Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 9. ÜNİTE Kitap Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 9. ÜNİTE Kitap Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı

1. İnsan niçin günlük tutma ihtiyacı duyar? Tartışınız.

Cevap:
2. “Günlük kişinin kendine tuttuğu aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:
3. Günlük yazmada gözlemlerin ve kişisel izlenimlerin yeri nedir? Tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Nurullah Ataç’ın günlüklerini dil ve anlatım özellikleri yönünden değerlendiriniz.

Cevap:
2. Yazar ilk günlükte söz ettiği İlhan Geçer’e niçin cevap yazmak istemiş olabilir? Açıklayınız.

Cevap:
3. 22 Haziran tarihli günlüğün konusunu belirleyiniz.

Cevap:
4. Yazar “Yeni komşum daha yaşlı, uslu oturmasını biliyor” sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız.

Cevap:
5. Metinden hareketle günlük türünün özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

1. 1 Haziran tarihli günlükte geçen “Selçuk, coğrafya kitaplarının deyimiyle, ‘rejimi düzenli’ bir ırmaktır.” cümlesinde “rejimi düzenli bir ırmaktır.” sözüyle söz konusu kişi hakkında ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap:
2. “… büyük çoğunluğun çarçabuk benimseyeceği bir iş yaptığımı sanmıyorum…” sözünden hareketle yazarın sanat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz.

Cevap:
3. 26 Ağustos tarihli günlükte hâkim olan duygu nedir? Metin üzerinde örnekleyerek açıklayınız.

Cevap:
4. 14 Haziran tarihli günlükteki öznel ifadeleri belirleyiniz.

Cevap:
5. Selçuk’la attık kendimizi çayıra… Küçücük bir alanda ne çok, ne çeşitli otlar, dikenler, daha bilmem neler var! Birbirlerinden birbirlerini besliyorlar.
İneklerin, kuzuların sesi, çok uzaktan geliyor oysa burnumuzun dibindeler.
Bu bölümde yapılan betimlemede hangi duyularla seçilen ayrıntılara yer verilmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
6. “Lunaparkta akla gelen her türlü oyuncağa bindik. Yüreğimin ağzıma gelmesini seviyorum galiba.” ifadesindeki deyimi ve bu deyimin cümleye kattığı anlamı belirtiniz.

Cevap:
7. 26 Ağustos tarihli günlüğün konusu dikkate alındığında günlük türünün konu kapsamı hakkında ne söylenebilir? Açıklayınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 251 Cevabı

8. Gerçek bir ay başlangıcı. Yazın geldiği ortada. Hava sıcak ama boğucu değil. Bozkır, yazın geldiğinin farkında. Ankara’da yaz başlangıcı böyle mattır; kaldırımlardan, topraktan fışkırmaz sıcak. Yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır. Güneş, uzun süre yerine çakılı kalır.
Bu bölümdeki edebî sanatları belirleyiniz.
9. Hacer hanımın hayatı “anlatılsa, roman olur.” ifadesiyle sözü edilen kişinin yaşamı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.
10. Baktım da, oğlum hiçbir şeyin tadını çıkaramıyor yeterince. Yaşama açlığı, gördüğüm bütün çocuklarda “had safhada” Hayvanat Bahçesi’ne mi gittiniz, önünüze ilk fok mu çıktı, çocuk mutlaka ta ötedeki kuşlara göz dikecektir. Kuşlara gelince, gözü arkadaki fokta kalmıştır.
Bu parçanın ana düşüncesi nedir? Yazar ana düşünceyi belirgin kılmak için düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurmuştur? Açıklayınız.

Cevap:
11. Nurullah Ataç’ın günlüklerini, dil ve üslup yönünden Tomris Uyar’ın günlükleriyle karşılaştırınız.

Cevap:
12. Günlüklerden alınan parçaları, aşağıdaki tabloda bakış açısı bakımından karşılaştırınız.

Birkaç gündür İstanbul’daydım, yeni döndüm. Hisar dergisinin mart sayısını da ancak bugün okudum. Bay İlhan Geçer bana sinirli sinirli çatmış, onun dediklerini yanıtlamak için Pazar Postası’na bir yazı gönderdim.

Bakış Açısı:
Gerçek bir ay başlangıcı. Yazın geldiği ortada. Hava sıcak ama boğucu değil. Bozkır, yazın geldiğinin farkında. Ankara’da yaz başlangıcı böyle mattır; kaldırımlardan, topraktan fışkırmaz sıcak. Yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır. Güneş, uzun süre yerine çakılı kalır.

Bakış Açısı:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 252 Cevabı

1. Genel Ağ ortamındaki blogların günlüğün yerini tam olarak tutup tutmadığını tartışınız.

Cevap:
2. Blog takip etmek kişiye neler kazandırabilir? Tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı

1. ÖZCÜLLÜK. – Dün İstanbul’a inmiştim. Dönüşte buğuluda (vapurda) kahveciden soğuk bir su istedim: “Soğuk su yok, soğuk limonata var,” dedi kahveci. “Getirin,” dedim. Soğuk değil. Utanmıyor kahveci yalan söylemeye. Söyledim limonatanın soğuk olmadığını. Çıkışır gibi “Soğuk!” dedi. Sanki benim ağzım yok, sanki ben anlamam soğuktan, sıcaktan. Buğululardaki kahvecileri sıcak günlerde soğuk su bulundurmaya yükümlü (mecbur) tutmalı. Limonatasını, içinde ancak üç beş damla limon suyu olan limonatasını, kim bilir hangi suda yaptığı limonatasını satmak için kapalı soğuk su bulundurmayacak. Üstelik limonatayı da soğutmayacak… Neden soğutsun, alıcı onun buyruğu altında, böyle sıcak bir günde ister istemez içecek… Sonra “Gazozum soğuk, ondan getireyim,” dedi. “Peki,” dedim. Gazoz da soğuk değil, sesimi çıkarmadım.
Yanımda gençten biri oturuyor. Duramıyor yerinde, boyuna kımıldıyor, ikide bir kalkıyor, hızla kalkıyor, hepimiz sarsılıyoruz. Otururken de öyle. Şöyle yavaşça, yolu yordamıyla oturmuyor ki, atıyor kendini kanapeye. Gazete okuyor katlamıyor gazetesini, çarşaf gibi açıyor, elleri ta benim yüzümün önünde, burnuma değecek. Kalkamıyorum oradan, başka yer yok. Bacaklarını da iyice açmış. Büzüldükçe büzüldüm. Kendinden başkasını düşünmüyor küçük bey, genişledikçe genişliyor.Sonunda dayanamadım, “Görüyorsunuz, daha da büzülemiyorum, yer kalmadı…” Neyse ki sesini çıkarmadı, kalktı, öte yanındaki ile yer değiştirdi. Yeni komşum daha yaşlı, uslu oturmasını biliyor.

a. Yukarıdaki parçada geçen çekimli fiilleri bulunuz.

Cevap:
b. Bulduğunuz fiilerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
c. Parçada bulduğunuz çekimli fiillerin kip ve kişi eklerini belirleyiniz.

Cevap:
ç. Bulduğunuz çekimli fiilleri yapılarına göre inceleyiniz.

Cevap:
d. Bulduğunuz çekimli fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre çatılarını inceleyiniz.

Cevap:
2. Türkiye’deki tarihine bakacak olursak çay ilk olarak II. Abdülhamid döneminde 1894’te Japonya’dan getirilmiş. Bursa’da deneme dikimi yapılmış. Çayın üretimine Cumhuriyetten sonra başlanmış ve 1963’e kadar çay talebi başka ülkelerden sağlanmış. Kısacık zaman diliminde hayatımızın her anında çay yerini almış.
Yukarıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

Cevap:
3. Nurullah Ataç’ın günlüğünde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Tespit:
Nedeni:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı

Farklı günlüklerden veya bloglardan seçtiğiniz metinlerden bir sunu hazırlayıp sınıf ortamında sununuz. Not: Konuşmanızda beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 258 Cevabı

1-4. soruları Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı günlükten alınan aşağıdaki parçalara göre cevaplayınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

1. Metinlerin yazılış amaçları ile ilgili neler söylenebilir?

Cevap:
2. Metinlerden yola çıkarak günlük türü ile ilgili hangi özellikler belirlenebilir?

Cevap:
3. Metinlerden hareketle yazarın kişiliğiyle ilgili neler söylenebilir?

Cevap:
4. Metinlerde geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
5.
20 Kasım Gecesi Saat: 20.45
Bu gece Miraç gecesi. Radyoda mevlid başladı şu anda. Bütün kalbimle dua ediyorum: Tanrım, hocama acil şifalar bahşeyle! Başka hiçbir dileğim yok.
21 Kasım 1965 Pazar
Bugün hocama gittim (5.15 – 6.10). Düne göre daha iyi buldum. Yarın belki bacağını ameliyat edecekler. Doktorlar kendisine de söylemişler. “Yarın bacağıma bakacaklar” dedi. Onu en ziyade sıkan, sapasağlam olduğu halde, yatağa çivilenip kalmak. Akşam yemeği yedirdim. Bir dilim domates, bir parça et, birkaç salatalık yedi. Bir de Orhan’ın sıktığı bir bardak greyfurt içti o kadar. Rengi -gece iyi uyuduğundan- düne göre çok daha iyi idi. İnşaallah iyi bir ameliyat neticesinde, on beş güne kadar ayağa kalkabilir.
Fevziye Abdullah Tansel, Ay Dolanır Günler Geçer
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri günlükten hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

Cevap:
a. Günlükte anlatılanlar………………………………….düşülerek kaleme alınmıştır.
b. Günlükte anlatılanlar………………………………….kişi ağzından yazılmıştır.
c. Günlükte………………………diline yakın bir dil kullanılmıştır.
ç. Günlükte………………………. bir anlatım kullanılmıştır.

6. Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?
A) Günü gününe yazılması B) Olayları daha ayrıntılı anlatması C) Kesin tarih belirtmesi
D) Başkalarının hayatını merkeze alması E) Genellikle içe dönük olması

Cevap:
7. Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Webloğun kısaltılmış şeklidir. B) Web tabanlı bir yayındır.
C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez. D) Kişisel blog türü daha yaygındır.
E) Blog, günlüğün Genel Ağ ortamına taşınmış hâlidir.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

8. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevap:

Leave a Reply