Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

 

1.Yakın tarihte ABD ve SSCB’nin başını çektiği bloklar arasında gerginliğin azaltılması amacıyla karşılıklı görüşmelerin yapıldığı döneme verilen isim, aşağıda- kilerden hangisidir?

A)Soğuk Savaş

B)Sıcak Savaş

C)Yumuşama

D)Nükleer Teknoloji

 

 

2.ABD’nin Domuzlar Körfezi Operasyonu ile yönetimine son vermek istediği Küba’lı lider, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fidel Castro

B)Batista

C)John Kennedy

D)Nikolay Kruşçev

 

 

3.Keşmir Meselesi, aşağıdaki devletlerden hangilerinin kar- şılıklı problem yaşamasına yol açmıştır?

A)Pakistan – Hindistan

B)Türkiye – Yunanistan

C)Vietnam – ABD

D)Güney Kore – Kuzey Kore

 

 

4.SSCB’nin Afganistan’ı işgali sonrası, Afgan mücahitlerine aşağıdaki devletlerden hangisi destek vermiştir?

A)   İngiltere      

B) Fransa

C)   İtalya            

D) ABD

 

 

5.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaş- kanı, aşağıdakilerden hangisi- dir?

A)Fazıl Küçük

B)Rauf Denktaş

C)Mehmet Ali Talat

D)Derviş Eroğlu

 

6.I- Ferdi Tayfur

II- Müslüm Gürses III- Tarkan

IV- Hakkı Bulut

Yukarıdaki sanatçılardan hangi- leri arabesk alanında eser icra etmiştir?

A)  II ve III          

B) I, II ve III

C)  I,  III ve IV    

D) I, II ve IV

 

 

7.Genellikle yurt dışındaki Türk temsilcilerini ve diplomatlarını hedef alan Ermeni terör örgütü, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hınçak         

B) Mavri Mira

C)  ASALA           

D) Taşnak

 

 

8.Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin dağılması sonrasın- da kurulan Türk devletlerinden biri değildir?

A)Azerbaycan

B)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

C)Kazakistan

D)Türkmenistan

 

 

9.1993 yılında tarihe “Hocalı Katlia- mı” olarak geçen olayda çok sayıda Azeri Türk’ünü katlederek Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden devlet, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Ermenistan 

 B) Gürcistan

C) Yunanistan  

D) Rusya

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Yunanistan ile dış politikada yaşadığı sorunlardan biri değildir?

A)Kıbrıs sorunu

B)Kıta sahanlığı sorunu

C)Ege hava sahası sorunu

D)Tarihî mekânların restorasyo- nu sorunu

 

 

11.Aşağıdaki hangi gelişme son- rasında Batı ve Doğu Almanya tek çatı altında birleşmiştir?

A)Alsace-Loren’in ele geçirilmesi

B)Berlin Duvarı’nın yıkılması

C)Kara yolu ağının geliştirilmesi

D)Elbe Nehri üzerine kurulan köprü

 

12.1995 yılında Sırp General Ratko Mladiç’in etnik soykırım uygulayarak binlerce Bosnalı Müslüman’ı katlettiği şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tuzla             

B) Mostar

C) Serebrenika  

D) Saraybosna

 

 

13.I. ve II. Körfez Savaşları son- rasında ülkede otoritesini kay- bedip; 2006 yılında asılan Irak eski devlet adamı, aşağıdakiler- den hangisidir?

A)Saddam Hüseyin

B)Celal Talabani

C)Mesut Barzani

D)Tarık Haşimi

 

 

14.ABD’nin, 11 Eylül 2001 tarihin- de gerçekleşen İkiz Kuleler sal- dırısı sonrasında saldırıyı baha- ne ederek müdahale ettiği ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Pakistan      

B) Hindistan

C)  Afganistan  

D) Ermenistan

 

 

15.Uzaya ilk uyduyu fırlatan dev- let, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İngiltere      

B) Fransa

C)   İtalya            

D) SSCB

 

 

16.Rol aldığı filmlerde işsizlik, köyden kente göç, enflasyon artışı gibi toplumsal olayları mizahi bir şekilde ifade eden sinema sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir İnanır 

B) Kemal Sunal

C) Kartal Tibet 

D) Cüneyt Arkın

 

 

17.Kısa adı GAP olan, Güneydoğu Anadolu Projesinin amacı, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A)Bölgenin kalkınması ama- cıyla tarımda verimliliği ve iş imkânlarını çoğaltmak

B)Bölgedeki il sayısını artırmak

C)Bölgenin fiziki yapısını düzeltmek

D)Bölgenin iklim özelliklerini de- ğiştirmek

 

18.Türkiye küresel ısınmanın et- kilerini azaltabilmek amacıyla aşağıdaki hangi uluslararası belgeyi imzalamıştır?

A)Helsinki Nihai Senedi

B)Kyoto Protokolü

C)Gümrük Birliği Anlaşması

D)Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Anlaşması

 

 

19.Kuraklık ve açlık tehlikesi en çok hangi kıtada yaşanmaktadır?

A)  Amerika       

B) Avrupa

C)  Afrika            

D) Avustralya

 

 

20.Türkiye’de 2002 yılından iti- baren görülmeye başlayan; kenelerden insanlara bulaşan hastalığın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

B)AIDS

C)Kuş Gribi

D)Hepatit

 

 

 

1.  C

2.  A

3.  A

4.  D

5.  B

6.  D

7.  C

8.  B

9.  A

10. D

11.  B

12. C

13. A

14. C

15. D

16. B

17. A

18. B

19. C

20. A

Leave a Reply