Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları ve cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruları ve cevapları

SORU: 1- Yumuşama Döneminin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri yazınız.
CEVAP: 1961’de Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin Berlin Duvarı’nı inşa etmesi
* Nükleer krizin verdiği endişe ve korku
SORU: 2- Bağlantısızlar Grubu’nun 1955’te Endonezya’da düzenledikleri konferansın adını yazınız?
CEVAP:Bandung Konferansı
SORU: 3- Süveyş Kanalı’nın Avrupalı güçlü devletler açısından 20. Yy’ın ikinci yarısındaki önemini yazınız?
CEVAP:Süveyş Kanalı, Basra devletlerinden aldıkları petrolün taşınması için çok önemliydi
SORU: 4- Helsinki Nihai senedi sonrası kabul edilen AGİK ilkelerinden 3’ünü yazınız?
CEVAP:1. Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,
2. Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
3. Sınırların ihlal edilmezliği,
4. Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,
5. Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü,
6. İçişlerine karışmama,
7. İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
8. Halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,
9. Devletler arasında işbirliği,
10. Uluslararası Hukuk’tan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.
SORU: 5- 1982’de imzalanan Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre karasuları sorunu nasıl çözümlenmiştir?
CEVAP:Kıyı şeridi bulunan ülkeler daha önce 3 mil olan karasularını 12 mile çıkartabilecektir.
SORU: 6- 1956 Süveyş Krizi’nin Fransa açısından sonucunu yazınız?
CEVAP:Fransa’da ise General de Gaulle, Fransa’nın dış politika amaçları için Amerika’ya güvenemeyeceğini anlamıştır. İktidara geldikten sonra de Gaulle, Fransa’nın bağımsız bir politika izleyebilmesi için nükleer silah geliştirilmesine başlayacak ve Fransa’yı NATO’nun askeri kanadından çekecektir.
SORU: 7-1948 Arap – İsrail Savaşı’nda yer alan Arap devletlerini yazınız?
CEVAP:Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan
SORU: 8- 1948 Arap – İsrail Savaşı’nın sonuçlarından 2 tanesini yazınız?
CEVAP:*Ürdün de İsrail’den sonra en çok toprak kazanan ülke oldu.
*Savaştan en karlı çıkan taraf İsrail oldu
*1948 savaşı sonrasında savaşa katılan Arap ülkelerinde siyasi rejim değişikliğine varan karışıklıklar yaşandı.
SORU: 9- Helsinki Nihai Senedi öncesi Avrupa’daki sorunları yazınız?
CEVAP:(2 madde)
* Batı Almanya’nın Doğu Almanya’yı tanıyan SSCB dışındaki Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini kesmesi,
* II. Dünya Savaşı sonrasında Polonya ve Çekoslovakya ile arasında ortaya çıkan sınırları tanımaması, Avrupa’daki istikrarsızlığın iki önemli unsurunu teşkil ediyordu.
Ayrıca II. Dünya Savaşı bitmesine rağmen Avrupa’da istikrar sağlanamamıştı
SORU: 10- Süveyş Krizi sonrası Mısır’ı işgal eden devletleri yazınız?
CEVAP:İngiltere, Fransa, İsrail

Leave a Reply