Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları

Geldik 1. dönemin sonuna sevgili takipçilerimiz. Burada sizlere vereceğimiz 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. dönem 2. yazılı Sorularının cevapları da mevcuttur. Edebiyat ve Türk Dili dersi son derece önemli birer ders olmaları hasebiyle Bu dersler hakkında daha fazla dökümana ihtiyaç duymaktasınız bunun farkındayız. Bu sebeple aşağıya eklediğimiz soruların cevapları da vardır ve bu sayede yazılıya çalışma aşk ve şevkiniz artacak ve sonuçta yüksek not alacaksınız. Eğer yanlış sayfaya geldiğinizi düşünüyorsanız diğer yazılı Sorularımız da inceleyebilirsiniz.Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
1-Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü ve şeması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) tam kafiye, abab
B) yarım kafiye, abba
C) tunç kafiye, aaab
D) zengin kafiye, aaba
E) yarım kafiye, aaab

 

(2.ve 3.soruyu aşağıdaki dörtlüğe yanıtlayınız)
Türklüğün vicdanı bir
Dini bir, vatanı bir
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir
2-Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik vardır?
A) Lirik
B) Epik
C) Didaktik
D) Pastoral
E) Satirik
3-Dörtlükte kullanılan redif aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) –ı bir
B) bir
C) –anı bir
D) –ir
E) redif yoktur

Dudağında yangın varmış dediler
Ta ezelden yayan koşarak geldim.
Alev yanaklara sarmış dediler
Sevda seli oldum, taşarak geldim.
4-Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?
A) Redif
B) Yarım uyak
C) Tam uyak
D) Zengin uyak
E) Çapraz uyak

 

Bulutların çıkınında
Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün
Çıldırtırlar insan gözlü kedileri
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgraf tellerinde gemi leşleri
5-Bu dizelere bakılarak şair Oktay Rifat Horozcu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sanatsız bir anlatımı tercih etmiştir.
B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiştir.
C) Doğal gerçekliği olduğu gibi yansıtmıştır.
D) Sembolik ifadelerden uzak durmuştur.
E) Öznel anlatımdan kaçınmıştır

 

6. “Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler.” dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Mübalağa
C) Kinaye
D) Teşhis
E) Tenasüp

7-Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?
A) Konu
B) Düşünce
C) Tema
D) Yapı
E) Ahenk

 

8-Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?
A) Eteklerinde güneş sarısı bir yığın yaprak
B)Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
C) Sakın şaşırma küçüğüm üşümüş bir serçe gibi
D) Sonra yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda.
E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura

 

Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Başım alıp gidem gurbet illere
Ne sen beni unut ne de ben seni
9-Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
B)   Halk söyleyişlerine yer vermiştir.
C)   Tam kafiye kullanılmıştır.
D)   11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E)   Benzetme sanatı yapılmıştır.

 

”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.”
10-Cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Şair gerçeği dönüştürerek anlatır.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
C)Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.
D)İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
E) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.

 

Yeni bir tiyatro kumpanyası gelmişti. Bu haber kasabaya seferberlik havadisleri kadar çabuk yayıldı. Akşam üzeri bir elinde çıngırak, öteki elinde kocaman bir levha ile eşeğe binerek sokakları dolaşan boyalı cüce arkasında şalvarlı çocuklardan bir kuyruk sürükledi.
11.ve 12.soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
11-Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B) İşaret sıfatı
C) Belirtisiz ad tamlaması
D) Belgisiz sıfat
E) Zincirleme ad tamlaması

 

Parçadaki sıfat-fiil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklardan
B) dolaşan
C) Binerek
D) kocaman
E) öteki

 

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
( 13. ve 14.soruyu yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.)
13-Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) Tenasüp sanatı vardır.
C) Zengin uyak kullanılmıştır.
D) 4+4+4 durak düzenine sahiptir.
E) Tam uyak kullanılmıştır.

 

14-Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı sıfat-fiil olan sıfat tamlaması
B) Tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Tamlayanı topluluk ismi olan belirtisiz isim tamlaması
E) Zincirleme isim tamlaması

 

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sen de eller gibi adımı unut
Kapımı birkaç gün için açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan.
15-Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad kullanılmıştır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır?
A) Onu görmeyeli ne kadar yıl oldu?
B) Ne gün geleceğini söyledi mi sana?
C) Kaç kuruş eder bir flüt?
D) Ne gün dönersin yurduna?
E) Kaçıncı soruyu anlamadın?

Kurt olmuş da kuzu arar
Sever ciğerimi yarar
Koparıp yıldızı sayar
De bana bu nasıl ozan?
17-Dörtlükte hangi şiir türüne özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Pastoral
B) Epik
C) Yergi
D) Didaktik
E) Lirik

 

18-Aşağıdakilerden  hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Öfke dolu gözlerle bakıyordu arkadaşına dik dik…
C) Derme çatma kulübede yıllarda yaşadı emektar sinemacı.
D) Ufak tefek görünen çocuğa efelendi ama dayak yedi.
E) Güle oynaya koştu kırlarda hürcesine.

 

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Alican geçen yıl sınıfını direkt geçti.
B) Art arda kötü haberler alması moralini alt üst etti.
C) Bugün sinemaya gidelim, yarın da size geliriz.
D) Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E) Uzungöl Beldesi son zamanlarda yerli turistlerin gözdesi durumunda.

 

20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Sınavdan önce beşyüz soruluk bir test çözdü.
B) Bu aralar İstanbul’da yalıçapkınına pek rastlanmıyor.
C) Savaşlarda birçok suçsuz insan kırılmıştı. D) Çocuğa suçiçeği aşısı yaptırdınız mı?
E) Eski günlerin özlemini yüreğinde hissediyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2.C   3.A   4.D     5. B    6.D   7.C    8.D  9. C 10.E 

 11.E  12.B  13.D  14.E  15.A  16.B  17.C 18.C 19.E 20.A 

Leave a Reply