Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıflar Tarih dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

9.sınıflar Tarih 1 dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Tarih Derslerine kaynak sitesi olarak önceki yıllarda hazırladığımız ve müfredatın değişmemesi sebebiyle halen kullanabileceğimiz bu yazılı sorularının cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Bu yazılı sorularını örnek olarak görüp sevgili öğrencilerimiz çalışırlarsa başarılı olacaklardır. Bu sebeple lütfen sadece bunlarla yetinmeyip diğer yazılı sorularımıza da bakmalarını tavsiye ederiz. Her bir yazılı sorusu örneği farklı bir bakış açısı demektir. Bu sebeple değişik sorular çözdükçe başarı oranınız artacaktır. Öğretmen arkadaşlarımız da eğer yazılı sorularını gönderirilerse yazılı arşivimiz zamanla genişleyecektir.

 

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Uygun kelimelerle doldurunuz. 20 puan
Kelimeler: Birinci elden, yazılı Kaynak,Sözlü Kaynak, Miladi Takvim,12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri Takvim, Halil İNALCIK, Tükidides, Heraldik, Filoloji, Nümizmatik, Arkeoloji, zaman göre, yahyagungor.net, Mekâna göre, Sümerler, Mısırlılar, Paleografi, Herodot

1- Türk Tarihinin yaşayan En büyük Tarihçisi olarak kabul edilen kişi .HALİL İNALCIK. dır.
2- Öğretici Tarihin öncüsücü Tarihin
yahyagungor.net ikinci babası olarak kabul edilen kişi TUKİDİDES.dır.
3- Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılmasında kullanılan tarihe yardımcı bilim.ARKEOLOJİ…dır.
4- Armala inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı .HERALDİK…dır.
5- Dünya da 
yahyagungor.net  varolmuş ve halen var olan dilleri incelerek Tarihe yardımcı olan bilimdalı FİLOLOJİ..dır.
6- Güneş yılı esaslı ilk takvimi kullanan devlet…..MISIRLILAR…..dır
7- ”Ortacağ tarihi” tarih sınıflandırmasında ….ZAMANA….göre sınıflandırmadır.
8- Eski Paraları inceleyen bilim dalına ….NÜMİZMATİK……..denir
9- Orta Asya Türk devletleri tarafından kullanılan takvim… …12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ....dır.
10- Destanlar……….SÖZLÜ..………kaynaktır.

 

Aşağıdaki Klasik Soruları Cevaplandırınız. 40 puan
1- İyi bir Tarih Araştırmacısında bulunması gereken özellikler nelerdir.
CEVAP: Tarafsız olmalı, İngilizce , Arapça ve Farsça bilmeli, Çalışkan ve araştırmacı bir ruha sahip olamalı
2- Atatürk Türk Tarihinin yahyagungor.net Araştırılmasına Önem vermiştir. Atatürk’ün Tarihe verdiği önemi yaptığı faaliyetleri yazarak açıklayınız.
Cevap: Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumunu kurmuş ve mirasının büyük bölümünü buraya bağışlamıştır.
3- Ateşin bulunması İnsanlık tarihine ne gibi katkılar yapmıştır. Yazınız?
CEvap: Isınma, aydınlanmai pişirme, korunma, ve metal ve toprağı işlemede kullanılmıştır
4- Bir Olayın Tarihi bir olay olabilmesi için üzerinden 50 yıl geçmesi gerekri diyen bir tarihçi bunu niçin söylemiştir.
CEVAP: Olayların yaşayan kişilerin etkisini azaltmak ve daha doğru bir analizde bulunmak için
5- Niçin Tarihimizi Öğrenmeliyiz. Tarih Öğrenmenin önemi nedir? Kendi Cümlelerinizle anlatınız.
CEVAP:Tarihimizi iyi öğrenerek bu yurdun bizlere nasıl kaldığını hangi şartlarda ülkemizin kurulduğunu, dostumuzu ve düşmanımızı bilmemiz için
Aşağıdaki Cümleleri doğru yanlış olarak gruplandırınız. Cümlelerin başına doğru ise D; yanlış ise Y harfi koyunuz. 20 puan
1- ( D )Tarihi bilgilerimiz Değişebilir
2- (Y)Tarihi Çağlar birbirinden ayrılırken insanların kullandıkları eşyalar göz önünde bulundurulmuştur.
3-
(Y)Tarih araştırmalarında zaman zaman deney ve gözleme de başvurulabilir.
4-
Tarihi kaynaklar kullanılan materyalin durumuna göre 4 ayrılır. Biri..YAZILI KAYNAK.…..dır
5-
(Y)Ay Yılı esaslı takvimlerde 1 yıl 365 gün 6 saattir.
6-
(Y) Tarih te Kütüphane kuran devlet Akadlardır
7-
( D )Sümer şehir devletlerine site denilir.
8-
( D )Tarihte sınıflandırma yapmanın temel amacı öğrenme ve araştırmayı kolaylaştırmaktır.
9- Olayların neden ve sonuçlarına bakmadan sadece Öğüt vermek amacıyla i anlatan tarih yazıcılığı türüne …ÖĞRETİCİ TARİH………….. denir.
10- Tarih Öncesi çağlar 2 tanedir. Bunlar ……….TAŞ ÇAĞI..………dır

Aşağıdaki Test sorularını cevaplandırınız. 20 puan
1- Tarih , Tarih öncesi çağlar ve Tarihi çağlar olmak üzere 2’ye ayrılır. Bu ayrımda temel etken aşağıdakilerden hangisidir.
a- Ateşin kullanımı
b- Demir Kullanımı
c- Yazının kullanılması
d- Paranın bulunması

2- Aşağıda verilen devletlerden hangisi Mezopotamya da kurulmamıştır.
a- Asurlular
b- Sümerler
c- Babiller
d- Hititler

3- Tarihte Anadoluda Kurulan ilk köy yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir.
a- Çatalhöyük
b- Çayönü
c- Truva
d- Beldibi

4- Yazıyı ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a- Asurlular
b- Sümerler
c- Babiller
d- Hititler

5- Sümerlere ait tapınak ve gözlem evi olarak hizmet veren yapıların adı nedir.
a- Site
b- Nom
c- Polis
d- ziggurat

Yahya GÜNGÖR
BAŞARILAR

 

45 Comments

Leave a Reply