Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ II.DÖNEM 2.YAZILI İMTİHAN SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi;1967 Arap-İsrail Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

a)İsrail topraklarını dört misli genişletmişti

b)Yahudiler 2000 yıldan beri ilk defa Kudüs’ün tamamına sahip olmuşlardı

c)Bu savaşta İsrail, Arap askeri gücüne fazla zarar vermeden neticeye ulaşmıştı

d)İsrail;Suriye’nin Golan Tepeleri’ni de işgal etmişti.

2. 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra; ABD’nin İsrail ile ilgili politikalarında bazı gelişmeler oldu.Aşağıdakilerden hangisi;bu değişikliklere dahil değildir?

a)ABD;Orta Doğu’da barış gerçekleştirmeye çalışmıştır

b)Zaman zaman barış için İsrail ile görüş ayrılığına düşmüştür

c)Fakat yine de SSCB’ye ters bir Orta Doğu politikası takip etmiştir

d)ABD’nin bu politika değişikliğinde Arap’larla ilişkilerini düzeltme amacı vardır

3. 1967 Yenilgisinin ardından Arap Dışişleri Bakanları !967 Ağustosu’nda Sudan’ın başkenti Hartum’da toplanarak İsrail ile politikalarında yeni politikalar kararlaştırdılar.Aşağıdakilerden hangisi bu kararlar arasındadır?
a)Filistinliler’in hakları sonuna kadar savunulacak

b)İsrail ile belli şartlarla tanınabilinir

c)İsrail ile müzakere(görüşme yolları aranacak

d)İsrail sınırında tahrikten kaçınılacak

4. Camp David Antlaşması öncesi Mısır’ı Batı ülkeleri ve ABD’ye yakınlaştıran en önemli etken;aşağıdakilerden hangisidir?
a)İsrail ile yapılan savaşlardan Mısır’ın yılgınlık göstermesi

b)Mısır’ın karşılaştığı ekonomik sıkıntılar

c)Diğer Arap ülkelerinin Mısır’ı yalnız bırakmaları

d)Mısır’ın silah ihtiyacı

5. Aşağıdakilerden hangisi;Mısır’ın Batı’ya kaymasının sonuçları arasında gösterilemez?

a)Bu yakınlaşmadan Mısır-Libya ilişkileri olumlu etkilendi

b)Mısır-Sovyet İlişkileri koptu

c)ABD Mısır’a önemli oranda yardımda bulunmaya başladı

d)Sovyetler,bu kopmanın şokunu azaltmak için ;Mısır’la geniş çerçeveli bir ticaret antlaşması imzaladılar

6. Aşağıdakilerden hangisi;Camp David Antlaşması hükümlerine dahil değildir?
a)Batı Şeria ve Gazze’de Filistinliler’e özerklik verilecekti

b)Kudüs’ün statüsü Ürdün,Mısır ve Suriye ile görüşülerek belirlenecekti

c)İsrail antlaşmadan itibaren Sina Yarımadası’ndan 2-3 yıl içinde çekilecekti

d)İsrail;Batı Şeria ve Gazze’de asker miktarını asgariye indirecekti

7. Camp David Antlaşmaları’nın sonuçları arasında;aşağıdakilerden hangisinden sözedilemez?
a)Mısır bu anlaşma ile Arap dünyasından tamamen kopmuştur

b)Arap ülkelerinin tutumu daha da sertleşmiştir

c)Lübnan;Filistin gerillalarının üssü haline gelmiştir

d)İsrail ile Suriye’nin çatışmaları sona ermiştir

8. Aşağıdakilerden hangisi;İslam Konferansı Teşkilatı ile ilgili olarak yanlıştır?
a)İsrailli bir Yahudi’nin 1968’de Suriye’deki Emevi Camii’ni kundaklamak istemesi üzerine kurulmuştur

b)Eylül 1969’da Fas’ın başkenti Rabat’ta kurulmuştur

c)Suudi Arabistan’ın Cidde kenti,İKÖ’nün ilk genel sekreterliğinin merkezidir

d)Amaçları arasında İslam Ülkelerinin arasındaki yakınlığın ve işbirliğinin artırılması vardır

9. İran’ndaki İslami rejimden hoşlanmadığı için;aşağıdakilerden hangisi, İrak-İran Savaşı sırasında ABD’nin tutumu açısından doğru değildir?
a)1967 Yılı’nda diplomatik ilişkilerini kestiği Irak ile yakınlaşmaya çalıştı

b)Irak’a silah yardımını engellemeye çalıştı

c)Büyük miktarda borç para sağladı

d)Irak’ın biyolojik ve kimyasal silahlar üretmesine yardımcı oldu

10. Aşağıdakilerden hangisi;Irak-İran Savaşı’nın sonuçlarındandır?
a)İran-Irak Savaşı bir milyon insanın hayatına maloldu

b)Savaşan taraflar ekonomik olarak ufak-tefek zararlar dışında fazla yıpranmadılar

c)Savaşın sonunda ırak-İran sınırı Irak lehine değişti

d)Savaş sırasında İran’daki muhalefet güçlendi

11. 1959-1960 yılları petrol şirketleri petrol fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar.Aşa-
ğıdakilerden hangisi;bu düşüşün sebeplerine dahil değildir?
a)Batı Avrupa ülkelerinin ABD ile rekabet açısından petrol fiyatlarını düşük tutmak istemeleri

b)1950’lerde bağımsız petrol şirketlerinin Pazar bulabilmek düşük fiyat politikası uygulamaları

c)SSCB’nin;petrol üretimini artırarak ekonomik ve siyasal amaçlı değerlendirmek isteği

d)ABD’nin zorunlu petrol kotaları koyarak kendi pazarını denetlemeye çalışması

12. Aşağıdakilerden hangisi;Fransa’da 1968 Mayıs Hareketleri açısından geçerli değildir?
a)Yeni tip bir kültürel ve sosyal hareketti

b)Geleneksel disiplin ve hiyerarşilerin katılığına karşı bireyin gelişme hakkını yüceltti c)Fransa’da General de Gaulle’nin otoritesini güçlendirdi

d)Feminist ve ekolojik hareketleri de tetikledi

13. 1968 Fransa’daki öğrenci olaylarının arkasından Türkiye’de de Üniversitelerde olaylar başladı.Aşağıdakilerden hangisi,bu olaylar içerisinde gösterilemez?
a)Ankara-Kızılay’da Hükümeti protesto için gösteri yapılması

b)İstanbul Üniversitesi ve İTÜ’de boykot yapılması

c)ABD,6.Filo askerlerinden bazılarının Dolmabahçe’de denize atılması

d)ABD Büyükelçisi Kommer’in aracının ODTÜ’de yakılması

14. Rauf Denktaş,Kıbrıs Türkleri’nin davalarıyla özdeşleşmiş bir isimdir.Aşağıdakilerden
Hangisi;Rauf Denktaş’ın hayat süreci açısından kabul edilemez?
a)27 Ocak 1924’de Kıbrıs’ın Baf bölgesinde doğdu

b)İstanbul ve İngiltere’de eğitimini sürdürdü

c)1955’ten itibaren Enosis’le mücadelede Türk Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi

d)1964’te Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edilince;1976’da Kıbrıs Türk Federe Devleti’ne devlet başkanı seçilinceye kadar adaya bir daha gelemedi

15. Aşağıdakilerden hangisi;Türk Dış politikasında önemli yeri olan Kıbrıs Sorunun çözümünü engelleyen Kıbrıs Rumları’nın tutumlarından biri değildir?
a)Rumlar’ın kendilerine ait bağımsız devlet kurmak istemeleri

b)1960 Kıbrıs Anayasası’nın Türklere verdiği hakları Rumlar’ın istememeleri

c) Rumlar’ın Enosisten,yani Yunanistan’a ilhaktan vazgeçmemeleri

d) Rum lider Makarios’un da Enosis fikrini desteklemesi

16. Türkiye ile ABD arasında 1964 Haziranı’nda gerginliğe sebep olan ‘’Johnson Mektubu’’nun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a)Makarios’un Kıbrıs’ta mecburi askerlik sistemini koyması

b)Rumların silah altına alınmaya başlaması c)Yunanistan’ın Makarios’un kanunsuzluklarına ilgisiz kalması

d)Rumlar’ın dışarıdan ağır silahlar almaya başlaması

17. Yunanistan,Kıbrıs Rumları ve Makarios;1965 Ekim’inden itibaren Türkiye’ye karşı daha ihtiyatlı hareket etmeye başlamıştır.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kıbrıs Türkleri’nin toparlanmaya başlaması

b)Türkiye’nin kararlı tavrı c)ABD’nin tarafları uyarması

d)Adalet Partisi’nin Türkiye’de tek başına iktidara gelerek siyasi istikrar sağlanması

18. Aşağıdakilerden hangisi;Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs’a müdahale sebeplerine dahil değildir?
a)EOKA Örgütü mensuplarından Sapmson’un Kıbrıs’ta hükümet darbesi yapması

b)Makarios’un yönetimi bırakıp Kıbrıs’tan kaçması

c)Sampson’un Kıbrıs Türkleri’nin hakları ile ilgili anayasa değişikliği istemesi

d)Bu darbenin Yunanistan’ın desteğine sahip olması

19. 1974’de Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
a)SSCB;Türkiye tarafını tutup,Yunanistan’a karşı çıkmıştır

b)ABD;Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıştır

c)Kıbrıs meselesi,taraflar arası bir sorun olmaktan çıkarılıp,uluslar arası bir sorun haline getirilmek istenmiştir

d)Türkiye;adanın %38’ini ele geçirmiştir

20. Aşağıdakilerden hangisi;ABD’nin Kıbrıs Savaşı sonrasında uyguladığı Silah Ambargo-
suna karşı Türkiye’nin gösterdiği tepkiye dahil değildir?
a)Türkiye;ABD karşısında yumuşak politikayı tercih etti

b)13 Şubat 1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu

c)26 Temmuz 1975’de Türk-Amerikan Savunma İşbirliği Antlaşması’nı yürürlükten kaldırdığını deklare etti d)Türkiye’deki tüm ABD üs ve tesislerinin T:Silahlı Kuvvetlerinin denetimine altına gireceğini bildirdi

Cevaplar: 1-c 2-c 3-a 4-b 5-a 6-b 7-d 8-a 9-b 10-a 11-a 12-c 13-a 14-d 15-a 16-c 17-d 18-c 19-a 20-a

Leave a Reply