Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve dünya tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları Klasik

Çağdaş Türk ve dünya tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları klasik Sınav
1- Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923–1938 arası dış politikalarından Nüfus Mübadelesi hakkında kısaca bilgi veriniz.
2- Balkan Antantı’nın Türkiye açısından önemini yazınız.
3- I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak amacıyla yapılan faaliyetlerden 3’ünü yazınız.
4- II. Dünya Savaşı’nın başlangıcı sırasındaki Mihver Devletleri yazınız.
5- ABD’nin II. Dünya Savaşına girmesine neden olan olay nedir?
6- II. Dünya savaşı sonrası oluşturulan Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi hakkında bilgi veriniz.
7- Varşova Paktı;
a) Niçin kurulmuştur
b) Kurulmasında en çok hangi devlet etkili olmuştur?
8- 1929 Dünya ekonomik bunalımının sebeplerini yazınız.
9- Ortadoğu’nun önemini yazınız. (3 madde)
10- Boğazlar sorunu hangi antlaşma ile nasıl çözümlenmiştir?

One Response

Leave a Reply