Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test
Evet arkadaşlar aşağıdaki linkten 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test sorularını indirebilirsiniz. Biliyorsunuz genelde ikinci yazılı soruları test olur.


ÖRNEK SORULAR
1-Meşhur Türkçe “Mevlid” kasidesinin şairi olan Süleyman Çelebi Bursa’da doğmuştur. Bursa’da asrının ileri gelen âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Resulullah Efendimize olan muhabbeti, Vesiletü’n Necat isimli Mevlid kasidesini yazmasına vesile olmuştur.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A-Göndergesel işlev
B-Heyecana bağlı işlev
C-Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D-Şiirsel işlev
E-Kanalı kontrol işlevi

2-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Güzel sanalları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.
B-Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sonatlara ise plastik sanatlar denir.
C-Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
D-Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.
E-Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman birinci plandadır.

3-Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinin hangisine mensuptur?
A) Hint-Avrupa dilleri
B) Bantu dilleri
C) Çin-Tibet dilleri
D) Hami-Sami dilleri
E) Ural-Altay dilleri

SORULARIN VE CEVAPLARIN TAMAMINI İNDİR

Leave a Reply