değerindedir.)

yoklamışlar mı?” 

gözlükçülerden”

Leave a Reply