Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soru ve Cevapları

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soru ve Cevapları
1- I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden üç tanesini yazınız. (10 puan)
2- Rusya’da Türkistan’ın bağımsızlığı için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına …………………… denir. Boş
bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. (5 puan)
3- I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak amacıyla yapılan faaliyetler nelerdir? (10 puan)
4- Rusya’nın Türkleri asimile politikalarını ve bu politikanın amacını yazınız? (10 puan)
5- Ortadoğu’nun tarih boyunca büyük devletlerin ilgisini çekmesinin nedenlerinden iki tanesini yazınız. (10 puan)
6- 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin nedenlerini yazınız. (10 puan)
7- Ekim 1917’de Çarlık Rusya’sı yerini …………………………………..’ya bırakmıştır. Boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız. (5 puan)
8- Monroe Doktrini’nin (1823) temel amacını kısaca yazınız.(5 puan)
9- Osmanlı Devleti ile Japonya’nın modernleşmesini karşılaştırınız.(10 puan)
10- Faşizim, Duma kelimelerini tek cümleyle açıklayınız. ( 5 puan)
11- Şerif Hüseyin ve Abdülaziz bin Suud kimdir? (5 puan)

12- I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını ve imzalayan devletleri eşleştiriniz. (5 puan)              
Osmanlı Devleti ——————Sevr Antlaşması
 Almanya ———————-Triyanon Antlaşması
 Avusturya Macaristan İmp.———————- Sen Germen Antlaşması
Macaristan —————————Nöyyi Antlaşması
 Bulgaristan——————————-   Versay Antlaşması 

13- Yukarıdaki haritada 5 Orta Doğu  ülkesinin adlarını ve başkentlerini  haritada gösterilen ülkelerin üzerine yazınız.(10 puan)  Not: Türkiye hariç…                                                                                                                                                                                                  

CEVAP ANAHTARI  

1. Sömürgecilik yarışı, milliyetçilik, Alsas-Loren meselesi, Balkanlarda Avusturya Macaristan ile Rusya’nın rekabeti, silahlanma yarışı

2. Basmacı

3. Wilson ilkelerinin yayınlanması, Milletler Cemiyeti’nin kurulması, Locarno Antlaşması(1925), Briand-Kellog Paktı(1928)

4. Balkan Savaşı’nda kaybettiği toprakları geri almak, kapitülasyonların kaldırılması, uluslar arası alanda yalnızlıktan ve dışlanmışlıktan kurtulmak

5. Ortadoğu’nun zengin petrol yataklarına sahip olması, bölgenin ticaret yolları üzerinde yer alması. 

6. a. Amerikan ekonomisinde şirketlerin birleşmesiyle büyük şirketlerin ortaya çıkması ve ekonomiyi kontrol etmeleri,

b. Bankacılık sisteminin düzenli olmaması, zayıflıklarının düzeltilmemesi,

c. Başkan Hoover yönetiminin başarısızlığı, devletin ekonomiye müdahale etmekte yetersiz olması,

d. Amerika’nın İngiltere, Almanya gibi ülkelere verdiği kredileri geri almakta zorlanması

7. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

8. Monroe Doktrini’ne göre Amerika Avrupa devletlerinin Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında sömürgecilik yapmasına izin vermeyecekti. Buna karşılık Amerika Avrupa kıtasında devletlerin kendi aralarında ve sömürgelerindeki anlaşmazlıklara karışmayacaktı. Böylece Amerika Kuzey ve Güney Amerika’da ekonomik ve siyasi nüfuz elde etmiştir.

9.

a. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir imparatorluk olması, Japonya’nın ise ezici çoğunluğunun tek bir milletten oluşması,

b.  Osmanlı Devleti özellikle 19. yüzyıl boyunca devamlı Avrupa devletlerinin baskılarına maruz kalması, Japonya’nın ise bu baskıları daha az hissetmesi

c. Japon modernleşmesinde önceliğin ekonomiye verilmesine rağmen Osmanlı modernleşmesinde hukuk ve kültürel modernleşmenin öncelikli olması,

d. Japonya modernleşirken Avrupa’dan en nitelikli subay ve uzmanları ülkeye getirmeye ve Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerin eğitimlerini sıkı bir şekilde takip etmiştir. Osmanlı’da ise genellikle ikinci sınıf uzmanlar ülkeye gelmiş ve Avrupa’ya gönderilen öğrencilerin aldıkları eğitim çok fazla takip edilmemiştir.

10. Ekim Devrimi: Lenin önderliğinde Rus Çarlığı’nın yıkılarak yerine Bolşevik bir yönetimin kurulduğu devrimdir.

Duma: 1905 yılında açılan, önce Rus Çarlığının daha sonra da Sovyet Rusya’nın meclisine verilen isim. Halen Rusya Federasyonu’nun meclisidir.

11. Şerif Hüseyin: I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerin de teşvikiyle ayaklanmıştır. Daha sonra İngilizler tarafından Hicaz kralı ilan edilmiştir. Abdülaziz bin Suud: Önce Necd kralı iken daha sonra Şerif Hüseyin ile yaptığı mücadeleyi kazanarak Hicaz’ı ele geçirmiş ve Suudi Arabistan devletini kurmuştur.

12. Versay Antlaşması        Almanya
Sevr Antlaşması                 Osmanlı Devleti
Triyanon Antlaşması           Macaristan
Nöyyi Antlaşması                Bulgaristan
Sen Germen Ant.                Avusturya

13. Suriye, Irak, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İsrail, Lübnan, Umman, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan. Bu ülkeler harita üzerinde ilgili ülkelerin bulunduğu yere yazılacak. 5 devleti doğru bir şekilde yazmaları 10 puan yazmaları için yeterli olacaktır.

2 Comments

Leave a Reply