Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki sözleri birbiriyle ilişkilendirerek açıklayınız.Y.Kemal’den örnek veriniz.
“Şiirde ilk dize Tanrı vergisi, gerisi alın teridir.” [Valery (Valeri)]
“Şiir kelimelerle yazılır.” [Mallarmé (Malarme)]
Bir şiir hiçbir dile tercüme edilemez hatta yazılmış göründüğü dile bile.” [Cocteau (Kokto)] (15 puan)

Mutlu insanlarda gördüm
Gelip kollarımın arasında sevişen
Ama uzun sürmedi
Şıngır mıngır kristal ömürleri
Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan
Mevsim mevsim değişen
Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri
Tedirgin martıların
Kanatları vururken gez
Ben dilsiz bir görgü tanığıyım
Benim adım Kepez…

2. Yukarıdaki şiiri düzyazıya çeviriniz(yanına). Elde ettiğiniz metnin şiir ile aynı etkiyi sağlayıp sağlamadığını değerlendiriniz.10p

 

3. Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatına Cumhuriyet’le girmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin Küçük Şeyler adlı eseri ilk hikâye örneklerindendir. Küçük Şeyler ’de yer yer geleneksel hikâyenin anlatım özelliklerine rastlanır. Teknik açıdan güçlü, Batılı örneklere benzeyen ilk hikâye ise Samipaşazade Sezai’nin Letâif-i Rivâyât adlı eseridir.
Yukardaki paragrafta bilgi yanlışlarını düzeltiniz.10

 

4. “Ben çökmemek için köşe penceresinden ayrılmazdım; köşe penceresinden dünyayı seyrederdim.cümlesinde noktalı virgülün kullanımını sorgulayınız. Altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını yazınız.10

 

Sait Faik, toplumsalı da bireyseli de göz ardı etmeden, etik ile estetiği potasında erittiğiyepyeni bir öykü dünyası kurmuş, böylece, biz, kendisinden sona gelen genç yazarlara da yol açmıştı. Birçok kez, Dostoyevski’nin, “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan geliyoruz” demesi gibi, bizler de (1950 kuşağı denilen öykücüler, ama aynı zamanda Vüsat O. Bener’ler, Yusuf Atılgan’lar, Bilge Karasu’lar, Nezihe Meriç’ler de) Sait Faik’ten geliyoruz, diye yazdım.
Ferit Edgü, Sait Faik / Bir Öncü

5. Metinde altı çizili sözle anlatılmak istenenleri tartışınız. Metne göre “potasında eritmek”deyimiyle sizce ne kastedilmektedir?10

 

Reşat Nuri Güntekin’e atfedilen güzel bir söz var: “Niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyanoya alıştırmaktan daha kolay değildir.”
6.Bu parçada kitap okumayla ilgili bir problemden bahsediliyor. Bu problemi tespit ederek çözüm önerilerinizi yazınız? (2016 YGS) (6 puan)

 

“Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş, ben de öyle.”
Montaigne, Denemeler
7. Metne göre yazar dükkânda neden horoz istemiyor?9P

 

1.Metin
Can sıkıntısının bir sesi vardır; bunu ancak, böyle bir zamanda, o gurbet odasında duyarsınız: Eski mobilyaların tahtalarını dişleyen gizli kurtların biteviye çıkardığı kemirici, işleyici ses… Birden eskiyiveren gönlünüzde bu kurdu ve bu sesi işitirsiniz ve oyduğu delikten incecik tozların içinize biriktiğini duyarsınız.

2.Metin
Otel odaları
Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı,
Çivi yaralarında, çivi yaralarında.
Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor,
Tavan aralarında, tavan aralarında.
Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere,
Otel odalarında, otel odalarında!…

8. Yukarıdaki edebi metinlerin ayrı ve ortak yönleri hususunda çıkarımlarda bulununuz. Şairi tahmin ediniz.14P

 

9. Aşağıdaki cümlelerde –varsa- yazım hatalarının altını çiziniz.6p
-Dil bilimcilere göre dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır.
-Yaşanan bu olaylar, Türk boylarının İslâm uygarlığının etkisine girmesine yol açtı.
-Eser orijinal nüshadan kontrol edilerek tekrar basıma hazırlandı.
-Bu görüş entellektüel çevrelerce ileri sürüldü ve desteklendi.
-Bilim insanları görüşlerini kanıtlamak için laboratuvar çalışmaları yapar.

 

10.     “Dilim yanmış senden bir kez, ne söylesin”
Ekmek satan yer yokmuş, bir dilim kek alabilmek üzere bir pastacıya giriyorum”
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili kelimelerin aldığı eklerin ne eki olduğunu belirtiniz. 10p

 

Ek soru: “Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler bir müddet bekleşirler.” Son Kuşlar adlı hikayeden alınan bu cümlede yazar neden “herif” ifadesini kullanmış olabilir. (yapamadığınız soru yerine)

Leave a Reply