Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf türk dili ve edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları

9.sınıf türk dili ve edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları

ÖRNEK SORULAR
1- Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz (12 Puan)
a) Herhangi bir görüş veya düşünceyi ileri sürmek ispat etmek amacıyla yazılan yazılara …………………….denir.
b) İnsanların yaşadıklarını, serüvenlerini, toplumsal olayları, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara ………………… denir.
c) “Geçsin günler, haftalar/Aylar, yıllar, mevsimler;/Zaman sanki bir rüzgâr Ve bir su gibi aksın.” Dizelerinde birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılarak ……………….. sanatı yapılmıştır.
1-Aşağıdaki verilen cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (12 Puan)
(    ) Makalelerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
(    ) Roman türünün ilk örneği Miguel Cervantes’in yazdığı “Don Kişot”tur
(    ) Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz simler soyut isimlerdir.
(    )  Makaleler önemli konularda yazılmalıdır
Mağribi yakmış firkat ateşi                                Mağrip: akşam
Yuvaya dönmüştü her kuşun eşi                       Firkat: ayrılık
Dağlara yaslanıp yatan güneşi
Yaralı hastadır, yorgundur sandım.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

Leave a Reply