Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. yazılı soruları 4 saatlik

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. yazılı Soruları 4 saatlik

A-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Küba buhranı hakkında bilgi veriniz. Hangi devletler arasında bu sorun ortaya çıkmış ve sorun nasıl çözülmüştür?
2- İrangate Olayı ve Pingpong diplomasisi ve Mekik Diplomasisi hakkında bilgi veriniz
3- Arap İsrail Savaşlarının adlarını yazınız
4- Enosis ve EOKA kavramlarını açıklayınız.
5- 1960 Yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin Kurulduğu Anlaşma ve İlk Cumhurbaşkanını adını yazınız

B-Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız

1-Nixon-ksinger doktrinine göre yumuşama döneminde ABD yönetiminin SSCB ye karşı belirlediği ilkelerden hangisi değildir?
a-Realizm ilkesi
b-Ölçü ilkesi
c-Bağlantılılık ilkesi
d-Wilson ilkesi

2-Dünyada bloklar arası gerginliği azaltmak ve karşılıklı görüşmeleri etkin kılmanın tercih edildiği dönem aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a-Soğuk savaş dönemi
b-Yumuşama dönemi
c-Küresel dönem
d-Yeni dünya düzeni

3-Aşağıdaki verilen liderlerden hangisi 1961 yılında bir araya gelerek yumuşama sürecini başlatmışlardır?
a-Nixson-Kruşcev
b-Obama -Medvedev
c-Johnson Kruşcev
d-Kennedy- Medvedev

4- Aşağıdakilerden hangisi ABD ile SSCB arasında gerginliğe yol açtığı söylenemez
a- Vietnam savaşı
b- Küba Krizi
c- Salt 1 görüşmeleri
d- Afganistanın İşgali

5- 1955 yılında Endonezyanın Bandung şehrinde toplanan konferans aşağıdakilerin hangisinin başlangıcı sayılır
a- Doğu bloğunun Kurulması
b- Bağlantısızlar hareketi
c- İslam Konferansı örgütü
d- OAPEC kuruluşu

6- Aşağıdakilerden hangisi İslam Konferensı teşkilatının kurulmasına doğrudan neden olmuştur
a- Mısır – İsrail Anlaşmazlığı
b- İsrailin Filistini İşgali
c- İsrailin Lübnanı İşgali
d- Mescidi Aksanın Kundaklanması

7- OPEC üye üykeler aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında söz sahibidir.
I- Petrol Fiyatları
II- Petrol Üretim Miktarı
III- Petrol rezervinin araştırılması
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II

8- Filistin Sorunun Çözümüne yönelik Mısırla İsrail arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir
a- Oslo
b- Kahire
c- Camp David
d- Tel Aviv

9- Yumuşama Döneminde Orta doğu da görülen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
a- İran İslam Devrimi
b- İran Irak Savaşı
c- 1967 Arap İsrail Savaşı
d- Sadabat paktının yapılması

10 -II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı blokları dışında kalan ülkelerin oluşturduğu ve ülkeler arasında yumuşama çabalarını hızlandıran oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlantısızlar Hareketi
B) Afrika Birliği Teşkilatı
C) SALT-I Antlaşması
D) Arap Birliği
E) Varşova Paktı

11- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi, Hindistan ve Pakistan devletleri arasında gerçekleşen savaşın sonunda bağımsızlığını ilan etmiştir?
A) Kongo
B) Suriye
C) Bangladeş
D) Tayland
E) Umman

12- Arap-İsrail Savaşlarına;
I. Golan Tepeleri,
II. Dağlık Karabağ,
III. Kudüs
gibi yerleşim yerlerinden hangileri neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13-1973 Petrol bunalımında, Arap ülkelerinin OA-PEC (Petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Teşkilatı) kurarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Uluslararası ilişkileri geliştirmek
B) Petrol fiyatlarındaki artışı aşağıya çekmek
C) Petrolü batılı devletlere karşı siyasi bir silah olarak kullanmak
D) Avrupalı devletlerin silah satımındaki tekeli kırmak
E) Amerika’nın Ortadoğu’daki etki alanını genişletmek

14-Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in kurulma amaçları arasında gösterilemez?
A) Petrol fiyatlarını tespit etmek
B) Dünya’da petrol üretiminin tamamını elinde bulunduğunu kanıtlamak
C) Üye devletlerin sorunlarına birlikte çözüm getirmek
D) Yoksul ülkelerin ulusal ekonomilerinin oluşmasına destekolmak
E) Petrol politikasında birliği sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarını korumak

15- Aşağıda verilen anlaşmalardan hangisi Yumuşama döneminde yapılan silahsızlanma anlaşmalarından değildir
a- Salt I anlaşması
b- Camp ,David anlaşması
c- Salt II anlaşması
d- Helsinki Nihai Senedi

One Response

Leave a Reply