Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk inkılaplarının Amaçları

 Atatürk inkılaplarının Amaçları 

 

  1. Toplumsal eşitliği sağlamak.
  2. Türk kültürünü geliştirmek.
  3. Demokrasinin yerleşmesini sağlamak.
  4. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak.
  5. Ulusal egemenlik anlayışını gerçekleştirmek.
  6. Laik devlet anlayışına geçmek.

Leave a Reply